kpb

Sputnik nad Krakowem 2014


Sputnik nad Krakowem 2014
- replika 8. Festiwalu Filmów Rosyjskich w Polsce
8-14 grudnia 2014
Program tegorocznej, krakowskiej odsony 8. Festiwalu Filmów Rosyjskich w Polsce obj filmy poruszajce tematyk skomplikowanych relacji rodzinnych (Syn, Gorzko!), codziennych zmaga z rzeczywistoci w deniu do szczcia (Welkome Home, Ja nie wracam), samotnoci (Geograf przepi globus) oraz walki o wasne ideay (Dugie i szczliwe ycie). W repertuarze znalaza si take fantastyczna opowie o rkopisach zmieniajcych ycie ich czytelników (Opowieci).

Dodatkowo - w ramach 15. Festiwalu Filmu Niemego - zaprezentowany zostanie klasyk rosyjskiej kinematografii, niemy film Turksib, do którego muzyk na ywo wykona brytyjski duet Bronnt Industries Kapital.

Najmodsi widzowie wezm udzia w specjalnej, odsonie cyklu Baranki Dzieciom (Baranki w Rosji). Podczas tego spotkania dzieci obejrz rosyjskie bajki i poprzez zabaw zapoznaj si z kultur tego kraju.


Wród widzów rozlosujemy DVD z filmami z poprzednich edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich w Polsce!
Na odwrocie swojego biletu wpisz imi i nazwisko wraz z e-mailem lub numerem telefonu. Tak wypeniony bilet wrzu do pudeka.


PROGRAM
:

POKAZ SPECJALNY:

czwartek, 4 grudnia, godz, 19.00
TURKSIB | TURKSIB
re. Wiktor Turin, ZSRR 1929, 85’
muzyka na ywo: Bronnt Industries Kapital
pokaz w ramach 15. Festiwalu Filmu Niemego

poniedziaek, 8 grudnia, godz. 19.00
GEOGRAF PRZEPI GLOBUS | GIEOGRAF GOBUS PROPI
re. Aleksandr Wieledinskij, Rosja 2013, 120’

wtorek, 9 grudnia, godz.19.00
JA NIE WRACAM | YA NE VERNUS
re. Ilmar Raag, Rosja/Kazachstan/Estonia/Finlandia/Biaoru 2014, 110’

roda, 10 grudnia,
godz.19.00
OPOWIECI | RASSKAZY
re. Michai Sega, Rosja 2012, 105’

czwartek, 11 grudnia, godz.19.00
WELKOME HOME | WELKOME HOME
re. Angelina Nikonowa, Rosja/USA 2013, 116’

pitek, 12 grudnia, godz.19.00
DUGIE I SZCZʦLIWE YCIE | DOLGAYA SCHASTLIVAYA ZHIZN
re. Borys Chlebnikow, Rosja 2012, 77’

sobota, 13 grudnia, godz.19.00
GORZKO! | GORZKO!
re. ora Kryownikow, Rosja 2012, 100’

niedziela, 14 grudnia, godz. 11.00

BARANKI DZIECIOM: BARANKI W ROSJI
WILK I ZAJC
- zestaw bajek
re. Wiaczesaw Kotionoczkin, ZSRR/Rosja 1969-1995
Kultowa bajka o przygodach sympatycznego Zajca, którego wci próbuje dopa Wilk. W nieustannych gonitwach przeywaj wiele zabawnych przygód, z których Zajc zawsze wychodzi cao.
po seansie: warsztaty plastyczne

niedziela, 14 grudnia,
godz.19.00

SYN | SYN
re. Arsienij Gonczukow, Rosja 2014, 93’


BILETY:
16 z (normalny)
14 z (ulgowy)
12 z (senior)
Karnet (7 filmów): 49 z
Baranki Dzieciom: 10 z

Aby zakupi Karnet online prosimy o kontakt: kasa@kinopodbaranami.pl


O FILMACH:

BARANKI W ROSJI - W RAMACH CYKLU BARANKI DZIECIOM
Specjalny pokaz rosyjskich bajek z serii Wilk i zajc oraz warsztaty plastyczne przybliajce maluchom tamtejsz kultur.
WILK I ZAJC
re. Wiaczesaw Kotionoczkin, ZSRR/Rosja 1969-1995

Kultowa bajka o przygodach sympatycznego Zajca, którego wci próbuje dopa Wilk. W nieustannych gonitwach przeywaj wiele zabawnych przygód, z których Zajc zawsze wychodzi cao.
Warsztaty plastyczne poprowadzi Anna Karliska, absolwentka Sztuki Ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym, projektantka ogrodów, z zamiowania florystka i plastyczka.


