kpb

Port

tytu oryginalny: Port

reyseria: Aleksandra Strelanaja
aktorzy: Yuriy Borisov, Mariya Borovicheva, Vladimir Daraganov

czas trwania: 88 min.
produkcja: Rosja 2018
jzyk: rosyjski
napisy: polskie
in Russian with Polish subtitles

To nie jest – wbrew tytuowi – film o tematyce marynistycznej, cho port przeadunkowy w Petersburgu odgrywa tu bardzo istotn rol. W nim bowiem krzyuj si losy gównych bohaterów tej historii: z jednej strony pracujcych jako dokerzy przybyego z Syberii pocztkujcego boksera Andrieja i jego kompana Romycza, który marzy tylko o tym, aby wyrwa si z Rosji w wielki wiat, z drugiej – modej Kiry, starajcej si doj do sprawnoci fizycznej po tragicznym wypadku samochodowym i wacicielki nocnego klubu Tiny, która wpltaa si w niejasne interesy z miejscowym gangsterem. Port staje si dla nich symbolem otwarcia na wiat, a jednoczenie jedyn drog ucieczki przed beznadziejnoci i yciem w nieuczciwoci. By jednak skutecznie pozostawi za sob niechcian przeszo i pody now drog – potrzebne s pienidze. Mona je zdoby uczciwie albo idc na skróty; w obu przypadkach wie si to z ryzykiem – zarówno tym wkalkulowanym, jak i niedajcym si w aden sposób przewidzie.

Port jest w równym stopniu opowieci sensacyjn, co melodramatyczn. Histori miosnego trójkta, w którym zdolny, ale z atwoci mogcy zej na z drog bokser musi dokona wyboru midzy dwiema skrajnie rónymi kobietami. Ten wybór zdecyduje nie tylko o jego dalszym losie, ale wpynie równie na przyszo Kiry i Tiny, które nie wiedzc o sobie, potrzebuj Andrieja, aby rozwiza swoje – egzystencjalne bd finansowe – problemy.


| Port is the film about youth and a dramatic growing up.

 

Film prezentowany w ramach Sputnik nad Krakowem - replika 13. Sputnika nad Polsk

 


ZWIASTUN oryginalny:

Bookmark and Share