kpb

Pokaz specjalny filmu IBERIA

Zapraszamy na wyjtkowy pokaz filmu IBERIA Carlosa Saury!

Projekcj filmu poprzedzi koncert flamenco w wykonaniu:
Michaa Czachowskiego (gitara) i Dobrosawa Filipa (cajón).

Na muzyczno-filmow uczt zapraszamy
w sobot, 20 padziernika, o godz. 21.00

Bilety: 20 zWystpi:

Micha Czachowski (gitara)
Jeden z najlepszych gitarzystów flamenco w Polsce. Od urodzenia wychowywa si w otoczeniu tej muzyki. W wieku 12 lat rozpocz nauk gry na gitarze klasycznej u Gerarda Drozda, potem tajniki gry flamenco zdobywa podczas corocznych wyjazdów do Hiszpanii, które sprawiy, e powici si cakowicie temu stylowi gitary. Swe umiejtnoci rozwija midzy innymi u boku takich gitarzystów flamenco jak Rafael Cortés, Gerardo Nunez i Salva del Real.
Jego autorski album Indialucia zosta laureatem nagród Wirtualne Gle oraz Folkowy Fonogram Roku przyznawane przez Polskie Radio za najlepsz pyt 2005 roku oraz nominowany do nagrody Fryderyki 2006 w kategorii Album Roku - Folk/Etno.
(info: flamenco.art.pl)

Dobrosaw Filip (cajón)
Wszechstronny perkusista. Z wielk swobod porusza si w wiecie rytmu, który jest istot flamenco. W mistrzowski sposób oddaje charakter i dynamik utworów. W swoich wykonaniach jest kreatywny i oryginalny. Potrafi zagra „na wszystkim” a jego pasj jest tworzenie instrumentów, na których gra.
(info: latchodrom.ohv.org.pl)


Projekcja filmu okoo godz. 21.30.

IBERIA | IBERIA
re. Carlos Saura, Hiszpania/Francja 2005, 99'

Nagrody Goya 2006
najlepsze zdjcia - José Luis López-Linares

Par tygodni po premierze niepokojcego Siódmego dnia zaprasza na najnowszy obraz mistrza kina Carlosa Saury.

Magiczna opowie o Hiszpanii, w której przeplataj si nastroje i emocje, muzyka i taniec.

Dla fanów Carlosa Saury, którym podobao si Flamenco z 1995 roku, Iberia to pozycja obowizkowa. Pod wieloma wzgldami przypomina ona ów mistrzowski film sprzed przeszo 10 lat o muzyce, która jest sercem hiszpaskiej kultury.

W filmie, który powsta w caoci na scenie, udao si dokona rzeczy niezwykej: zebra w tym samym miejscu i czasie mietank hiszpaskich artystów, którzy piewaj, tacz, graj folk, flamenco i modern, a muzyka, która ich czy, to utwór Isaaca Albeniza - Iberia. Film Saury (Tango, Carmen, Nakarmi kruki, Anna i wilki) z malarskimi zdjciami José Luisa López-Linaresa (Czowiek, który zgubi swój cie, Salome, Ptaszek, Godziny wiata) kreli malowniczy portret hiszpaskiego ducha, a w szczególnoci cygaskiej kultury Andaluzji.

Carlos Saura o swoim filmie: Znowu przyszo mi skonfrontowa si z magicznym zwizkiem pomidzy muzyk a kamer. Zwizkiem, który tak mnie fascynuje i osiga w musicalu swoj maksymaln ekspresj. Wiadomo, e ten gatunek moe przyjmowa wiele form, ale t, która odpowiada mi najbardziej i któr uwaam za reprezentujc form najczystsz (z caym oczywicie szacunkiem do wszystkich pozostaych), jest ta, która nie poddaje si skostniaej narracji, uniezalenia si od fabuy.


TRAILER (oryginalny):
FRAGMENT KONCERTU MICHAA CZACHOWSKIEGO:

Bookmark and Share

archiwum