kpb

Filmoterapia z SENSem: Kraina miodu (MOS)

FILMOTERAPIA Z SENSEM
Kraina miodu (re. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov)
– pokaz filmu z dyskusj
wtorek, 21 stycznia 2020, godz. 18.45
Maopolski Ogród Sztuki

 
21 stycznia zapraszamy do sali kinowej Maopolskiego Ogrodu Sztuki na kolejny pokaz w ramach cyklu Filmoterapia z SENSEM. Na ekranie poruszajcy film dokumentalny Kraina miodu - jeden z tegorocznych oscarowych faworytów. Po seansie odbdzie si dyskusja z udziaem goci.


Kraina miodu to obsypany nagrodami filmowy debiut Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, portretujcy przemijajc rzeczywisto i subtelnie zwracajcy uwag na problem ludzkiej chciwoci oraz bezmylnego wyczerpywania bogactw oferowanych przez natur. Gównymi bohaterkami dokumentu s pszczoy i yjca z nimi w symbiozie 50-letnia Hatidze, która opierajc si na mdroci wielu pokole, zbiera miód od dziko yjcych owadów.


Kraina miodu, okrzyknita przez “The New York Times” najlepszym filmem 2019 roku, skada si z szerokich kadrów i zachwycajcych, odwanych uj. Fabu napdzaj dramatyczne zwroty akcji i zaskakujce poczucie humoru. Ten surowy, a jednoczenie delikatny obraz kruchej równowagi midzy ludzkoci a przyrod, stanowi kolejny dowód na byskawiczne zmiany zachodzce w otaczajcym nas wiecie.


Film zostanie zaprezentowany w ramach cyklu Filmoterapia z SENSEM, w którym znakomite dokumenty z festiwalu Millennium Docs Against Gravity staj si punktem wyjcia do wnikliwej dyskusji na temat fundamentalnych dla naszego ycia i dobrego funkcjonowania w wiecie kwestii.

 
Dyskusj inspirowan filmem poprowadz Martyna Zimorska i Diana Saacka.

Martyna Zimorska – psycholog i psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagielloskiego. Pracuje z osobami zagroonymi wykluczeniem spoecznym. Prowadzi psychoterapi indywidualn w prywatnym gabinecie.


Diana Saacka - filozof i politolog, rzecznik prasowy Centrum Kopernika i Copernicus Festival. Kinem dokumentalnym zajmuje si od pocztku studiów. Z ramienia Against Gravity koordynuje krakowsk odson cyklu Filmoterapia z Sensem.


Film prezentowany z polskimi i angielskimi napisami.
Dyskusja odbdzie si w jzyku polskim.

 

BILETY:
22 z (normalny)
17 z (ulgowy)


O FILMIE:

KRAINA MIODU | HONEYLAND
(Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) MK 2019, 87’

Oscary 2020: najlepszy film zagraniczny - nominacja, najlepszy dokument - nominacja
Europejska Nagroda Filmowa 2019: nominacja (Najlepszy Europejski Dokument)
Camerimage 2019: udzia w Konkursie Penometraowych Filmów Fabularnych
Millennium Docs Against Gravity 2019: Bydgoszcz ART.DOC Award, Grand Prix lska - Nagroda Marszaka Województwa lskiego, Nagroda Millenium, Grand Prix – Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni
FF Sundance 2019: Gówna Nagroda Jury

50-letnia Hatidze mieszka ze schorowan matk w górskiej wiosce gdzie w Bakanach. Nie maj dostpu do prdu ani biecej wody. Kobieta utrzymuje si z produkcji miodu. Nie wykorzystuje jednak pszczó, respektujc przyrod i zasad „poowa dla mnie, poowa dla was”. Pewnego dnia do jej okolicy wprowadza si wielodzietna rodzina. Nowi ssiedzi równie zaczynaj hodowa pszczoy, ale szacunek zastpuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Czy Hatidze uda si zmieni ich podejcie? Tym bardziej, e jeden z chopców jest wyranie pod jej wraeniem…

 

ZWIASTUN:


WSPÓORGANIZATOR PROJEKCJI:

Bookmark and Share

archiwum