kpb

Cervantes Pod Baranami 2012

CERVANTES POD BARANAMI 
| CERVANTES EN EL CINE POD BARANAMI

Kontynuacja cyklów filmowych pokazywanych w kady ostatni wtorek miesica w Kinie Pod Baranami. W odrónieniu od poprzednich edycji, w 2012 roku publiczno bdzie moga obejrze dziea nie tylko reyserów hiszpaskich, ale równie latynoamerykaskich zrealizowanych w ostatnich latach i wyrónionych na festiwalach, czy przegldach kina.

Prezentowane filmy nie s dystrybuowane w Polsce, zatem cykl ten daje czsto jedyn - oprócz Festiwalu Kina Hiszpaskiego - moliwo obejrzenia ich na duym ekranie. Wszystkie filmy poprzedzone zostan pokazem hiszpaskiego filmu krótkometraowego.

Filmy pokazywane s w oryginalnej wersji jzykowej, z napisami polskimi.

Przegld zrealizowany jest we wspópracy z Filmotek Hiszpask oraz Ambasad Hiszpanii w Polsce.

| Continuación del ciclo de películas que los últimos martes de cada mes es presentado desde ya más de dos años en el prestigioso Kino Pod Baranami de Cracovia. A diferencia de años anteriores, en 2012 el público polaco podrá ver no sólo obras de directores españoles sino también de directores latinoamericanos galardonados en los últimos años en numerosos festivales y muestras de cine.

Las películas presentadas no están en distribución en los cines polacos por lo cual en la mayoría de los casos este ciclo, aparte de la Semana de Cine Español, es una única ocasión para verlas en la gran pantalla. Las películas serán precedidas de la proyección de cortometrajes españoles, en versión original, con subtítulos en polaco.

El ciclo se lleva a cabo en colaboración con la Filmoteca Española y la Embajada de España en Polonia.Instituto Cervantes - Cracovia


wtorek, 31 stycznia, godz. 19.35
| martes, 31 de enero, 19.35 horas
CELA NR 211CELDA 211
reyseria | dirección: Daniel Monzón, Hiszpania | España, 2009, 109' 
wykonawcy | intérpretes: Alberto Ammann, Luis Tosar, Carlos Bardem, Antonio Resines

Mistrzowski thriller wizienny Daniela Monzona, nakrcony na podstawie powieci Francisco Pereza Gandula pod tym samym tytuem. Juan dostaje posad stranika wiziennego, a by zrobi na przeoonych dobre wraenie przybywa do zakadu karnego dzie przed oficjalnym rozpoczciem pracy. Na miejscu ulega wypadkowi na kilka minut przed wybuchem buntu w sektorze dla najniebezpieczniejszych winiów. Inni stranicy uciekaj, by ratowa ycie, zostawiajc nieprzytomnego Juana w celi nr 211. Po przebudzeniu mczyzna zdaje sobie spraw ze swojej sytuacji i zaczyna udawa jednego ze zbuntowanych winiów. Od tej chwili bdzie musia walczy o przeycie. Cela nr 211 zostaa okrzyknita jednym z najlepszych filmów hiszpaskich ostatnich lat. Obraz dosta a 16 nominacji do nagród Hiszpaskiej Akademii Filmowej - Goya, z czego zdoby 8 statuetek, m.in. za najlepszy film, reyseri i dla najlepszego aktora - genialna rola Luisa Tosara jako przywódcy buntowników.
Przed projekcj Celi nr 211, pokazany zostanie krótkometraowy film baskijski Artalde Asiera Altuny (2010, 8 min).

| Brillante thriller carcelario de Daniel Monzón basado en la novela del mismo título de Francisco Pérez Gandul. Juan, funcionario de prisiones, quiere dar una buena impresión y se presenta en su nuevo destino un día antes de su incorporación oficial. Allí sufre un accidente minutos antes de que se desencadene un motín en el sector de los presos más peligrosos. Sus compañeros no pueden más que velar por sus propias vidas y abandonan a su suerte a Juan, desmayado, en la celda 211. Al despertar, Juan comprende la situación y se hará pasar por un preso más ante los amotinados. A partir de ese momento, el protagonista tendrá que luchar por sobrevivir. Celda 211 es considerada una de las mejores películas españolas de los últimos años. La obra fue nominada a los premios Goya en 16 categorías y recibió 8 premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, este último por el magnífico papel de Luis Tosar como jefe de los amotinados.
Proyección precedida del cortometraje vasco
Artalde de Asier Altuna (2010, 8 min.).


