kpb

Regulamin festiwalu Letnie Tanie Kinobranie 2023

Zasady ogólne:
 
1. Regulamin dotyczy wakacyjnego festiwalu filmowego o nazwie Letnie Tanie Kinobranie 2023, w skrócie Kinobranie.

2. Kinobranie odbywa się w dniach: 7 lipca - 31 sierpnia 2023 roku w Kinie Pod Baranami oraz na www.e-kinopodbaranami.pl.

3. Organizatorem Kinobrania jest Kino Pod Baranami.

4. Bilet zakupiony na Kinobranie nie podlega zwrotowi.

5. Na seanse Kinobrania nie ma opcji rezerwacji biletów.

6. Uczestnikami Kinobrania są wszyscy Widzowie, którzy zakupili bilet wstępu na seans w ramach programu Kinobrania.


 
Akcja “Zbieraj KINO”:
 
1. Akcja pod hasłem “Zbieraj KINO” odbywa się w ramach Kinobrania i trwa od początku do końca festiwalu.
 
2. Każdy Widz, który zakupił bilet wstępu na seans w sali kinowej w ramach programu Kinobrania, ma prawo do otrzymania w kasie Kina kuponu Zbieraj KINO.
 
a. kupon jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie;

b. po otrzymaniu kuponu należy podpisać go swoim imieniem i nazwiskiem (białe pole na kuponie).
 
3. Zakup jednego biletu na film z programu Kinobrania daje prawo do uzyskania jednej pieczątki na kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego kuponu z pieczątką.

a. w przypadku zakupu biletu w kasie Kina pieczątkę na kuponie uzyskuje się wyłącznie w chwili zakupu biletu na seans w ramach Kinobrania.

b. w przypadku zakupu biletu online pieczątkę na kuponie uzyskuje się wyłącznie podczas kontroli biletu przy wchodzeniu na salę kinową na seans w ramach Kinobrania.

4. Uzyskanie ośmiu pieczątek na jednym kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na dowolny film Kinobrania z wyjątkiem:

a. pokazów plenerowych

b. seansów online

c. filmów z programu ‘Kultowe Kinobranie’.

5. Wymiana kuponu na bilet gratisowy odbywa się wyłącznie w kasie Kina.
 
6. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje się stempla na kuponie.
 
7. Po wydaniu biletu gratisowego kupon z ośmioma stemplami pozostaje w kasie Kina, a widz otrzymuje potwierdzenie oddania wypełnionego kuponu.

8. Po oddaniu wypełnionego kuponu, można rozpocząć wypełnianie kolejnego kuponu.
 
9. Pieczątki z różnych kuponów nie sumują się.
 
10. Osoba, która odda do kasy Kina najwięcej poprawnie wypełnionych kuponów edycji 2023 zostanie Mistrzem Kinobrania i jeżeli zostawi Kasjerowi swoje dane kontaktowe, może otrzymać specjalną nagrodę niespodziankę od Kina Pod Baranami.

Bookmark and Share