kpb

Zielona Karta Ucznia do Kina Pod Baranami

ZIELONA KARTA UCZNIA

Drodzy Uczniowie - od podstawówek po licea - dajemy Wam Zieloną Kartę do Kina Pod Baranami!


JAK TO DZIAŁA:

✓ odbierz swoją Kartę w jednej z kas Kina Pod Baranami okazując ważną legitymację uczniowską (noś ją zawsze przy sobie!)

✓ okazuj Kartę przy zakupie biletu na każdy seans w Kinie Pod Baranami (1 seans = 1 stempel)

✓ odbieraj darmowe wejściówki (5 stempli to 1 bilet gratis*)


Karta ważna wraz z aktualną legitymacją szkolną (szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika).

* na dowolny seans repertuarowy, w tym projekcje w ramach SMAK - Spotkania Młodych Amatorów Kina; z wyłączeniem filmów zastrzeżonych przez dystrybutora oraz wydarzeń specjalnych.
Bookmark and Share

archiwum