kpb

Cervantes Pod Baranami 2014

CERVANTES POD BARANAMI
| CERVANTES EN EL CINE POD BARANAMI


28 stycznia - 30 grudnia 2014
| 28 de enero - 30 de diciembre, 2014


12 filmów hiszpaskojzycznych w kady ostatni wtorek miesica
|
12 películas en español en cada último martes del mes


Kontynuacja cyklu filmowego majcego miejsce w kady ostatni wtorek miesica w Kinie Pod Baranami. W tegorocznym programie zaprezentujemy kilka klasyków kina hiszpaskiego (m.in. jeden z najgoniejszych filmów Luisa Buñuela - Viridian, czy Oddam ci moje oczy Iciar Bollain, traktujcy o przemocy w rodzinie), ekranizacje dzie literatury hiszpaskojzycznej (m.in. Niewinnych witych Miguela Delibesa w re. Mario Camusa - marcowy pokaz tego filmu towarzyszy bdzie wystawie Wspólna ojczyzna. Delibes w ilustracjach w Instytucie Cervantesa; Pantaleon i wizytantki w reyserii Francisco J. Lombardiego na podstawie powieci Mario Vargasa Llosy czy film Davida Trueby onierze spod Salaminy na podstawie gonej ksiki Javiera Cercasa), a take najnowszy film Marca Rechy Petit indi o yjcym w swoim wiecie nastolatku czy Amateurs w re. Gabriela Velázqueza, który skania do zastanowienia si, do czego jestemy zdolni w naszej walce z samotnoci.

Przegld zrealizowany jest we wspópracy z Filmotek Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii oraz Ambasad Hiszpanii w Polsce.

| Nueva edición del ciclo de cine Cervantes Pod Baranami, que desde hace ya varios año tiene lugar el último martes de cada mes en el Cine Pod Baranami. Este año, presentaremos algunos de los clásicos del cine español (incluidas Viridiana, una de las más famosas películas de Luis Buñuel, o Te doy mis ojos de Icíar Bollaín, drama en torno a la violencia doméstica), adaptaciones al cine de obras literarias (como Los santos inocentes de Miguel Delibes, dirigida por Mario Camus - película proyectada en el marco de un evento más amplio en torno a la figura del escritor Miguel Delibes y que incluye la exposición Patria común. Delibes ilustrado en el Instituto Cervantes-, Pantaleón y las visitadoras, dirigida por Francisco J. Lombardi, basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa, o la película de David Trueba Soldados de Salamina basada en el también homónimo libro de Javier Cercas), así como la última película de Marc Recha Petit indi, sobre un adolescente que vive inmerso en su propia realidad, o Amateurs de Gabriel Velázquez, que nos hace pensar en lo que somos capaces de hacer en nuestra lucha contra la soledad.

Muestra organizada en colaboración con la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Polonia.


filmy w oryginalnej wersji jzykowej, z napisami polskimi

| en versión original, con subtítulos en polaco


Instituto Cervantes - Cracovia


PROGRAM | PROGRAMA:

wtorek, 28 stycznia, godz. 19.15 | martes, 28 de enero, 19.15 horas
 

VIRIDIANA | VIRIDIANA 
reyseria | dirección: Luis Buñuel, Hiszpania/Meksyk | España/México 1977, 90'
wykonawcy | intérpretes: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal, Margarita Lozano, José Calvo

Nagrodzony Zot Palm na festiwalu w Cannes w 1961 roku, jeden z najgoniejszych filmów Buñuela, by wydarzeniem artystycznym w skali wiatowej i jednoczenie przedmiotem jednego z najwikszych skandali w dziejach kina (watykaski dziennik Osservatore Romano uzna je jako dzieo bluniercze, po czym film zosta zakazany w Hiszpanii). Film opowiada histori Viridiany, która przed zoeniem lubów klasztornych zostaje wysana przez matk do domu swojego wuja, Dona Jaime, który pragnie si z ni oeni.

| Una de las películas más conocidas de Buñuel, galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1961, su estreno supuso un evento artístico a escala mundial pero al mismo tiempo uno de los mayores escándalos en la historia del cine (el periódico vaticano Osservatore Romano lo consideró una obra blasfema, y en consecuencia, la película fue prohibida en España). La película cuenta la historia de la novicia Viridiana que antes de tomar los hábitos, es enviada por su madre a casa de su tío, Don Jaime, quien querrá casarse con ella.


