kpb

12. Festiwal Filmu Niemego nominowany do Nagrody PISF!12. Festiwal Filmu Niemego
znalaz si wród nominowanych do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2010, przyznawanych za dziaalno na rzecz upowszechniania kultury filmowej!

Otrzymalimy nominacj w kategorii Krajowe wydarzenie filmowe.

Dzikujemy za to wyrónienie!

Kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach zgaszaj instytucje kultury, szkoy filmowe, wadze samorzdowe, instytucje pozarzdowe zwizane z kultur i inne podmioty dziaajce w sektorze kultury. Na podstawie przesanych zgosze laureatów wybiera czternastoosobowa kapitua zoona z przedstawicieli brany filmowej.

Wrczenie statuetek laureatom nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej odbdzie si w 6 czerwca 2011 podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.


W zeszym roku, odebralimy jako Kino Pod Baranami nagrod PISF dla najlepszego kina w Polsce :)
(
szczegóy TUTAJ)

Bookmark and Share

archiwum