kpb

Zieja

tytu oryginalny: Zieja

reyseria: Robert Gliski
aktorzy: Andrzej Seweryn, Mateusz Wicawek, Zbigniew Zamachowski, Sawomir Orzechowski, Sonia Bohosiewicz

czas trwania: 105 min.
produkcja: Polska 2020
jzyk: polski
in Polish

Lata 70-te. Major SB chce "kupi" naiwnego ksidza Ziej i zrobi z niego agenta, który skompromituje opozycj. Przesuchania ksidza staj si naturalnym pretekstem do wdrówki przez histori Polski wieku dwudziestego - od wojny bolszewickiej 1920 roku, przez II wojn wiatow, a do czasów wspóczesnych.


Okazuje si, e naiwny ksidz Zieja to mdry buntownik. Nie godzi si na wiat, w którym y. Wyprzedza swoj epok. Samotna wdrówka bez paszportu do Rzymu w latach 30-tych, bya myleniem o Unii Europejskiej. Udzielenie katolickiego pogrzebu samobójczyni (w latach 20-tych ubiegego wieku), to sprzeciw wobec kocielnych regu. Goszenie hasa "nigdy nie zabijaj nikogo, nawet swoich wrogów" w czasie II wojny wiatowej byo sprzeciwem wobec mitów patriotycznych i zapowiadao modne póniej postawy pacyfistyczne. Zieja stawia na szali swoje ycie i wolno, w imi wyznawanych wartoci moralnych, etycznych i religijnych.


Film Zieja wyrasta z nurtu polskiego katolicyzmu, który jest oparty na wysokich standardach etycznych, ubóstwie i tolerancji oraz szacunku i mioci do drugiego czowieka.


| The 70s. A Security Service Major wishes to "buy" gullible priest Zieja and turn him into an agent who will discredit the opposition. The priest's interrogations become a natural pretext for a journey through the history of Poland in the twentieth century: from the Bolshevik war of 1920, through World War II, up to modern times.

 

ZWIASTUN:

Bookmark and Share