kpb

hEduOprog

IDEA PROGRAMU

Kino Pod Baranami oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zapraszaj do udziau w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w roku szkolnym 2020/2021. Nasz ofert kierujemy do krakowskich i podkrakowskich szkó na wszystkich poziomach ksztacenia.


Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt umoliwiajcy dzieciom i modziey spotkanie z kinem (zarówno klasyk, jak i twórczoci wspóczesn), pogbienie wiedzy na temat sztuki filmowej, a take rozwój wraliwoci oraz przygotowanie do samodzielnego i wiadomego obcowania z kultur. Poprzez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej chcemy zaznajomi i rozkocha modych widzów w sztuce filmowej, uzupeniajc jednoczenie ich szkoln edukacj.

 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to autorski program o wieloletniej tradycji, który powsta z myl o edukacji filmowej Modych Widzów. W Kinie Pod Baranami w roku szkolnym 2020/2021 rusza ju jego czternasta edycja! Od lat cieszy si uznaniem publicznoci – Uczniów i Nauczycieli, gdy czy w sobie szczególne wartoci merytoryczne z atrakcyjnoci formy.

 

 

Honorowym Ambasadorem programu w Krakowie jest prof. Jerzy Stuhr!


    Nie ukrywajmy. Widowni kina dzisiaj w Polsce jest   
    modzie.
    To jest ich forum informacji o wiecie, o kondycji czowieka,
    wyborach moralnych.
    Musz przyj na to spotkanie z filmem przygotowani.
    Musz si dowiedzie i przey jak o tym wiecie myleli
    wielcy artyci kina. Musz si nauczy z ekranem
    dyskutowa, a nie tylko przed nim wypoczywa.
    Dlatego tak bardzo wierz w celowo programu Nowe
    Horyzonty Edukacji Filmowej i przyjem funkcj
    Ambasadora tego programu.

    (Jerzy Stuhr)
 SZCZEGÓY OFERTY

Program filmowy projektu podzielony jest na pi grup wiekowych:

• Przedszkole
• Szkoa podstawowa I-III
• Szkoa podstawowa IV-VI
• Szkoa podstawowa VII-VIII
• Szkoa ponadpodstawowa

W ramach kadej przygotowane zostay róne cykle filmowe, na które nauczyciel moe zapisa swoich uczniów. cznie proponujemy 11 cykli tematycznych.


Przedszkolaki zaprosimy do udziau w Filmowych przygodach – penych filmów aktorskich i animacji przeznaczonych wanie dla najmodszych kinomanów. Uczniowie z klas I-III szkoy podstawowej wybior si w Filmowe podróe oraz bd mogli pozna rónorodnych Filmowych bohaterów. Ich starsi koledzy z klas IV-VI przyjrz si penemu niezwykych historii Kinu wspóczesnemu oraz poznaj problemy Modych w obiektywie. Uczniowie z klas VII i VIII szkó podstawowych spojrz na trudny okres dojrzewana od zupenie nowej strony w ramach cyklu Dojrzewanie w kinie oraz przekonaj si jak rol w yciu czowieka peni wiat wartoci.


Szczególnie bogat ofert przygotowalimy dla uczniów szkó ponadpodstawowych, poniewa obecna formua egzaminu dojrzaoci wymaga od nich umiejtnoci zrozumienia rodków, jakimi operuj teksty kultury oraz otwartoci na zwizki intertekstualne. Te umiejtnoci rozwijaj cykle Midzy tekstami kultury oraz Analiza filmu. W ofercie dla tej grupy wiekowej znalaz si take cykl Trudne tematy, mierzcy si z najbardziej palcymi problemami wspóczesnego wiata oraz zamieszkujcych go ludzi. Ponadto od zbliajcego si roku szkolnego zapraszamy take na zupenie nowy cykl dla szkó ponadpodstawowych – Plastyka w filmie – przybliajcy ycie i twórczo artystów oraz przeomowe kierunki w sztuce wspóczesnej.

 

LISTA FILMÓW

W ramach poszczególnych cyklów zostan zaprezentowane nastpujce filmy:


Przedszkole
- Filmowe przygody (filmy: Basia 2, Pettson i Findus – najlepsza gwiazdka, Magiczne wita Kacpra i Emmy, Wielka wyprawa Molly, Wiking Tappi, Ella Bella Bingo, Kacper i Emma na safari)

Szkoa podstawowa kl. I-III
- Filmowe podróe (filmy: Jakub, Mimmi i gadajce psy, Jak ukra psa?, Szybcy i nieni, Synny najazd niedwiedzi na Sycyli, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica pocigu, Nawet myszy id do nieba)
- Filmowi bohaterowie (filmy: Halvdan – prawie wiking, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Cienie nad Valleby, Mapia afera, Zestaw filmów krótkich: rónimy si!, Villads, Operacja czowiek w czerni, Kapitan Morten i Królowa Pajków)