wtorek, 28 lutego, godz. 18.00
| martes, 28 de febrero, 18.00 horas
WSTYD | LA VERGÜENZA
reyseria | dirección: David Planell, Hiszpania | España, 2009, 107'
wykonawcy | intérpretes: Natalia Mateo, Alberto San Juan, Marta Aledo, Norma Martínez

Pepe i Lucía s modym maestwem. Kilka miesicy temu zdecydowali si na adopcj, ale chopiec - omioletni Peruwiaczyk imieniem Manu - sprawia ogromne problemy wychowawcze, którym oni nie mog sprosta. Kontakt z chopcem potrafi nawiza jedynie peruwiaska gosposia. Zrezygnowani, bardzo powanie rozwaaj zwrócenie dziecka, jednak szybko zdaj sobie spraw, e podjcie takiej decyzji wcale nie jest atwe i moe negatywnie odbi si na dziecku, dla którego s ju trzeci rodzin...
David Planell (Madryt, 1967) przez wiele lat pisa scenariusze do popularnych hiszpaskich seriali telewizyjnych (Hospital Central, Lobos, El comisario, MIR) oraz do filmów (jest wspóautorem m.in. scenariusza do obrazu Siedem stoów bilardowych). Ma na koncie cztery filmy krótkometraowe, a Wstyd jest jego debiutem fabularnym.
„Trudno jest zbudowa co solidnego na kamstwach, poniewa - wczeniej czy póniej - wszystko runie. Ciko by ojcem, gdy nie jest si dobrym mem i czowiekiem.” David Planell

| Pepe y Lucía son un joven matrimonio que hace unos meses ha decidido adoptar a un niño, pero el chico -Manu, un peruano de ocho años- les da muchos problemas que ellos no saben cómo resolver. La única persona que se entiende bien con el niño es la chica que les ayuda en la casa, también de Perú. Abatidos, se plantean seriamente devolver al niño pero pronto se dan cuenta de que no es nada fácil tomar una decisión así, ya que puede tener efectos muy negativos para el chico para el que ellos son ya su tercera familia...
David Planell (Madrid, 1967) ha sido durante muchos años guionista de éxito de varias series de televisión española (
Hospital Central, Lobos, El comisario, MIR) y de películas (es también coautor del guión Siete mesas de billar francés). Ha dirigido cuatro cortometrajes. La vergüenza es su debut en el mundo del largometraje.
„Es difícil construir algo a base de mentiras porque -tarde o temprano- irá abajo. No es fácil ser padre si uno no es un buen marido y un buen hombre.”
David Planell


***** marcowy pokaz nie odbdzie si - ze wzgldu na Tydzie Kina Hiszpaskiego :) *****


wtorek, 24 kwietnia, godz. 17.15
| martes, 24 de abril, 17.15 horas
MYSZY, SZCZURY I ZODZIEJE | RATAS, RATONES, RATEROS
reyseria | dirección: Sebastian Cordero, Ekwador | Ecuador, 1999, 107'
wykonawcy | intérpretes: carlos Valencia, Marco Bustos, Cristina Dávila, Fabricio Lalama 
 
ycie Salvadora, drobnego zodziejaszka ze redniej klasy spoecznej, ulega nagej zmianie po pojawieniu si kuzyna Ángela, który wanie wyszed z wizienia i szuka kryjówki i szybkich pienidzy. Salvador nie ma innego wyjcia: próbujc wyrwa si z domu, wchodzi w brudne interesy ze swoim krewnym. Z czasem straci jedyne rzeczy, jakie miay jakikolwiek sens w jego yciu. To historia o utracie niewinnoci, pokazana na przykadzie ycia przestpczego w jednym z krajów Ameryki aciskiej.