wtorek, 25 lutego, godz. 19.20 | martes, 25 de febrero, 19.20 horas

OBABA | OBABA 
reyseria | dirección: Montxo Armendáriz, Hiszpania | España 2005, 112'
wykonawcy | intérpretes: Bárbara Lennie, Pilar López de Ayala, Eduard Fernández, Juan Diego Botto

Film wybitnego hiszpaskiego twórcy w znakomitej obsadzie. Do pooonej w mitycznym regionie pónocnej Hiszpanii Obaby przyjeda moda nauczycielka Lourdes, która chce nakrci film o tym miejscu, uchwyci ycie miasteczka i jego mieszkaców. Punktem wyjcia staje si szkolne zdjcie sprzed lat. Zadanie wydaje si atwe - miasteczko jest niewielkie, a ludzie chtni do rozmów. Jednak im wicej osób dziewczyna spotyka, im wicej historii syszy, tym wszystko staje si dziwniejsze i bardziej tajemnicze. Mieszkacy Obaby zdaj si by uwizieni w przeszoci, opowiadaj o swoim dziecistwie i zagadkowej sieci uczu i czcych ich wzajemnych relacji. Kamera nie jest w stanie uchwyci esencji rzeczywistoci. Jedynie poddanie si piknu i tajemnicy pozwala naprawd pozna wiat Obaby - dziwnej krainy zamieszkaej przez jaszczurki, które podobno wchodz ludziom do uszu i wyjadaj mózgi...

Ta magiczna podró w gb duszy kraju Basków nakrcona zostaa w oparciu o zbiór opowiada Obabakoak baskijskiego pisarza Bernardo Atxagi.

| Viaje iniciático al alma del País Vasco basado en la serie homónima de cuentos de Bernardo Atxaga. Lourdes es una joven profesora de cine que quiere rodar un documental sobre Obaba, una aldea situada en un norte mítico; documental que pretende captar la vida del pueblo y de sus habitantes. El punto de partida es la foto de la escuela en la que aparecen muchos de los personajes que ya han madurado. La tarea parece sencilla: el pueblo es pequeño y la gente tiene ganas de conversar. Sin embargo, la abundancia de versiones confrontadas sobre la vida del resto de habitantes crean un halo de secreto misterio sobre la vida de esta cerrada comunidad. Los vecinos de Obaba parecen estar encarcelados en el pasado, su infancia se ve atrapada en una enigmática red de sentimientos y relaciones mutuas, que resulta inalcanzable para la cámara de Lourdes que tiene que someterse a la belleza y al misterio para conocer de veras el mundo de Obaba y llegar, como mucho, a intuir la verdad sobre sus primigenios lagartos. 
  

wtorek, 25 marca, godz. 19.00*
| martes, 25 de marzo, 19.00 horas*
UWAGA: nowy termin projekcji:
wtorek, 18 marca, godz. 19.00* | martes, 18 de marzo, 19.00 horas*

NIEWINNI WICI | LOS SANTOS INOCENTES 
reyseria | dirección: Mario Camus, Hiszpania | España 1984, 107'
wykonawcy | intérpretes: Alfredo Landa, Terele Pávez, Paco Rabal

Film Niewinni wici w reyserii Mario Camusa, ze znakomitymi rolami Francisco Rabala i Alfredo Landy, jest niewtpliwie najlepsz z ekranizacji powieci wybitnego hiszpaskiego prozaika, Miguela Delibesa. Akcja rozgrywa si w wiejskiej posiadoci w Ekstremadurze w latach 60-tych XX w., a bohaterami filmu s czonkowie biednej rodziny chopskiej: maestwo Paco i Reguli, ich trójka dzieci i Azarias, niedorozwinity brat Reguli, którego waciciel posiadoci pokazuje znajomym jakby chodzio o psa myliwskiego. Film zdoby wiele nagród na midzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. specjalne wyrónienie jury na Festiwalu w Cannes w 1984 roku, a Francisco Rabal i Alfredo Landa, ex aequo, nagrod za najlepsz rol msk.

