kpb

Studencki Nocny Klub Filmowy - Zamieszkajmy razem

STUDENCKI NOCNY KLUB FILMOWY
- Zamieszkajmy razem, re. Stéphane Robelin
czwartek, 21 lutego 2013, godz. 23.15

W kady czwartek, wieczorow por w Baranach zbiera si studencki Nocny Klub Filmowy, eby wspólnie oglda premierowe filmy i dyskutowa o nich choby ca noc.

Przystpi do Klubu moe kady kinoman, który jest take studentem. W roli gospodarzy wystpowa bd m.in. modzi krakowscy filmoznawcy zwizani z magazynem 16mm. Pismo to objo patronat nad Klubem.

Przed projekcj bdzie mona napi si kawy, a w trakcie dyskusji posili kanapk. Wszystko wliczone w cen biletu.

Prelekcj do filmu wygosi Monika Bkowska, studentka Akademii Sztuk Piknych w Krakowie.


Strona sNKF na Facebooku .
Twitter - TUTAJ.


BILETY dla studentów: tylko 10 zZAMIESZKAJMY RAZEM | ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE?
re. Stéphane Robelin, Francja/Niemcy 2011, 96'

Niezalena Jeanne, grzeczna i ukadna Annie, sybaryta Albert, wieczny aktywista Jean oraz kobieciarz Claude przyjani si od ponad czterdziestu lat. Majc na wzgldzie swój podeszy wiek i wszystkie niedogodnoci, które si z nim wi, postanawiaj zamieszka razem. W ten sposób chc si uchroni przed przymusow rozk i domem starców, gdzie byliby samotni i zdani na ask obcych osób. Wierz, e razem s silniejsi i mog sobie pomóc, kiedy nastan cikie chwile. Z seniorami zamieszkuje student antropologii, który prowadzi badania na temat staroci...

Stéphane Robelin dowcipnie i lekko pokaza w swoim filmie nieatwy temat, jakim jest jesie ycia.

Zamieszkajmy razem to pokrzepiajca, ciepa i bardzo zabawna komedia o radoci ycia oraz o tym, e modym mona si czu bez wzgldu na wiek. Si filmu jest humor oraz brawurowe aktorstwo gwiazd wiatowego kina - Jane Fondy, Geraldine Chaplin, Pierre’a Richarda, Claude’a Richa, Guya Bedosa oraz Daniela Brühla.

„Szalenie dowcipna, ciepa, a miejscami przejmujc opowie o radoci ycia.” Monika Pomijan, 5kilokultury.wordpress.com
Patronat:

          
Bookmark and Share

archiwum