kpb

54. KFF: Panorama filmu polskiego (28 maja): Kabaret śmierci

PANORAMA FILMU POLSKIEGO | PANORAMA OF THE POLISH FILM

KABARET ŚMIERCI
 | THE CABARET OF DEATH
reż.|dir. Andrzej Celiński, PL 2014, 94’ (dok.)

Opowieść o artystach żydowskiego pochodzenia, którzy organizowali w gettach i obozach koncentracyjnych przedstawienia, występy kabaretowe i koncerty. Film skupia się na wydarzeniach z okresu okupacji, komentowanych przez ludzi kultury, m.in. Jana Szurmieja, Volkera Kühna czy Leopolda Kozłowskiego. Całość uzupełniają archiwalne materiały i efektowne sceny inscenizowane, w których stale powraca postać Rubinsteina, szaleńca i ulicznego błazna z getta warszawskiego.

Pokaz w ramach 54. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

(opis na stronie KFF)


Bookmark and Share