kpb

MyFrenchFilmFestival.com 2013

Zapraszamy do udziau w inicjatywie skierowanej do wszystkich wielbicieli dobrego europejskiego kina!

Od 17 stycznia do 17 lutego 2013 MyFrenchFilmFestival.com przedstawi najnowsze dugo i krótkometraowe filmy francuskie!Filmy z polskimi podpisami (i w 11 innych jzykach!), przez 30 dni bd bezpatnie dostpne w internecie dziki Orange.

MyFrenchFilmFestival.com jest nowatorskim pomysem na popularyzowanie twórczoci modego kina francuskiego, dziki któremu bdziesz móg dzieli mioci do kina z internautami z caego wiata. Podczas trzeciej edycji, festiwal powraca w nowych jzykach i na nowych platformach partnerskich.

W konkursie bierze udzia dziesi filmów dugometraowych i dziesi filmów krótkometraowych.

Zapraszamy do oceniania i komentowania filmów na stronie festiwalu.

Filmy, które uzyskaj najwyszy wynik, zostan nagrodzone. Na zakoczenie festiwalu zostanie przyznanych siedem nagród (cztery dla filmów dugometraowych i trzy dla krótkometraowych): Nagroda Jury, Nagroda Publicznoci, Nagroda Numericable Portali Spoecznociowych i Nagroda Prasy Midzynarodowej. Zwyciskie filmy bd wywietlane we wszystkich samolotach Air France. Take internauci mog wzi udzia w konkursie i wygra wyjazd do Parya lub Nowego Jorku :-)

Organizatorem festiwalu jest UniFrance (organizacja zajmujca si promocj francuskiego kina za granic) przy wspóudziale strony internetowej AlloCiné.


Docz do festiwalu na stronie:
www.myfrenchfilmfestival.com/pl
Bookmark and Share

archiwum