Projekcja towarzyszy wystawie Wspólna ojczyzna. Delibes w ilustracjach, któr od 13 lutego do 30 kwietnia bdzie mona oglda w Galerii Instytutu Cervantesa w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12.

| La película Los santos inocentes dirigida por Mario Camus con la brillante interpretación de Francisco Rabal y Alfredo Landa, es sin duda una de las mejores adaptaciones al cine de la obra de Miguel Delibes. La historia transcurre en un cortijo extremeño, en la década de los sesenta, y sus protagonistas son una humilde familia de campesinos: el matrimonio formado por Régula y Paco, sus tres hijos y Azarías, hermano de Régula, un inocente con dificultad de expresión y retraso mental al que el dueño del cortijo exhibe ante sus amigos como si se tratara de un perro de raza. La película obtuvo el mismo año de su realización diversos premios internacionales como la mención especial del jurado en el Festival de Cannes en 1984 y, ex aequo, el Premio de interpretación masculina por las interpretaciones de Alfredo Landa y Paco Rabal.

La proyección acompaña a la exposición Patria Común. Delibes ilustrado que desde el 13 de febrero hasta el 30 de abril se puede visitar en la Sala de exposiciones del Instituto Cervantes en la c/ Kanonicza 12.


wtorek, 29 kwietnia, godz. 21.15 
| martes, 29 de abril, 21.15 horas

PETIT INDIPETIT INDI 
reyseria | dirección: Marc Recha, Hiszpania | España 2009, 92'
wykonawcy | intérpretes: Marc Soto, Eduardo Noriega, Eulàlia Ramon, Sergi López, Pere Subirana

Akcja filmu rozgrywa si na obrzeach Barcelony w rodzinie nalecej do klasy niszej. Gównym bohaterem jest Arnau, mody chopak yjcy w swoim wiecie. Mieszka w domu siostry od kiedy ich matka trafia do aresztu, gdzie oczekuje na proces. Jego towarzyszami s piewajce ptaki, którym powica duo czasu, usiujc je udomowi. Popoudniami chodzi z wujkiem na wycigi chartów, obmylajc w gowie plan uratowania matki z opresji. Jednak pewne zdarzenie brutalnie sprowadzi go z powrotem na ziemi.

| Una película que nos lleva a un barrio de las afueras de Barcelona y que retrata, al contrario que Tres días con la familia, un núcleo familiar de clase baja. Su protagonista es un joven que vive inmerso en su frágil realidad; vive en casa de su hermana porque su madre está en la cárcel a la espera de juicio. Sus compañeros de viaje son unos cuantos pájaros cantores a los que dedica muchas horas de trabajo paciente y minucioso adiestramiento, y pasa las tardes con su hermano Sergi, apostando en el canódromo y soñando con ganar para poder sacar a su madre de la prisión, pero un incidente lo trae a la dura realidad.


wtorek, 27 maja, godz. 21.15 | martes, 27 de mayo, 21.15 horas

PANTALEON I WIZYTANTKI
 | PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS 
reyseria | dirección: Francisco J. Lombardi, Hiszpania/Peru | España/Perú 2000, 142'
wykonawcy | intérpretes: Angie Cepeda, Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Pilar Bardem, Salvador del Solar

FF Viña del Mar 2000 - nagroda publicznoci
FF Gramado (Brazylia) 2000 - najlepszy film, najlepsza reyseria, najlepszy scenariusz, nagroda publicznoci oraz nagoda krytyków


Nakrcona z duym rozmachem peruwiaska superprodukcja przenosi w dzisiejsze czasy akcj jednej z najbardziej znanych powieci Mario Vargasa Llosy. Tytuowy Pantaleon to wieo upieczony, sumienny i stateczny kapitan intendentury. Wraz z awansem otrzymuje tajn misj zorganizowania suby wizytantek (czyli kobiet lekkich obyczajów) do obsugi garnizonów w Amazonii. Kapitan Panoja przybywa do dungli w towarzystwie ony i bardzo sprawnie oraz z du doz profesjonalizmu zaczyna organizowa prac prostytutek. Wkrótce jednak znajdzie si pod urokiem jednej z wizytantek - uwodzicielskiej Olgi Arellano, w któr na ekranie wciela si kolumbijska pikno Angie Cepeda.