 
Szkoa podstawowa kl. IV-VI
- Modzi w obiektywie (owcy czarownic, Na linii wzroku, Mamo, kocham ci, Sekrety wojny, 199 maych bohaterów, Przygoda Nelly, Szczciara)
- Kino wspóczesne (Cay wiat Romy, Rabarbar, Supa Modo, Mirai, Binti, Fritzi – przyja bez granic, Blanka)


Szkoa podstawowa kl. VII-VIII
- Dojrzewanie w kinie (auj!, Królowie lata, Old Boys, Bya sobie dziewczynka, Wallay, ycie animowane, Offline)
- wiat wartoci (Lek na cae zo, Operacja hip-hop, Nowy, Powrót do Brundibara, Miss Impossible, Marona – psia opowie, 4. pitro)


Szkoa ponadpodstawowa
- Analiza filmu (Twój Vincent, Syn Szawa, Deerskin, Control, Slow West, Pokot, Ida)
- Midzy tekstami kultury (Dekalog I, Siódma piecz, Makbet, Co robimy w ukryciu + wite + witezianka, Dug, Ziemia obiecana, Jeszcze dzie ycia)
- Trudne tematy (Komunia, Green Book, Amy, Mój pikny syn, Cay ten cukier, Lato 1993, Córka trenera)
- Plastyka w filmie (Salvador Dali – w poszukiwaniu niemiertelnoci, Camile Claudel 1915, Wyjcie przez sklep z pamitkami, Szukajc Vivian Maier, Performer, Duch Bauhausu, Van Gogh. U bram wiecznoci)

 

SPOTKANIA

Spotkania w ramach programu NHEF skadaj si z trzech elementów:


1. Prelekcji wygoszonej przez filmoznawc
2. Projekcji filmu
3. Dyskusji po seansie


Ponadto do wywietlanych filmów przygotowalimy interdyscyplinarne materiay dydaktyczne dla nauczycieli, które s dostpne online na stronie https://nhef.pl/materialy-dydaktyczne


Naszymi prelegentami s przede wszystkim filmoznawcy z Uniwersytetu Jagielloskiego.


Terminy spotka ustalane s na cay rok z góry. Na tydzie przed kadym kolejnym spotkaniem nauczyciele biorcy udzia w programie otrzymuj wiadomo mailow z przypomnieniem o pokazie.

 
 
CENY

Projekt w duej mierze opiera si na wsparciu finansowym instytucji publicznych, std ceny biletów s znacznie nisze ni na repertuarowe seanse.

Karnet na cykl (7 spotka) kosztuje 77 z.
Opiekunowie klas uczestnicz w spotkaniach nieodpatnie.

Istnieje równie opcja wykupywania biletów indywidualnych osobno na kady z seansów – koszty wynosz wtedy 14 z.

Nasze kino korzysta z systemu rabatowego dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Szczegóowe informacje na ten temat dostpne s u Koordynatorki programu.

 
 
DLA NAUCZYCIELI

Nauczycieli zapraszamy do Klubu Filmowego, którego czonkowie upowanieni s do darmowych wej na repertuarowe pokazy w Kinie Pod Baranami.


Nauczyciele, których uczniowie zakupi karnety na peen cykl 7 filmów otrzymaj specjalny identyfikator umoliwiajcy darmowy wstp na pokazy repertuarowe od wtorku do czwartku.


Równie uczniowie, którzy zakupi karnety na peen cykl 7 filmów s upowanieni do dodatkowych zniek w naszym Kinie (bilety od wtorku do czwartku: 13 z, bilety od pitku do niedzieli: 15 z).


O KINIE POD BARANAMI

Zaoenia programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej wpisuj si w charakter dziaalnoci Kina Pod Baranami, którego gówn ide jest prezentacja dzie dobrych, ciekawych, czsto odwanych i kontrowersyjnych; przyblianie klasyki filmowej, ale take produkcji niezalenych i awangardowych. Nasze Kino, prawdziwy art-house, dziaajce od 1969 roku, znane jest z kameralnej atmosfery oraz dobrego programu, który proponuje swoim Widzom.

 

ZAPISY

Serdecznie zapraszamy na czternast edycj Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej w Kinie Pod Baranami w roku szkolnym 2020/2021.


Formularz zgoszeniowy do programu wraz z regulaminemTUTAJ

ZAPISY przyjmujemy do 5 padziernika 2020!

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Planujemy specjalny pokaz filmowy dla Nauczycieli, podczas którego zostan zaprezentowane szczegóy programu. Termin pokazu zaleny jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Darmowe spotkanie bdzie zoone z krótkiej prezentacji programu oraz pokazu premierowego filmu. Informacja o spotkaniu zostanie umieszczona okoo dwa tygodnie wczeniej na naszej stronie internetowej. Obowizuj wczeniejsze zgoszenia, ilo miejsc ograniczona.

 


W razie jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci zachcamy do kontaktu z Koordynatork programu:


Kaja uczyska
kaja@kinopodbaranami.pl
604 708 839


Wicej informacji:
www.nhef.pl

 

 

Bookmark and Share