kpb

Mirosław Bałka - wybór prac wideo

reżyseria: Mirosław Bałka

czas trwania: 60 min.
produkcja: Polska

W „wycieczkach” do miejsc pamięci Zagłady i miejsc pamiętanych z dzieciństwa niewielka kamera towarzyszy Mirosławowi Bałce od wielu lat. Artysta traktuje kamerę jako swoisty notatnik i narzędzie, które pomaga widzieć i pamiętać.

Mirosław Bałka jest rzeźbiarzem i twórcą wideo. Jego prace były pokazywane w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach w Polsce i za granicą, obejrzały je m.in. osoby analizujące kwestie przemocy, grozy i utraty wpisanych w przestrzeń, psychikę, język i obraz.

 

Wstęp i komentarz wygłosi Roma Sendyka, której zainteresowania dotyczą zagadnień kultury wizualnej i kultur pamięci. Jest kierowniczką Centrum Badań nad Kulturami Pamięci na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz autorką książek, m.in. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006) i Od kultury ja do kultury siebie (2015).

 

Pokaz w ramach Trauma & Revival

Bookmark and Share