DUGIE I SZCZʦLIWE YCIE
| DOLGAYA SCHASTLIVAYA ZHIZN
re. Borys Chlebnikow, Rosja 2012, 77’

Bohaterem filmu jest mody rolnik Sasza, przed którym stoi mozliwo rozpoczcia nowego, szczliwego ycia. Akcja rozgrywa si na Pówyspie Kolskim w pónocno-zachodniej Rosji, gdzie urzdnicy z ramienia pastwa zaczynaj wykupywa dziaki od okolicznych wacicieli ziemskich. Dla Saszy to szansa na ucieczk od mczcego i pozbawionego perspektyw ycia na farmie ziemniaków i przeprowadzk do miasta. Film opowiada o tragedii porzdnego czowieka, który nie godzi si na brnicie przez grzzawisko chciwoci i korupcji, wic ryzykuje wszystkim, co jest mu drogie, by walczy o swoje ideay.


GEOGRAF PRZEPI GLOBUS
| GIEOGRAF GOBUS PROPI
re. Aleksandr Wieledinskij, Rosja 2013, 120’

Sputnik nad Polsk 2013: Grand Prix
Warszawski Festiwal Filmowy 2013
24. ORFF „Kinotawr” w Soczi 2013: Grand Prix, nagroda za najlepsz rol msk
Nagroda im. M. Tariwierdijewa 2013 za najlepsz muzyk filmow: Aleksiej P. Zubariew
21. Festiwal Filmu Rosyjskiego „Okno na Europ” w Wyborgu 2013: Nagroda Publicznoci

Wiktor jest z wyksztacenia biologiem. Sytuacja finansowa zmusza go jednak do podjcia pracy nauczyciela geografii, chocia nie zna si na mapach, globusie ani kompasie. Wyjeda z rodzin do odlegego Permu. Uczniowie okazuj si niesforni, a koledzy po fachu wyjtkowo niesympatyczni. Nie mówic ju o kierownictwie placówki, z którym Wiktor szybko wchodzi w konflikt. Mczyzna ukojenie znajduje jedynie w domu u boku córki i ukochanej ony. Ale nawet ten azyl okazuje si tymczasowy. Nieoczekiwanie kobieta jego ycia da rozwodu. Wiktor popada we frustracj, nie radzi sobie z poczuciem samotnoci i niezrozumieniem otoczenia. Nadziej na odmian losu przynosi pojawienie si w jego ssiedztwie starego znajomego.


GORZKO!
| GORKO!
re. ora Kryownikow, Rosja 2012, 100’

2014: Nagroda Rosyjskiej Akademii Sztuki Filmowej „NIKA”, odkrycie roku - ora Kryownikow
Nowoczeni, inteligentni i ambitni Natasza i Roma marz o stylowym lubie na play nad brzegiem morza. Jednak ojczym Nataszy przygotowa dla nich inny scenariusz. Grubiaski urzdnik administracji miejskiej chce wykorzysta zbilajca si uroczysto jako trampolin do wasnej kariery i stara si zorganizowa wszystko "jak trzeba". Mod par czeka niezapomniany wieczór w restauracji "Zota" z penym zestawem nudnych ceremonii i zabaw weselnych. Nie majc siy walczy z autorytarnym rodzicem, modzi decyduj si zorganizowa lub swoich marze w tajemnicy przed konserwatywnymi krewnymi. Jednak przez absurdalny przypadek obie uroczystoci cz si w jedn cao.


JA NIE WRACAM
| YA NE VERNUS
re. Ilmar Raag, Rosja/Kazachstan/Estonia/Finlandia/Biaoru 2014, 110’

Ania – pikna i ambitna wychowanka domu dziecka jest kobiet sukcesu. Pisze doktorat, prowadzi na uczelni wykady na temat twórczoci Byrona, ma romans z profesorem. Jednak pewnego dnia jej ycie zmienia si diametralnie. Przez kontakty z dawnym znajomym z domu dziecka zaczyna mie problemy z policj i, aby unikn faszywych oskare, ukrywa si, udajc bezdomn nastolatk. Kostium nastolatki i znajomo z tak samo zdesperowan, ale naprawd mi Kristin modyfikuje charakter ucieczki Ani: kobieta ponownie przeywa lata modziecze, tworzc od nowa histori swojego ycia.