| Superproducción peruana que traslada la acción de una de las novelas más conocidas de Mario Vargas Llosa a la época reciente. El personaje protagonista, Pantaleón, es un sosegado, escrupuloso y recién ascendido capitán de intendencia. Junto a su promoción, recibe la misión secreta de organizar un servicio de visitadoras (es decir, mujeres de moral ligera) para dar sus servicios a las guarniciones en el Amazonas. El capitán Pantoja llega a la jungla acompañado de su mujer y empieza a organizar el trabajo de las prostitutas de forma hábil y profesional. Pero pronto se encontrará bajo el encanto de una de ellas - la seductora Olga Arellano - cuyo papel interpreta la belleza colombiana Angie Cepeda.


wtorek, 24 czerwca, godz. 21.05 | martes, 24 de junio, 21.05 horas 

ONIERZE SPOD SALAMINY
 | SOLDADOS DE SALAMINA 
reyseria | dirección: David Trueba, Hiszpania | España 2003, 112'
wykonawcy | intérpretes: Ariadna Gil, Ramon Fontseré, Diego Luna

Ksika Javiera Cercasa, najwiksza sensacja wydawnicza ostatnich lat w Hiszpanii, zrewolucjonizowaa opinie na temat najwaniejszego wydarzenia w XX-wiecznej historii Hiszpanii - wojny domowej. Film za pomoc materiaów dokumentalnych oraz fabularnych opowiada o prawdziwym wydarzeniu z okresu wojny domowej w Hiszpanii: pisarz i zaoyciel Falangi, Rafael Sánchez Mazas, prowadzony na rozstrzelanie wraz z pidziesitk winiów, zdoa uciec przez las. Jeden z poszukujcych go onierzy pozwoli mu uciec. Po latach pisarka usiuje poskada elementy ukadanki, penej sprzecznoci i enigmatycznych postaci. W tych poszukiwaniach, oprócz prawdy, usiuje odnale sam siebie.

| El libro de Javier Cercas, uno de los éxitos editoriales más importantes en la España de los últimos años, supuso una revolución en cuanto al tratamiento de la Guerra Civil Española, uno de los temas más importantes de la historia española del siglo XX. La película, que incorpora fragmentos de documentales, cuenta una historia real sucedida durante la contienda: el fusilamiento junto a otros cincuenta presos y la posterior huida del escritor y fundador de la Falange Rafael Sánchez Mazas, huida que se ve facilitada por uno de los soldados que lo persiguen. Muchos años después, una escritora intentará encontrar la clave que le permita montar un rompecabezas lleno de contradicciones y de singulares personajes. En esa búsqueda de la verdad habrá también un intento de encontrarse a sí misma.


wtorek, 29 lipca, godz. 19.05 | martes, 29 de julio, 19.05 horas

AMERICAN VISA | AMERICAN VISA 
reyseria | dirección: Juan Carlos Valdivia, Boliwia | Bolivia 2005, 100'
wykonawcy | intérpretes: Demián Bichir, Kate del Castillo, Alberto Etcheverry

Marzenie wielu, opowie o jednym. Mario (nominowany do Oscara Demián Bichir), nauczyciel pracujcy w szkole gdzie w interiorze Boliwii, chce emigrowa do Stanów Zjednoczonych, aby by bliej syna studiujcego w Miami. Kiedy spotyka si z odmow wydania wizy, decyduje zdoby j na czarnym rynku. Los jednak stawia mu na drodze wyzwanie, kiedy poznaje Blank (Kate de el Castillo), egzotyczn tancerk, który ma inne marzenie: marzenie o Boliwii.

| El sueño de muchos, la historia de uno. Mario (Demián Bichir), un maestro de escuela del interior del país, quiere emigrar a los Estados Unidos para reunirse con su hijo que estudia en Miami. Cuando le niegan la Visa, planea un atraco para comprar una en el mercado negro. Pero el destino le depara otro reto cuando aparece Blanca (Kate del Castillo), una bailarina exótica que busca otro sueño: el sueño boliviano.


wtorek, 26 sierpnia, godz. 19.25 | martes, 26 de agosto, 19.25 horas

SPRAWA KRIPANULA CAUSA DE KRIPÁN
reyseria | dirección: Omer Oke, Hiszpania | España 2009, 86'
wykonawcy | intérpretes: Gorsy Edu, Bruno Ciordia, Monique Sawadogo, Alizeta Congo, Auguste Coutou

