kpb

Braterstwo

tytu oryginalny: Bratstvo

reyseria: Pawe ungin

czas trwania: 113 min.
produkcja: Rosja 2019
jzyk: rosyjski
napisy: polskie, angielskie
in Russian with Polish and English subtitles

Pawe ungin dziki Taxi Blues i Wyspie sta si jednym z tych reyserów, na których filmy czeka si ze szczególn niecierpliwoci, a po premierze analizuje si je na wszystkie sposoby, doszukujc si w nich mniej lub bardziej ukrytych przesa. Braterstwo opowiada o ostatnich miesicach radzieckiej interwencji w Afganistanie i oparte zostao na wspomnieniach Nikoaja Kowaliowa, byego agenta KGB odpowiedzialnego za misje specjalne, który po upadku Kraju Rad przez jaki czas pracowa jako dyrektor Federalnej Suby Bezpieczestwa, a nastpnie – od 1998 do mierci w kwietniu 2019 roku – by wieloletnim deputowanym do Dumy Pastwowej z ramienia Jedynej Rosji.


Wbrew pozorom ungin nie nakrci, jak si zapewne spodziewano, obrazu patriotyczno-propagandowego; stara si natomiast pokaza pene spektrum ludzkich zachowa w obliczu nadchodzcej klski. Na ekranie pojawiaj si wic tchórze, zdrajcy i zodzieje w radzieckich mundurach, ale take – dla równowagi – onierze wierni ojczynie, a nade wszystko towarzyszom broni, gotowi dla nich zaryzykowa ycie. Jak chociaby dla modego pilota Saszy, który dostaje si w rce mudahedinów i którego – w myl hasa „swoich nie zostawiamy” – pukownik Nikoaj Dmitrijewicz (czyli filmowy odpowiednik Kowalowa) stara si za wszelk cen wyrwa z niewoli.


Mimo pewnych analogii z Morderczym Afganistanem Wadimira Bortko i Dziewit kompani Fiodora Bondarczuka, dzieo ungina znacznie si od nich róni, eksponujc gównie wtki spoeczny i etniczny konfliktu. Zapewne nie tego oczekiwa Nikita Michakow, który podda film druzgoccej krytyce. Niezasuonej!


| 1988-1989. The end of the Soviet-Afghan war. The USSR begins its withdrawal from Afghanistan. Soviet General Vasiliev's son - a pilot named Alexander gets kidnapped by the mujahideen after his airplane crashes. As a result the 108th motorized infantry division's long awaited return home gets put on hold for one last mission: bring the General's son back. Based on true events the previously untold story of the courageous and tragic withdrawal campaign (through the Salang pass) reveals the danger the horror and the complexity of human nature during wartime.

Film prezentowany w ramach: Sputnik nad Krakowem - replika 13. Sputnika nad Polsk

 


ZWIASTUN oryginalny:

Bookmark and Share