kpb

Cervantes Pod Baranami - Żołnierze spod Salaminy

CERVANTES POD BARANAMI - ŻOŁNIERZE SPOD SALAMINY
wtorek, 24 czerwca 2014, godz. 21.05

Zapraszamy na najlepsze filmy hiszpańskojęzyczne - w każdy ostatni wtorek miesiąca w Kinie Pod Baranami!

Przegląd zrealizowany jest we współpracy z Filmoteką Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii oraz Ambasadą Hiszpanii w Polsce.
Organizatorem pokazów jest Instytut Cervantesa w Krakowie.

W czerwcu - ekranizacja powieści Javiera Cercasa, największej sensacji wydawniczej ostatnich lat w Hiszpanii.

| Continuación del ciclo de películas que los últimos martes de cada mes es presentado desde ya más de tres años en el prestigioso Kino Pod Baranami de Cracovia. El ciclo se lleva a cabo en colaboración con la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Embajada de España en Polonia.

film w oryginalnej wersji językowej, z napisami polskimi
| en versión original, con subtítulos en polaco


wtorek, 24 czerwca, godz. 21.05 | martes, 24 de junio, 21.05 horas 

ŻOŁNIERZE SPOD SALAMINY
 | SOLDADOS DE SALAMINA 
reż. David Trueba, Hiszpania 2003, 112'

Książka Javiera Cercasa zrewolucjonizowała opinie na temat najważniejszego wydarzenia w XX-wiecznej historii Hiszpanii - wojny domowej. Film za pomocą materiałów dokumentalnych oraz fabularnych opowiada o prawdziwym wydarzeniu z okresu wojny domowej w Hiszpanii: pisarz i założyciel Falangi, Rafael Sánchez Mazas, prowadzony na rozstrzelanie wraz z pięćdziesiątką więźniów, zdołał uciec przez las. Jeden z poszukujących go żołnierzy pozwolił mu uciec. Po latach pisarka usiłuje poskładać elementy układanki, pełnej sprzeczności i enigmatycznych postaci. W tych poszukiwaniach, oprócz prawdy, usiłuje odnaleźć samą siebie.

| El libro de Javier Cercas, uno de los éxitos editoriales más importantes en la España de los últimos años, supuso una revolución en cuanto al tratamiento de la Guerra Civil Española, uno de los temas más importantes de la historia española del siglo XX. La película, que incorpora fragmentos de documentales, cuenta una historia real sucedida durante la contienda: el fusilamiento junto a otros cincuenta presos y la posterior huida del escritor y fundador de la Falange Rafael Sánchez Mazas, huida que se ve facilitada por uno de los soldados que lo persiguen. Muchos años después, una escritora intentará encontrar la clave que le permita montar un rompecabezas lleno de contradicciones y de singulares personajes. En esa búsqueda de la verdad habrá también un intento de encontrarse a sí misma.


Bilety | Entradas:
13 zł - normalny
11 zł - dla słuchaczy kursów Instytutu Cervantesa


Instituto Cervantes - Cracovia
Bookmark and Share

archiwum