| La vida de Salvador, un joven e ingenuo delincuente, se ve gravemente alterada debido a la llegada de su primo Ángel, un ex-presidiario que busca dinero rápido y un escondrijo donde ocultarse. Salvador no tiene más remedio que involucrarse en los oscuros negocios de su pariente en un desesperado intento por escapar de su insoportable entorno familiar. El incauto muchacho acabará destruyendo las pocas cosas que tenían algún sentido en su vida. Una historia que trata sobre la pérdida de la inocencia, a través de una íntima y atinada mirada a la delincuencia en un país latinoamericano.


wtorek, 29 maja, godz. 19.15
| martes, 29 de mayo, 19.15 horas
NARZECZONY DLA YASMINY | UN NOVIO PARA YASMINA
reyseria | dirección: Irene Cardona Bacas, Hiszpania | España, 2008, 92'
wykonawcy | intérpretes: Sanaa Alaoui, José Luis García Pérez, Maria Luisa Borruel, Francisco Olmo

Pikna Marokanka, Yasmina, przyjeda do Hiszpanii, by skoczy studia i... w poszukiwaniu ma. Ambitna i niezalena, ma ironiczny stosunek do ycia. Bardzo spieszy si jej do oenku, jednak jej wybranek, policjant Javi, woli jeszcze poczeka. Yasminie zaley na czasie, potrzebuje papierów, by unikn deportacji. Tu zaczynaj si zabawne perypetie bohaterki i jej przyjació w poszukiwaniu narzeczonego dla Yasminy, który oeni si z solidarnoci albo dla pienidzy. Narzeczony dla Yasminy to wakacyjna komedia o maestwie i yciu we dwoje, opowiadajca o trudnej integracji przybywajcych do Hiszpanii imigrantów. W mieszance kultur, jak mona spotka w maym miasteczku w prowincji Albacete pojawia si take wtek polski...

| Yasmina, una bella joven marroquí, llega a España para finalizar sus estudios universitarios y buscar marido. Es ambiciosa, irónica e independiente. Tiene prisa por casarse pero su elegido, Javi, un policía, prefiere tomárselo con calma. Sin embargo, Yasmina no tiene tiempo, necesita papeles para evitar ser deportada. Y es aquí donde empiezan las graciosas peripecias de la protagonista y de sus amigos a la búsqueda de un novio, ya sea para una boda solidaria, ya sea por dinero. Un novio para Yasmina es una comedia veraniega sobre el matrimonio y la vida de pareja. La película trata también de la difícil integración de los inmigrantes en la sociedad española. En ese maremágnum de culturas que encontramos en un pequeño pueblo de Albacete aparece también un elemento polaco...


wtorek, 26 czerwca, godz. 21.00
| martes, 26 de junio, 21.00 horas
WSZYSTKO CZEGO ZAPRAGNIESZ | TODO LO QUE TU QUIERAS
reyseria | dirección: Achero Mañas, Hiszpania | España, 2010, 98'
wykonawcy | intérpretes: Alfredo Alba, Juan Diego Botto y Lucía Fernández

Pastwo Velasco - Leo, Alicja i ich czteroletnia córeczka, Dafne, wiod spokojne ycie w Madrycie. W czasie wit Boego Narodzenia kobieta niespodziewanie umiera na atak epilepsji. Leo, zatwardziay konserwatysta i homofob, stara si opiekowa dziewczynk najlepiej jak potrafi. Tymczasem Dafne ciko przeywa mier matki i ojciec obawia si, e straci z ni kontakt. Szczcie córki staje si dla Leo tak wane, e bdzie musia wyrzec si samego siebie; rozpocz walk z wasnymi uprzedzeniami.
Wszystko czego zapragniesz podejmuje uniwersalny temat rodzicielskiej mioci oraz granic powicenia dla wasnych dzieci. Reyser zastanawia si nad zmianami, jakie zachodz w nowoczesnych rodzinach - tradycyjny model, na którym opierao si ycie pastwa Velasco, koczy si wraz ze mierci Alicji. Film pokazuje ogromny wysiek jaki podejmuje mczyzna, aby stawi czoa tym zmianom.

