kpb

Kino Pod Baranami Miejscem Przyjaznym Seniorom 2014Kino Pod Baranami zostao wyrónione jako jedna z 38 firm i instytucji w IV edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” organizowanej w 2014 roku przez Miasto Kraków i Województwo Maopolskie. Certyfikatem „Miejsca przyjaznego seniorom” Kino zostao uhonorowane ju po raz czwarty!

Celem inicjatywy jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom na terenie Krakowa. Jakie to miejsca? Takie, w których osoby starsze czuj si mio i swobodnie, s godnie traktowane i obsugiwane. Sporód 49 zgosze, 38 miejsc zostao uhonorowanych specjalnymi certyfikatami.

Od padziernika 2010 roku Kino Pod Baranami zaprasza seniorów na cotygodniowy cykl spotka „Dojrzae kino”, podczas których prezentowane s filmy z biecego repertuaru. Pokazom towarzysz dyskusje na sali kinowej oraz... na stronie prowadzonej przez Naszych Widzów ( www.dojrzalekino.pl ).

Bardzo serdecznie dzikujemy za wyrónienie!

Kino Pod Baranami - miejscem przyjaznym zarówno maluchom, jak i seniorom!

Szczegóy dotyczce akcji oraz pena lista wyrónionych miejsc na stronach:
www.dlaseniora.krakow.pl
Bookmark and Share

archiwum