kpb

Push

tytuł oryginalny: Push

reżyseria: Fredrik Gertten

czas trwania: 92 min.
produkcja: Niemcy 2019
język: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, koreański, francuski
napisy: angielskie
in English, Spanish, German, Italian, Korean, French with English subtitles

Zjadliwy, żywiołowy dokument, który bada szkodliwy wpływ globalnej finansjery na życie miejskie. Ludzie z klasy niższej i ¶redniej zmuszani s± do opuszczania miast, które staj± się niezdatne do życia ze względu na rosn±ce koszty. Szwedzki reżyser Fredrik Gertten pod±ża za Leilani Farh±, sprawozdawczyni± ONZ ds. warunków mieszkalnych, aby ujawnić zepsuty system, który działa na rzecz maleńkiej mniejszo¶ci i wykracza daleko poza kwestie gentryfikacji.


| A lively, incisive documentary exploring how global finance is making cities unlivable, with lower and middle class people forced out due to rising costs. Swedish filmmaker Fredrik Gertten follows Leilani Farha, the UNs Special Rapporteur on the Right to Housing, to reveal a broken system that works for a tiny minority and goes far beyond issues of gentrification.

 

Pokaz w ramach: Unsound Festival 2019 - program filmowy

 

ZWIASTUN z angielskimi napisami:

Bookmark and Share