Alassane, mody czowiek z Burkina Faso mieszkajcy w Kraju Basków, otrzymuje wiadomo od brata, Aliego, e w rodzinnej wiosce rodzina jego i ony porozumiay si co do obrzezania jego 6-letniej córki. Ceremonia zostaa zaplanowana na kolejny tydzie. Alassane nie chce zgodzi si na zabieg, ale brakuje mu tylko 6-ciu miesicy do uzyskania zgody na legalny pobyt w Hiszpanii. Jeli wyjedzie do Burkina Faso, nie bdzie móg wróci i marzenia o lepszym yciu, o które tak bardzo walczy, przepadn.

| Alassane, un joven de Burkina Faso que vive en Euskadi, recibe la llamada de su hermano Ali anunciándole que en su pueblo, sus padres y los padres de su mujer se han puesto de acuerdo para hacer la ablación a su hija de 6 años, Bintou. La ceremonia está prevista para dentro de una semana. Alassane no quiere que mutilen a su hija, pero, sólo le faltan 6 meses para conseguir los papeles en España, si viaja a su país no podrá volver y echará por la borda el sueño por el que tanto ha peleado...


wtorek, 30 wrzenia, godz. 19.30 | martes, 30 de septiembre, 19.30 horas 

ODDAM CI MOJE OCZY
| TE DOY MIS OJOS 
reyseria | dirección: Iciar Bollain, Hiszpania | España 2003, 109'
wykonawcy | intérpretes: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, Rosa María Sardá

Film opowiada histori Pilar i Antonia, maestwa z hiszpaskiej klasy redniej. Pilar decyduje si uciec z synem od zncajcego si nad nimi ma. Znajduje prac w muzeum i stopniowo osiga niezaleno ekonomiczn. W tym czasie bohaterowie decyduj si na separacj i zamieszkuj osobno, liczc na to, e w przyszoci ich relacje si poprawi. Antonio chodzi na terapi do psychologa, ale nie przynosi ona poprawy. Gdy para z powrotem zamieszkuje razem, Antonio wraca do dawnych, agresywnych zachowa i znów chce cakowicie kontrolowa Pilar. Obraz Icíar Bollaín uznawany jest za klasyczne ju dzieo poruszajce temat przemocy w rodzinie, w mistrzowski sposób pokazuje zmiany majce miejsce w Hiszpanii w cigu ostatnich 20 lat w odniesieniu do roli kobiet w spoeczestwie. Dla wielu mczyzn - czsto silnie przywizanych do tradycyjnych ról przypisanych pciom - okazay si one bardzo trudne do zaakceptowania.

| La película narra la historia de Antonio y Pilar, un matrimonio español de clase media. Todo comienza cuando Pilar huye con su hijo del marido maltratador. Pilar encuentra trabajo y empieza a tener independencia económica. Durante este periodo el matrimonio se separa para tratar de solucionar su difícil situación de pareja. Antonio va al psicólogo, pero la terapia no da los resultados esperados. Cuando vuelven a vivir juntos, el marido retoma sus antiguas actitudes agresivas para someter a Pilar a su control. Esta película de Icíar Bollaín es en la actualidad un clásico del cine sobre violencia de género, ya que muestra de manera magistral los cambios que se han producido en la sociedad española en los últimos 20 años en cuanto al papel de las mujeres; cambios muy difíciles de aceptar para muchos hombres, con frecuencia fuertemente asentados en los roles de género tradicionales.


wtorek, 28 padziernika, godz. 18.05 | martes, 28 de octubre, 18.05 horas

POWRÓT DO HANSALI | RETORNO A HANSALA
reyseria | dirección: Chus Gutiérrez, Hiszpania | España 2008, 95'
wykonawcy | intérpretes: Farah Hamed, José Luis García Pérez, Adam Bounnouacha, Antonio de la Torre Antonio de la Torre

Film Chus Gutiérrez porusza kwesti nielegalnych imigrantów z Afryki, którzy za wszelk cen usiuj przedosta si do Hiszpanii. Martin jest wacicielem domu pogrzebowego w Algeciras. Pewnego dnia u wybrzey Hiszpanii tonie prowizoryczny statek przewocy Afrykanów. Jest mnóstwo cia, które trzeba pochowa, czym ma si zaj Martín. W zacinitej doni jednego z rozbitków pomocnik Martina, Antonio, znajduje kartk z numerem telefonu. Szef zakadu dzwoni pod podany numer. Odbiera Marokanka, siostra mczyzny, która bdzie chciaa odzyska jego ciao.

