kpb

Edukacja filmowa w Kinie Pod Baranami 2018/2019

EDUKACJA FILMOWA W KINIE POD BARANAMI
Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Kino Pod Baranami
październik 2018 – kwiecień 2019

 

 

Do 5 października przyjmujemy zgłoszenia do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Kinie Pod Baranami na rok szkolny 2018/2019. Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych do dołączenia do naszego projektu!

 

Nasz program umożliwia dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem oraz pogłębienie wiedzy na temat sztuki filmowej. Rozwija wrażliwość, przygotowuje do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą, a także rozbudza zainteresowanie sztuką filmową, uzupełniając jednocześnie szkolną edukację.

 

Oferujemy cykle edukacyjne dostosowane do wszystkich poziomów kształcenia. Uczniowie z klas I-III szkoły wybiorą się w Filmowe podróże oraz będą mogli poznać Filmowe sekrety. Ich starsi koledzy z klas IV-VI przyjrzą się pełnemu tajemnic Światu filmu oraz najważniejszym dziełom Kina współczesnego dla młodych widzów. Gimnazjalistów (oraz uczniów klas VII i VII szkół podstawowych) zapraszamy do filmowych spotkań Między kulturami i poznawania poprzez filmy Świata współczesnego. Szczególnie bogatą ofertę przygotowaliśmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ obecna formuła egzaminu dojrzałości wymaga od nich umiejętności zrozumienia środków, jakimi operują teksty kultury oraz otwartości na związki intertekstualne. Te umiejętności rozwija cykl Między tekstami kultury korespondujący z podstawą programową poszczególnych etapów kształcenia. Uczniowie mają także szansę zmierzyć się z Trudnymi tematami ujętymi w filmowe ramy oraz poznać wyzwania Wielokulturowości w filmie.

 

Każde spotkanie składa się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, projekcji filmu oraz dyskusji po seansie. Ponadto do wyświetlanych filmów przygotowaliśmy interdyscyplinarne materiały dydaktyczne dla nauczycieli.  Naszymi prelegentami są przede wszystkim filmoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Karnet na cały cykl liczący 7 spotkań, kosztuje 77 zł. Istnieje również możliwość wykupywania biletów indywidualnych, osobno na każdy z seansów – koszty wynoszą wtedy 13 zł. Opiekunowie klas uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

 

Zapisy do programu przyjmowane są do 5 października 2018 roku.

Można ich dokonać przez stronę internetową lub telefonicznie i mailowo u koordynatora programu (kaja@kinopodbaranami.pl, tel. 604708839).

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo TUTAJ.

 

SPOT:

Bookmark and Share

archiwum