kpb

Z Kina Pod Baranami do... Wenecji

Z KINA POD BARANAMI DO... WENECJI30 sierpnia, stay widz Kina Pod Baranami wyruszy do Wenecji, gdzie wemie udzia w wydarzeniach Giornate degli Autori/Venice Days w ramach rozpoczynajcego si wanie weneckiego Midzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Piotr Sarota, student krakowskiego filmoznawstwa, reprezentowa bdzie Kino Pod Baranami w trakcie imprezy „27 Times Cinema”. Inicjatywa, powoana do ycia w 2010 przez sie Europa Cinemas, organizatorów sekcji Giornate degli Autori oraz Parlament Europejski, umoliwia modym kinomanom – widzom 27 kin nalecych do sieci Europa Cinemas – uczestnictwo w weneckim festiwalu filmowym i poznawanie tajników funkcjonowania przemysu filmowego.

W tym roku Kino Pod Baranami jako jedyne w Polsce zaproszone zostao do wspóudziau w tym wydarzeniu. Piotr, stay „Baranowy widz”, wraz z pozostaymi 26 szczliwcami, wemie udzia nie tylko we wszystkich pokazach w ramach sekcji Venice Days, ale równie w debatach z udziaem przedstawicieli brany filmowej oraz rozmaitych warsztatach. Wraeniami z pobytu w Wenecji bdzie dzieli si na blogu. Warto na niego zerka, zwaszcza e maj si tam pojawi relacje ze spotka z twórcami filmów prezentowanych na weneckiej imprezie, dyrektorami festiwali, krytykami i dziennikarzami oraz innymi przedstawicielami brany filmowej. Relacje Piotra pojawi si te na facebookowym profilu Kina Pod Baranami.

Aby czyta relacj na Twitterze - naley wpisa w wyszukiwarce #27EC12


27 kinomanów z caej Europy :)
- Piotr - pierwszy z prawej w pierwszym rzdzie :)
Bookmark and Share

archiwum