| La familia Velasco (compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro años) vive una vida tranquila en la ciudad de Madrid. Durante las vacaciones de Navidad, Alicia muere inesperadamente. Leo, hombre conservador y homófobo, cuida de la pequeña como mejor puede. Pero Dafne está muy afectada por la falta de su madre, y el padre tiene miedo de perder el contacto con ella. Con el único objetivo de buscar la felicidad de Dafne, Leo, luchando contra sus propios prejuicios, será capaz de renunciar a sí mismo.
Todo lo que tú quieras trata de un tema universal sobre el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los padres. Achero Mañas reflexiona sobre la identidad, los cambios de roles en la familia moderna y su evolución. En el caso de los Velasco, la tradicional estructura familiar se verá alterada por el fallecimiento de Alicia. La película plantea el esfuerzo de un hombre por afrontar ese cambio.


wtorek, 31 lipca, godz. 18.40
| martes, 31 de julio, 18.40 horas
POOWA OSCARA | LA MITAD DE ÓSCAR
reyseria | dirección: Manuel Martín Cuenca, Hiszpania | España, 2010, 82'
wykonawcy | intérpretes: Verónica Echegui, Rodrigo Sáenz de Heredia, Denis Eyriey, Antonio de la Torre

Psychologiczny thriller zgbiajcy temat rodzinnych tabu i sekretów. Manuel Martín Cuenca jest znany polskiej publicznoci jako reyser Trudnych czasów czy Samotnoci bolszewika.
30-letni Oskar jest ochroniarzem w czciowo opuszczonej odkrywkowej kopalni soli na wybrzeu Almerii. Izoluje si od ludzi, a jego yciem rzdzi rutyna. Wszystko to zmienia informacja o chorobie dziadka. Dwa dni pónej niespodziewanie pojawi si w miecie jego siostra Maria z francuskim chopakiem Jeanem. Oskar nie widzia jej od lat i nie wiedzia co si z ni dziao. Rodzestwo czy tajemnica z przeszoci, której przyjdzie stawi im czoa. Atutem filmu s wspaniae zdjcia pustynnych terenów Almerii, które kontrastuj z ogromnym napiciem pomidzy bohaterami.

| Thriller psicológico en torno a los tabúes y secretos familiares. Manuel Martín Cuenca es conocido por el público polaco como el director de Malas temporadas y La flaqueza del bolchevique.
Óscar, de 30 años, trabaja de guardia en unas minas de sal medio abandonadas en la costa de Almería. El chico lleva una vida rutinaria alejado de todo el mundo. La noticia de la enfermedad de su abuelo romperá la monotonía de su vida. Dos días más tarde, su hermana aparecerá por sorpresa en la ciudad con un novio francés, Jean. Óscar lleva años sin verla y sin saber nada de su vida. Los hermanos tendrán que enfrentarse a un secreto del pasado. La película abunda en impresionantes fotos del desierto de Almería que contrastan con la fuerte tensión entre los protagonistas.


wtorek, 28 sierpnia, godz. 19.45
|
martes, 28 de agosto, 19.45 horas
25 WATÓW | 25 WATTS
reyseria | dirección: Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll, Urugwaj | Uruguay, 2001, 96'
wykonawcy | intérpretes: Alfonso Tort, Federico Veiroj, Jorge Temponi, Daniel Hendler

Jest sobotni poranek, godzina 7:00. Leche, Javi i Seba s modymi chopakami, mieszkaj w Montevideo w Urugwaju. Od poprzedniej nocy wócz si po ulicach pijc piwo, nie chce im si wraca do domów, wol unika swoich obowizków. 25 watów - film nakrcony przy minimalnym budecie, w kolorze biao-czarnym, z widocznymi wpywami Richarda Linklatera (Slacker), Kevina Smitha (Sprzedawcy) i Jima Jarmuscha (Inaczej ni w raju) - towarzyszy przez 24 godziny przyjacioom, którzy komentuj wydarzenia ostatniej nocy i wócz si znudzeni po dzielnicy spotykajc jej dziwnych mieszkaców.
Film nagradzany m.in. na MFF w Rotterdamie, Walencji, Karlowych Warach i na Festiwalu w Hawanie, a w Polsce pokazywany w ramach 3. Festiwalu Filmów Latynoamerykaskich.

