kpb

Festiwal Nauki w Krakowie: program filmowyprogram filmowy
11-13 maja 2011

Pokazy towarzyszce Festiwalowi Nauki w Krakowie.

Wstp wolny na wszystkie seanse!
Wejciówki do odbioru w kasie Kina od godziny przed seansem.


roda, 11 maja 2011, godz. 12.00
oraz
czwartek, 12 maja 2011, godz. 12.00
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH
, czny czas projekcji: 111’

W programie zestawu:

MARIA | MARIA
re. Krzysztof Szmagier, Polska 1998, 45’
Film przedstawia miejsca zwizane z Mari Skodowska-Curie - zarówno w Polsce, jaki i we Francji (Pary). Ukazana jest moda Maria, jej dom rodzinny, miejsca, które odwiedzaa: Warszawa koca XIX wieku oraz Pary na przeomie wieków i póniej ju w wieku XX. Szmagier prezentuje w swym filmie cae ycie uczonej, w poszczególnych jego etapach w kolejnoci chronologicznej. Obraz zawiera kilka archiwalnych uj. Jako dodatek nakrcono take krótk historie pokojowego ruchu Pagosz, w którym dziaa midzy innymi polski naukowiec, prof. Józef Rotblat, ucze Marii Skodowskiej-Curie, nagrodzony pokojow nagrod Nobla w 1995 roku. Film zosta nakrcony z okazji 100 rocznicy odkrycia polonu i radu.

KOBIETA UCZONA - MARIA SKODOWSKA-CURIE
| KOBIETA UCZONA - MARIA SKODOWSKA-CURIE
Polska 2007, 11’
Film powsta we wspópracy L'Oreal Polska z Muzeum Marii Skodowskiej-Curie (Polskim Towarzystwem Chemicznym) i Archiwum PAN z okazji 140 rocznicy urodzin uczonej, a take jako dopenienie nagród przyznawanych co roku przez firm L'Oreal kobietom wyróniajcym si w pracy badawczej. Oparty jest na cytatach z listów i autobiografii uczonej. Ukazuje kraj jej urodzenia, losy Marii przed wyjazdem na studia, przeycia zwizane z pierwsz mioci, potem atmosfer pracy i ycia w Paryu.

MARIA SKODOWSKA-CURIE | MARIA SKODOWSKA-CURIE
re. Bohgdan Rczkowski, Polska 2003, 30’
Film nakrcony dla Telewizji Polskiej z okazji 100 rocznicy przyznania Skodowskiej-Curie I Nagrody Nobla. Film prezentuje posta uczonej na tle epok, koca XIX, pocztku XX wieku i tego wieku w rozkwicie. Reyser pokazuje histori Polski, jej bohaterów, dzieje powsta narodowych - wplata w nie losy panny Marii Skodowskiej, potem Madame Skodowskiej-Curie. Ukazuje ycie uczonej, jej dokonania take na tle dokona i wynalazków epoki.

YCIE I DZIEO MARII SKODOWSKIEJ-CURIE
| YCIE I DZIEO MARII SKODOWSKIEJ-CURIE
Polska 2000, 25’
Film nakrcony przez studio Gali przy wspópracy z Muzeum Marii Skodowskiej-Curie (Polskim Towarzystwem Chemicznym) ukazujcy ycie i dokonania uczonej. Zawarto w nim take fragmenty archiwalne z pobytu Skodowskiej-Curie w USA, pracy w laboratorium. Realizatorzy skupili si na prezentacji polskich korzeni Marii Skodowskiej, jej silnego zwizku z ojczyzn, pomimo oddalenia i pracy we Francji oraz penej powicenia dziaalnoci w okresie I wojny wiatowej. Muzyka syszana w tle to kompozycje Fryderyka Chopina, co jeszcze bardziej osadza uczon i tre filmu w polskim klimacie narodowym.


pitek, 13 maja 2011, godz. 12.00

PALMY PANA SCHUTZA
| LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ
re. Claude Pinoteau, Francja, 1997, 106’

Film opowiada o pocztkach mioci i maestwie Piotra i Marii Curie. Modzi naukowcy w pracowni niejakiego Schutza odkrywaj promieniotwórcze waciwoci radu. Schutz, bardzo ambitny, lecz mao uzdolniony, najpierw chce wyrzuci oboje z laboratorium, ostatecznie jednak godzi si na wspóprac. W swojej zachannoci chce przywaszczy sobie osignicia Marii i Pierre’a Curie, po to aby zdoby Palm - najwysze wyrónienie w wiecie francuskiej nauki. Scenariusz zosta napisany na podstawie sztuki Jeana-Noëla Fenwicka.
Bookmark and Share

archiwum