kpb

Studencki Nocny Klub Filmowy 2014 - regulamin

Studencki Nocny Klub Filmowy - regulamin:

1. Regulamin dotyczy studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.

2. Spotkania studenckiego Nocnego Klubu Filmowego odbywają się w Kinie Pod Baranami w czwartki, późnym wieczorem w trakcie roku akademickiego.

3 Uczestnikami spotkań studenckiego Nocnego Klubu Filmowego są wszyscy Widzowie posiadający ważną legitymację studencką (także doktoranci), którzy zakupili bilet wstępu na seans w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.

4. Kupony studenckiego Nocnego Klubu Filmowego obowiązują wyłącznie w ramach spotkań studenckiego Nocnego Klubu Filmowego w Kinie Pod Baranami.

a/ kupon studenckiego Nocnego Klubu Filmowego ważny jest do 30 czerwca 2014.

2. Każdy Widz, który jest studentem i zakupił bilet wstępu na seans studenckiego Nocnego Klubu Filmowego ma prawo do otrzymania od kasjera kuponu studenckiego Nocnego Klubu Filmowego z jedną pieczątką (startową).

a/ kupon można otrzymać tylko i wyłącznie w chwili zakupu biletu na pokazy w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego (można się upomnieć jeszcze przed odejściem od Kasy)

3. Zakup jednego biletu na film w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego daje prawo do uzyskania jednej pieczątki na kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego kuponu z pieczątką.

a) pieczątkę na kuponie można uzyskać tylko i wyłącznie w chwili zakupu biletu na pokaz studenckiego Nocnego Klubu Filmowego

4. Uzyskanie pięciu pieczątek na jednym kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na kolejny seans w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego.

5. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje się pieczątki na kuponie.

6. Po wydaniu biletu gratisowego kupon z pięcioma pieczątkami pozostaje w kasie Kina.

7. Pieczątki z różnych kuponów nie sumują się.

a/ pieczątki z kuponu studenckiego Nocnego Klubu Filmowego oraz Filmowego Indeksu nie sumują się.

8. Osoba, która odda do kasy Kina najwięcej poprawnie wypełnionych pieczątkami kuponów edycji wiosna 2014 i zostawi Kasjerowi swoje dane kontaktowe może otrzymać specjalną nagrodę niespodziankę od Kina Pod Baranami.
Bookmark and Share

archiwum