| Es sábado por la mañana, las siete en punto. Leche, Javi y Seba son tres jóvenes de Montevideo, Uruguay. Todavía están levantados desde la noche anterior, bebiendo cerveza y recorriendo las calles, pero aún no se quieren ir a dormir, y siguen bebiendo cerveza y evadiendo sus responsabilidades. 25 Watts - rodada con un mínimo presupuesto, en blanco y negro, y con declaradas influencias de Richard Linklater (Slacker), Kevin Smith (Clerks) y Jim Jarmusch (Stranger Than Paradise) - sigue 24 horas de la vida de estos ociosos compadres que dicen tonterías, se encuentran con extraños personajes del barrio y deambulan en un estado de aburrimiento crónico...


wtorek, 25 wrzenia, godz. 21.15
| martes, 25 de septiembre, 21.15 horas
WRZESIE | SEPTIEMBRES
reyseria | dirección: Carlos Bosch, Hiszpania | España, 2007, 113'

Kadego roku we wrzeniu w wizieniu Soto del Real w Madrycie odbywa si Festiwal Piosenki. Uczestnikami s winiowie z zakadów karnych w caej Hiszpanii i to oni s bohaterami filmu. Festiwal jest tylko wprowadzeniem do opowiadanej historii. Po jego zakoczeniu cztery kobiety i czterech mczyzn powróci do wiziennej rutyny. Pozwol oni kamerze sfilmowa swoje ycie, z jego najintymniejszymi szczegóami. Mio (lub jej brak) staje si wspólnym mianownikiem, który pozwoli widzom zrozumie specyfik wiziennego wiata. Film obejmuje 12 miesicy, pomidzy dwiema edycjami festiwalu, dokumentujc historie miosne bohaterów, ich rozwój, a czasem upadek. Wrzesie to drugi dokument Carlesa Boscha. Jego debiut Balseros w 2003 roku by nominowany do Oscara.

| Cada septiembre, la prisión de Soto del Real, en Madrid, celebra el Festival de la Canción. Los participantes son reclusos llegados de distintas prisiones, y ellos son los protagonistas de la película. El festival es sólo el punto de partida, y a partir de ahí, cuatro hombres y cuatro mujeres regresan a su rutina carcelaria y nos permiten entrar en sus vidas y en la intimidad de sus relaciones. El amor (o su ausencia) sirve de lenguaje común para que el espectador entienda el mundo de la cárcel desde una óptica que a todos nos resulta próxima. A lo largo de un año, es decir, entre festival y festival, la película retrata sus historias de amor, cómo se desarrollan o cómo se desintegran. Septiembres es el segundo documental de Carles Bosch, cuyo debut, Balseros, fue nominado a los Oscar en 2003.


wtorek, 30 padziernika, godz. 21.10
| martes, 30 de octubre, 21.10 horas
PUSTYNIA WE MNIE | DESIERTO ADENTRO
reyseria | dirección: Rodrigo Plá, Meksyk | México, 2008, 110'
wykonawcy | intérpretes: Diego Cataño, Guillermo Dorantes, Katia Xanat Espino, Luis Fernando Peña, Eileen Yañez

Elías popeni wielki grzech przeciw Bogu i jest przekonany, e jego omioro dzieci spotka za to kara przedwczesnej mierci. Chcc powstrzyma straszliwy gniew Stwórcy, powica swe ycie na budow kocioa. Film Rodrigo Plá, twórcy gonej Zony, to peen symboli i metafor intymny fresk, ukazujcy szalestwo wynikajce z fanatyzmu religijnego.

