kpb

Duch Bauhausu

tytu oryginalny: Vom Bauen der Zukunft –100 Jahre Bauhaus

reyseria: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch

czas trwania: 90 min.
produkcja: Niemcy 2018
jzyk: niemiecki, angielski, hiszpaski
napisy: polskie, angielskie
in German, English and Spanish with Polish and English subtitles

Czym tak naprawd by Bauhaus? Radykaln artystyczn utopi, czy raczej ruchem, który wci wpywa na nasze ycie i otaczajcy wiat?

 

Film przedstawia fascynujc histori powstaego 100 lat temu innowacyjnego nurtu w sztuce, a take wyrose z niego wspóczesne spoeczne i artystyczne projekty. Mimo upywu lat nadal silnie si z nim wi, bo Bauhaus okazuje si dzi waniejszy ni kiedykolwiek wczeniej. Nie chodzio w nim przecie nigdy o sam proces twórczy, o sztuk dla sztuki. Forma miaa wynika z funkcji, a najbardziej liczyo si ulepszanie wiata wanie za pomoc sztuki i architektury – czenie w jedno sztuki, rzemiosa i technologii.

 

W filmie poznajemy nie tylko histori Bauhausu, ale take jego bogate i zrónicowane dziedzictwo. Przejawia si ono dzi w rozmaitych projektach. Obserwujemy artystów, naukowców i architektów wiadomie odnoszcych si do Bauhausu jako aktualnej idei, która pomimo upywu czasu nie stracia na atrakcyjnoci. Co wicej, okazuje si obecnie nadzwyczaj inspirujca. Charakterystyczna dla Bauhausu synteza wyobrani i struktury, bogactwa i prostoty s wanymi elementami kultury i ycia codziennego XX i XXI w. Czerpi od niej projektanci Apple’a i wspóczeni architekci. Twórcy filmu prezentuj wizjonerskie idee Bauhausu, jego wspóczesne konteksty i zadaj zawsze aktualne pytania: jak chcemy y i dokd zmierzamy?

 

| 100 years ago, a radical artistic utopia was born in a small German town – one whose principles continue to influence our world today. A synthesis of free imagination and strict structure, enrichment and simplification, light and clarity. Bauhaus was one of the most significant contributions to culture and everyday life in the 20th century and many still draw inspiration from it, from Apple designers to architecture's avant-garde. The Cross-Media Project „Bauhaus Spirit” opens up Bauhaus history, with its exciting potential for cross-pollination on a global and interdisciplinary scale, while asking: how do we want to live, where do we want to go?

 

Pokaz w ramach: Weekend z Millennium Docs Against Gravity 2019 

 

ZWIASTUN w jz. angielskim:

Bookmark and Share