kpb

Art in Cinema - Tomek Kozak

Pokazy sztuki wideo ART IN CINEMA w Kinie Pod Baranami od maja do padziernika 2008!

Dorota Buczkowska / Oswajanie

ART IN CINEMA jest eksperymentem realizowanym przez Fundacj No Local. Celem Fundacji jest rozwijanie, promowanie i popularyzowanie sztuk wizualnych zarówno w Polsce, jak i za granic. No Local angauje si w dziaania o charakterze edukacyjnym i prospoecznym. Punktem wyjcia dla inicjatyw fundacji jest obserwacja wpywów i zalenoci zachodzcych midzy wspóczesn sztuk a rzeczywistoci. Dlatego wane, by miejsca, w których realizowane s projekty No Local dostosowane byy do specyfiki pokazywanej sztuki. Std pomys, by wykorzysta kino dla wideo artu.

ART IN CINEMA wychodzi naprzeciw rosncemu zainteresowaniu wideo artem w Polsce, umoliwiajc publicznoci regularny kontakt z t form sztuki. W przeciwiestwie do malarstwa, rzeby czy instalacji atwo dostpnych dziki katalogom i dokumentacjom fotograficznym, moliwo dotarcia do konkretnych prac wideo jest znacznie mniejsza.

ART IN CINEMA rozpocz si w maju 2008 roku. Zapraszamy na comiesiczne projekcje w Kinie Pod Baranami. Zaprezentowane zostan filmy artystów polskich i zagranicznych.

Ciekawe, w jaki sposób sztuka zadziaa w przestrzeni, jak jest kino? Jak zostanie odebrana? Czy uda si rozszerzy krg osób zainteresowanych sztuk wspóczesn o mioników filmu?

Artyci biorcy udzia w projekcie: Karolina Kowalska (maj), Wilhelm Sasnal (czerwiec), Anna Niesterowicz (lipiec), Ola i Dorota Buczkowskie (sierpie), Johanna Billing (wrzesie), Tomek Kozak (padziernik).


W rod, 29 padziernika, o godz. 19.00
odbdzie si szósty pokaz cyklu ART IN CINEMA.
Zaprezentujemy filmy Tomka Kozaka.

Po pokazie zapraszamy na after party do klubu Miejsce, ul. Estery 1, krakowski Kazimierz! 

Artysta urodzi si w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziau Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Dyplom uzyska w 1997 roku. Zajmuje si malarstwem, filmem animowanym, sztuk wideo, tworzy kolae i rzeby. Mieszka i pracuje w Lublinie.

Tomasz Kozak w swojej twórczoci filmowej siga po technik found footage, umoliwiajc konstruowanie wasnego dziea przy uyciu fragmentów wymontowanych z dzie innych reyserów. Podstawowym celem takiego zabiegu jest, wedug artysty, rewizja - a zarazem rewitalizacja - nowoczesnej mitologii. W swoich pracach wideo Kozak eksploatuje jzyk wspóczesnego kina, analizujc jednoczenie fundamentalne fantazmaty nowoczesnoci. W jego filmach zmitologizowane modele religii, historii i seksualnoci ulegaj ironicznemu przewartociowaniu. W efekcie powstaje wywrotowa i ambiwalentna wizja polskiej, a szerzej - zachodniej kultury.

Tomek Kozak / Klasztor Inversus

Przykadem i jedn z najciekawszych realizacji Kozaka jest otwierajcy krakowski pokaz KLASZTOR INVERSUS (2003). Zmontowany zosta z fragmentów Potopu i Pana Woodyjowskiego w reyserii Jerzego Hoffmana. Kozak zbudowa alternatywn wersj Sienkiewiczowskiej Trylogii. Romantyczny bohater z powieci Sienkiewicza, u Kozaka jest anty-Kmicicem - zdrajc, sodomit i blunierc, który zamiast broni Jasnogórskiej twierdzy, szturmuje j wraz z hord swoich sobowtórów.

Sytuacja jaka powstanie w czasie pokazu ART IN CINEMA bdzie wyjtkowa. Prace artysty wykorzystujce medium przynalene kinu - film fabularny, zostan w nowej, subwersywnej wersji ponownie zaprezentowane w sali kinowej, od której wszystko si zaczo.

Tomek Kozak / Song of Sublime

Prezentowane filmy:
KLASZTOR INVERSUS, 12’
SEX UND CHARAKTER, 4’22’’
ZMURZYNIENIE - HISTORIA PEWNEJ METAFORY, 20’
LEKCJA LUCYFERYCZNA, 24’16’’
SONG OF SUBLIME, 11’32’’


Program pokazów ART IN CINEMA:
MAJ 2008 - KAROLINA KOWALSKA
CZERWIEC 2008 - WILHELM SASNAL
LIPIEC 2008 - ANNA NIESTEROWICZ
SIERPIE 2008 - OLA I DOROTA BUCZKOWSKIE
WRZESIE 2008 - JOHANNA BILLING
PADZIERNIK 2008 - TOMEK KOZAK

Bilety: tylko 7 z!

Organizator projektu:

NO LOCAL

Wspópraca
:

Kino Pod Baranami


Partnerzy projektu

     
Lokal 30

Sponsorzy

LIKUS MIEJSCE BAR MIEJSCE SKLEP

Patroni medialni:

Cracow-Life.com wiatObrazu.pl Independent.pl

Radio Krakw  Stopklatka.pl Obieg
Bookmark and Share

archiwum