| La película de Chus Gutiérrez trata el tema de los inmigrantes ilegales de África, que intentan pasar a España a toda costa. Martín, un hombre entrado en los 40, es dueño de una funeraria en Algeciras. Un día, en la costa de España se hunde un barco que transportaba a los africanos. Hay muchos cadáveres y Martín tiene que ocuparse de ellos. En el puño de uno de los muertos, el ayudante de Martín, Antonio, encuentra un papel con un número de teléfono. El dueño de la funeraria hace una llamada a este número. Responde una mujer marroquí, la hermana del hombre, que querrá obtener su cadáver.


wtorek, 25 listopada, godz. 19.05 | martes, 25 de noviembre, 19.05 horas

WIEM, KIM JESTE | SÉ QUIEN ERES
reyseria | dirección: Patricia Ferreira, Hiszpania | España 2000, 104'
wykonawcy | intérpretes: Ana Fernández, Miguel Ángel Solá, Roberto Enríquez, Ingrid Rubio, Manuel Manquiña, Héctor Alterio, Mercedes Sampietro, Gonzalo Uriarte, Luis Tosar

Kiedy Paloma, moda psychiatra uwielbiajca swój zawód, podejmuje prac w szpitalu pooonym gdzie w hiszpaskiej Galicji, spotyka wyjtkowego pacjenta. Jest nim Mario, czowiek równie niepokojcy co uwodzicielski, który cierpi na rzadk chorob: zespó Korsakowa, objawiajcy si zaburzeniami pamici. Dla modej lekarki okae si on ekscytujcym przypadkiem. Jednak luki w pamici Maria kryj przeszo, tylko pozornie zapomnian, która w kadej chwili moe wydoby na powierzchni niebezpieczne fakty wymazane z najnowszej historii Hiszpanii.

| Cuando Paloma, una joven psiquiatra enamorada de su trabajo, llega a ocupar su plaza en un hospital remoto en Galicia, encuentra a un paciente muy especial. Se trata de Mario, un hombre a la vez inquietante y seductor, que padece una extraña enfermedad: el síndrome de Korsakof, una alteración de la memoria que supone un caso de estudio apasionante para la joven doctora. Pero la memoria perdida de Mario oculta un pasado, aparentemente olvidado, que amenaza con sacar a la superficie peligrosos hechos borrados de la reciente historia de España.


************************   UWAGA   ************************
grudniowy pokaz odwoany
w grudniu widzów Cervantesa Pod Baranami zapraszamy na
przegld kina urugwajskiego - szczegóy ju wkrótce
wtorek, 30 grudnia, godz. 19.00* | martes, 30 de diciembre, 19.00 horas*

AMATEURS

reyseria | dirección: Gabriel Velázquez, Hiszpania | España 2008, 88'
wykonawcy | intérpretes: Emilie de Preissac, Paco Luque, Alberto Díaz, Juanma Hernández

Julio Nieves, 65-letni majster budowlany, który spdzi cae ycie w madryckiej dzielnicy Vallecas, musi stawi czoa zbliajcej si emeryturze. Jego dotychczasowe ycie ulegnie zmianie, kiedy zupenie niespodziewanie odwiedzi go 16-letnia dziewczyna z Marsylii, podajca si za jego córk. Czy jest ni naprawd? Moe Nieves uzna j za córk, eby nie czu si samotnym? Do czego jestemy zdolni w naszej walce z samotnoci?

| Julio Nieves, un capataz de la construcción de 65 años, que ha vivido toda su vida solo en el madrileño barrio de Vallecas, se enfrenta, solo también, a su próxima jubilación. La vida de Nieves cambiará cuando reciba, como caída del cielo, una hija de 16 años que viene de Marsella, Francia. Pero ¿y si no es su hija? ¿y si Nieves la acoge como remedio a su soledad? ¿Hasta donde somos capaces de llegar para no estar solos?Bilety | Entradas:
13 z - normalny
11 z - dla suchaczy kursów Instytutu Cervantesa


Organizatorzy | Organizadores:
Instytut Cervantesa w Krakowie
Filmoteca Española AECID
Ambasada Hiszpanii w Polsce
Kino Pod Baranami
Bookmark and Share

archiwum