kpb

59. KFF: Konkurs polski 9: Summa + Czysta sztuka

KONKURS POLSKI 9 | POLISH COMPETITION 9 (102')


SUMMA
(Andrei Kutsila) PL, 50’ | D

Podwójny portret wkomponowany w krajobraz Suwalszczyzny. Wybitny polski malarz Andrzej Strumio zaprasza do swojego dworku Mari, znajom biaorusk malark. Dla modszej o kilkadziesit lat artystki wizyta staje si okazj do wejcia w zupenie inny wiat. Dla Strumiy – to czas podsumowa i poegna.


CZYSTA SZTUKA | PURE ART.
(Maksim Shved) PL/BY, 52’ | D

Zahar Cudin wdruje ulicami Miska z wielkim pótnem. Mody artysta próbuje wpisa si w krajobraz miasta. Maluje midzy innymi prostokty, przypominajce sposób, w jaki zamalowuje si hasa na murach budynków. Twierdzi, e jego dziea stawiaj pytania, lecz nie daj odpowiedzi.

 

Zakup biletu online na stronie 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.  

Bookmark and Share