kpb

Certyfikat Best Place 2018 dla Kina Pod Baranami

 


fot. Emilian Aleksander

 

Z przyjemnoci ogaszamy, e Kino Pod Baranami otrzymao certyfikat Best Place 2018 portalu Local Life!

 

 

Anglojzyczny portalu dla turystów Local Life od 2006 roku organizuje plebiscyt na najlepsze miejsca - Best Places - w siedmiu kategoriach. Uczestnicy gosuj m.in. na najlepsze puby i restauracje, hotele i miejsca kultury, a od tego roku równie na najciekawsze wydarzenia w miecie. Tym razem uytkownicy i redaktorzy portalu przyznali cznie 44 wyrónienia, a Kino Pod Baranami jako jedyne kino w Krakowie nalazo si wród piciu laureatów tytuu Best Place w kategorii Krakow's Best Entertainment (Rozrywka).

 

Dzikujemy!

 

Pen list laureatów mona znale stronie internetowej portalu.

 

Kino Pod Baranami regularnie prezentuje najwaniejsze polskie produkcje filmowe oraz premierowe filmy z caego wiata z angielskimi napisami. Nasi zagraniczni widzowie mog równie bra udzia w licznych wydarzeniach specjalnych, w tym w organizowanym co roku Festiwalu Filmu Niemego, podczas którego projekcjom niemych filmów wywietlanych z polskimi i angielskimi napisami towarzyszy muzyka na ywo. Cieszymy si, e z naszej oferty korzystaj zarówno widzowie z Krakowa, jak i zagraniczni gocie.

Aktualny repertuar w jzyku angielskim mona znale TUTAJ.

Bookmark and Share

archiwum