| Elías ha cometido un gran pecado contra Dios y está convencido de que sobre sus hijos caerá la condena de una muerte prematura. Queriendo detener el temible castigo, dedicará su vida a construir una iglesia para obtener el perdón de Dios. La historia es narrada a través de la mirada de Aureliano, el hijo más joven y vulnerable, quien retratará la saga familiar en retablos religiosos.


wtorek, 27 listopada, godz. 18.15
| martes, 27 de noviembre, 18.15 horas
CZERWONY NIEDWIED | UN OSO ROJO
reyseria | dirección: Adrián Caetano, Argentyna | Argentina, 2002, 94'
wykonawcy | intérpretes: Julio Chávez, Soledad Villamil, Luís Machín, Agostina Lage

Mino siedem lat, od kiedy „Niedwied” zosta skazany na kar wizienia za napad z broni w rku i zabójstwo policjanta. W tym czasie jego ona Natalia wraz z córk zamieszkay u Sergio, mczyzny bez pracy, za to ogromnie zaduonego. Po wyjciu z wizienia, „Niedwiedziowi” zaley przede wszystkim na odzyskaniu swojej córeczki Alicji. W oczekiwaniu na zwrot czci upu od Turco, zatrudnia si jako taksówkarz w prywatnej firmie w Güemes. Dla „Niedwiedzia” liczy si teraz tylko przyszo córki, zrobi wszystko, aby j uszczliwi, niewane czy bdzie bdzie musia uy rodków legalnych, czy nielegalnych.

| Han pasado siete años desde que el Oso cayó preso por robo a mano armada y homicidio de un policía. En ese tiempo, su mujer Natalia y su hija se fueron a vivir con Sergio, un desocupado que tiene importantes deudas de juego. Al salir de la cárcel, la principal preocupación del Oso es recuperar la convivencia con la pequeña Alicia. Mientras espera que el Turco le entregue su parte del botín, comienza a trabajar como chofer en la agencia de taxis de Güemes. Obsesionado por el futuro de la niña, el Oso va a hacer todo lo que esté a su alcance por hacerla feliz, sin importarle demasiado si sus acciones son legales o no.


wtorek, 18 grudnia, godz. 19.15
|
martes, 18 de diciembre, 19.15 horas 
TU I TERAZ | PLANES PARA MAÑANA
reyseria | dirección: Juana Macías, Hiszpania / España, 2010, 90'
wykonawcy | intérpretes: Carmen Elías, Goya Toledo, Jorge Bosch, Brendan Price.

W cigu jednego dnia Inés, Antonia, Marian i Mónica, kobiety w rónym wieku i z rónych rodowisk, bd musiay podj wane decyzje, które mog odmieni ich ycie na zawsze: czy Inés zdecyduje si nie usuwa ciy, na przekór wszystkiemu i wszystkim? Czy Marian zrozumie, e jej maestwo jest skoczone, i czy co z tym zrobi? Co uczyni Antonia - kobieta w szczliwym zwizku, z dziemi - kiedy prawdziwa mio jej ycia poprosi o drug szans? Co stanie si z poczuciem niemocy i chci zemsty, jakie odczuwa Monica, kiedy rozpadnie si jej rodzina?

| En el transcurso de un día, Inés, Antonia, Marian y Mónica, mujeres con edades y circunstancias muy diferentes, deberán tomar importantes decisiones que pueden cambiar sus vidas para siempre: ¿Decidirá Inés seguir adelante con su embarazo en contra de todo y todos? ¿Entenderá Marian que la relación con su marido está acabada y actuará en consecuencia? ¿Qué hará Antonia cuando el verdadero amor de su vida le pida una segunda oportunidad, ahora que es una mujer felizmente casada y con hijos? ¿Qué ocurrirá con la impotencia y el deseo de venganza de Mónica cuando su familia se desmorone?


Bilety | Entradas:
13 z - normalny
11 z - dla suchaczy kursów Instytutu Cervantesa


Organizatorzy | Organizadores:
Instytut Cervantesa w Krakowie
AECID
Ambasada Hiszpanii w Polsce
Kino Pod Baranami

Bookmark and Share

archiwum