OPOWIECI
| RASSKAZY
re. Michai Sega, Rosja 2012, 105’

Sputnik nad Polsk 2013 – III nagroda Sputnik
Jameson Dublin Film Festival 2013 – nagroda za najlepsz reyseri
Festiwalu „Prowincjonalna Rosja”w Jejsku 2013 – Grand Prix; nagroda dla najlepszego aktora (Siergiej Fetisow)
24. ORFF Kinotawr w Soczi 2012 – nagroda im. G. Gorina za najlepszy scenariusz
MFF Pacific Meridian we Wadywostoku 2012 – nagroda publicznoci
Rosyjski Festiwal Filmowy „Wiwat, kino Rosji!” w Petersburgu 2012 – Grand Prix
Festiwal Filmów Rosyjskich w Marbelli 2012 – wyrónienie dla najlepszego filmu; nagroda publicznoci

Rkopis modego pisarza trafia do agencji literackiej. W zagadkowy sposób zaczyna on mie wpyw na samych pracowników oraz na wszystkich, którzy przypadkowo go otwieraj. Opisane historie zaczynaj dzia si w rzeczywistoci, a ich postaciami staj si bohaterowie filmu.
Film skada si z czterech nowel przyjmujcych róne formy: absurdalnej komedii, satyry spoecznej, thrillera i melodramatu.


SYN
| SYN
re. Arsienij Gonczukow, Rosja 2014, 93’

FKR „Okno na Europ” w Wyborgu 2014 – nagroda gówna
Andriej mieszka ze swoj chor matk, która cierpi na schizofreni. Ich bliscy s zmczeni walk z chorob: ojciec dawno odszed, ma now rodzin, z kolei siostra wyjechaa i od kilku lat nie ma od niej adnych wiadomoci. Tylko uparty Andriej si nie poddaje – codziennie opiekuje si matk, zaatwia dokumenty i zbiera pienidze na wyjazd na leczenie do Niemiec. Jednak los jest wobec gównego bohatera bezlitosny – dzie przed planowanym wyjazdem matka umiera. wiat Andrieja wywraca si do góry nogami… Mczyzna wyrusza wic w podró – chce si spotka z siostr, spojrze w oczy ojcu, zrozumie samego siebie... Syn to opowie o skomplikowanych relacjach syna ze swoimi rodzicami i – co najwaniejsze – z sob samym. O relacjach, które bd przyczyn tragicznego zakoczenia.


TURKSIB
| TURKSIB
re. Wiktor Turin, ZSRR 1929, 78’ (film niemy z muzyk na ywo)

Budowa magistrali kolejowej czcej Turkiestan z Syberi bya jednym z pierwszych zakrojonych na wielk skal, morderczych przedsiwzi konstrukcyjnych w Zwizku Radzieckim. Nowa linia kolejowa miaa umoliwi transport baweny z poudnia na pónoc oraz zbó i warzyw w odwrotnym kierunku. Otwarcie Turksibu witowano jako jeden z najwikszych sukcesów pierwszej piciolatki.

wiatowej sawy realistyczny dokument Turina opowiada o bezwzgldnej walce czowieka z natur i zapewni autorowi w peni zasuone miejsce w historii rosyjskiej kinematografii.

Muzyk na ywo wykona brytyjski duet Bronnt Industries Kapital.
Film Turksib
prezentowany w ramach 15. Festiwalu Filmu Niemego.


WELKOME HOME
| WELKOME HOME
re. Angelina Nikonowa, Rosja/USA 2013, 116’

Opowie o ludziach, którzy utracili poczucie przynalenoci do konkretnego miejsca na kuli ziemskiej, do miejsca, które nazywamy domem. Wszystkich bohaterów filmu czy pragnienie zudnego sukcesu, bior udzia w wycigach, przynoszc w ofierze wartoci, które wyznawali w modoci. Nie s najbardziej nieszczliwymi ludmi na wiecie, jednak ycie kadego z nich nie naley do najatwiejszych. Wybrali tak drog na wasne yczenie, majc nadziej zrealizowa swoje marzenia o powodzeniu i dobrobycie. Nowy Jork jest dla nich polem bitwy, na którym codziennie tocz walk o wasne szczcie.
Bookmark and Share

archiwum