kpb

Iberia tylko u nas! Tylko do czwartku!

Zapraszamy do Kina Pod Baranami na pokazy filmu Carlosa Saury IBERIA, dokumentu powiconego muzyce flamenco. adnemu z twórców nie udao si tak doskonale uchwyci esencji flamenco, jak temu znakomitemu hiszpaskiemu twórcy.

Regularne pokazy IBERII w Krakowie - tylko Pod Baranami!

IBERIA | IBERIA
re. Carlos Saura, Hiszpania/Francja 2005, 99'

Nagrody Goya 2006
najlepsze zdjcia - José Luis López-Linares

Par tygodni po premierze niepokojcego Siódmego dnia zaprasza na najnowszy obraz mistrza kina Carlosa Saury.

Magiczna opowie o Hiszpanii, w której przeplataj si nastroje i emocje, muzyka i taniec.

Dla fanów Carlosa Saury, którym podobao si Flamenco z 1995 roku, Iberia to pozycja obowizkowa. Pod wieloma wzgldami przypomina ona ów mistrzowski film sprzed przeszo 10 lat o muzyce, która jest sercem hiszpaskiej kultury.

W filmie, który powsta w caoci na scenie, udao si dokona rzeczy niezwykej: zebra w tym samym miejscu i czasie mietank hiszpaskich artystów, którzy piewaj, tacz, graj folk, flamenco i modern, a muzyka, która ich czy, to utwór Isaaca Albeniza - Iberia. Film Saury (Tango, Carmen, Nakarmi kruki, Anna i wilki) z malarskimi zdjciami José Luisa López-Linaresa (Czowiek, który zgubi swój cie, Salome, Ptaszek, Godziny wiata) kreli malowniczy portret hiszpaskiego ducha, a w szczególnoci cygaskiej kultury Andaluzji.

Carlos Saura o swoim filmie: Znowu przyszo mi skonfrontowa si z magicznym zwizkiem pomidzy muzyk a kamer. Zwizkiem, który tak mnie fascynuje i osiga w musicalu swoj maksymaln ekspresj. Wiadomo, e ten gatunek moe przyjmowa wiele form, ale t, która odpowiada mi najbardziej i któr uwaam za reprezentujc form najczystsz (z caym oczywicie szacunkiem do wszystkich pozostaych), jest ta, która nie poddaje si skostniaej narracji, uniezalenia si od fabuy.


TRAILER (oryginalny):

Bookmark and Share

archiwum