kpb

Kino Pod Baranami - najlepsze kino w Europie!


* * *    Kino Pod Baranami - nagrodzone!    * * *

                   Najlepsze kino w Europie!


EUROPA CINEMAS, ekskluzywna sie kin europejskich w ramach programu
Unii Europejskiej MEDIA, do której Kino Pod Baranami przystpio w
1996 jako jedno z pierwszych kin w Polsce, kadej jesieni przyznaje
nagrody dla najlepszych kin Sieci Europa Cinemas w trzech kategoriach:

Najlepszy Program
Najlepsza dziaalno dla Modej Widowni
Najlepszy Przedsibiorca
(prowadzcy nie tylko dziaalno kinow, ale te dystrybucyjn i inn)

W imieniu sieci Europa Cinemas, Rada Dyrektorów, która zebraa si w
Göteborgu 4 padziernika 2009, przyznaa

Nagrod EUROPA CINEMAS za Najlepszy Program dla Kina Pod Baranami!

Nasze kino zostao wyrónione, jako prezentujce najlepszy program,
sporód wszystkich kin zrzeszonych w Sieci w caej Europie.

Nagroda zostanie wrczona podczas konferencji Europa Cinemas, która co
roku organizowana jest w kolejnych stolicach europejskich. W tym roku jej 14.
edycja odbdzie si w Warszawie.

Ceremonia wrczenia nagród miaa miejsce w pitek, 20 listopada 2009 r.,
o godz. 21.30 w warszawskim kinie Muranów.

Nagroda ta jest wyrónieniem za rok 2008, jednak stanowi równie
uhonorowanie caej dotychczasowej dziaalnoci Kina Pod Baranami i jego
linii rozwoju.

Od pocztku swej dziaalnoci nasze kino prezentuje rónorodny i ambitny program,
dajc pierwszestwo filmom europejskim.
Promujemy kino autorskie, oryginalne, ambitne, przedstawiajc szerokie
spektrum jego gatunków, form i poruszanych tematów.

Co roku gocimy w swoich salach festiwale filmowe krajowe i midzynarodowe, jak
Krakowski Festiwal Filmowy czy Unsound Festival oraz rozliczne przegldy
kinematografii z Europy i najbardziej egzotycznych zaktków wiata.

Prócz filmów fabularnych, prezentujemy filmy dokumentalne, krótkometraowe,
animowane, eksperymentalne, a take filmy komórkowe oraz video-art.
Organizujemy filmowe cykle, wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami.

Kino Pod Baranami jest równie organizatorem Festiwalu Filmu Niemego,
którego 11. edycja odbdzie si w grudniu tego roku.

Wane miejsce w naszym repertuarze zajmuje oferta skierowana do
modych widzów - dzieci, modziey szkolnej i studentów. Kino Pod
Baranami ju po raz trzeci zostao docenione przez rodziców
najmodszych widzów i uhonorowane tytuem Miejsca Przyjaznego
Maluchom
. Od trzech lat wspópracujemy równie ze Stowarzyszeniem Nowe
Horyzonty przy realizacji programu edukacyjnego dla szkó. W biecym
roku szkolnym, w zajciach akademii filmowej uczestniczy ponad 1600
uczniów z województwa maopolskiego.
Nagroda Europa Cinemas honoruje take ten rodzaj naszej dziaalnoci.

Nasz sukces nie byby moliwy bez naszych wiernych Widzów, Dystrybutorów
filmowych, proponujcych nam ciekawy program oraz zaprzyjanionych instytucji kultury i Mediów, które naganiaj nasze wydarzenia.

Dzikujc za zaufanie, wsparcie i entuzjazm, zapraszamy nieustannie do Kina Pod Baranami.
Bdcie z nami!Kino Pod Baranami - najlepsze kino w Europie!
Bookmark and Share

archiwum