kpb

Wszystkie nasze strachy - pokaz z udziałem twórców

WSZYSTKIE NASZE STRACHY
(reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt)
 
pokaz z udziałem twórców
poniedziałek, 15 listopada 2021, godz. 20.15
Kino Pod Baranami

 

 

15 listopada, zapraszamy na pokaz nagrodzonego Złotymi Lwami w Gdyni filmu Wszystkie nasze strachy - przejmującego portretu podzielonej polskiej rzeczywistości. Po seansie odbędzie się spotkanie z udziałem reżyserów, Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, aktorów Marii Maj i Oskara Rybaczka oraz Daniela Rycharskiego - artysty, którego życie i twórczość stanowiły inspirację do stworzenia filmu.

Wszystkie nasze strachy to historia Daniela (w tej roli Dawid Ogrodnik) – zaangażowanego katolika walczącego o odnowę duchową swojej społeczności oraz głęboko wierzącej osoby LGBT, która płynnie łączy wiarę i tęczę. W filmie obok Dawida Ogrodnika wystąpili m.in.: Andrzej Chyra, Jowita Budnik, Maria Maj, Jacek Poniedziałek oraz Piotr Trojan.

Filmem Wszystkie nasze strachy Łukasz Ronduda kontynuuje serię tytułów ukazujących twórczość polskich artystów. W Performerze reżyser wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim opowiadał o dokonaniach Oskara Dawickiego, a w Sercu miłości zastanawiał się nad twórczością Wojciecha Bąkowskiego. We Wszystkich naszych strachach Ronduda, wraz z Łukaszem Guttem - uznanym operatorem, który debiutuje w roli reżysera - zainspirował się pracą Daniela Rycharskiego pt. Krzyż. Za tą prostą instalacją wykonaną z dwóch kawałków drewna kryje się tragiczna historia, która stanowi oś akcji filmu.

Pokaz z udziałem twórców odbędzie się w poniedziałek, 15 listopada, o godz. 20.15. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami: Łukaszem Rondudą (reżyserem) i Łukaszem Guttem (współreżyserem i autorem zdjęć), Oskarem Rybaczkiem (aktor) oraz Marią Maj (aktorka). Rozmowę poprowadzi Anita Piotrowska (Tygodnik Powszechny).

 

BILETY:
24 zł
(normalny)
17 zł (ulgowy)
16 zł (klubowy/senior)

 

O FILMIE:
WSZYSTKIE NASZE STRACHY | WSZYSTKIE NASZE STRACHY
(Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt) PL 2021, 94'

FPFF w Gdyni 2021: Don Kichot - Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda), Nagroda Dziennikarzy (Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda), Nagroda Jury Młodzieżowego (Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda),  Najlepsze zdjęcia (Łukasz Gutt), Najlepszy film (Katarzyna Sarnowska, Kuba Kosma, Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda)


Daniel (Dawid Ogrodnik) jest artystą, katolikiem i aktywistą. Domy w rodzinnej miejscowości ozdo-bione są jego imponującymi malowidłami, rzeźby trafiają na cenione wystawy w Warszawie, a in-stalacje w rodzaju podświetlonej i pozdrawiającej głosami mieszkańców kapliczki służą lokalnej wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdobiona tęczowymi elementami. Jako głę-boko wierzący katolik, Daniel angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkań-ców rodzinnej miejscowości.


Film prezentowany z angielskimi napisami.ZWIASTUN:

 

 

PARTNERZY:

 

Bookmark and Share

archiwum