kpb

Edukacja Filmowa w Kinie Pod Baranami w roku szkolnym 2020/2021

EDUKACJA FILMOWA W KINIE POD BARANAMI
Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Kino Pod Baranami
padziernik 2020 – kwiecie 2021


Do 5 padziernika przyjmujemy zgoszenia do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w Kinie Pod Baranami na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli dzieci i modzie do doczenia do naszego projektu!


Realizowany od 14 lat (!) w Kinie Pod Baranami program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej umoliwia dzieciom i modziey spotkanie z kinem oraz pogbienie wiedzy na temat sztuki filmowej. Rozwija wraliwo, przygotowuje do samodzielnego i wiadomego obcowania z kultur, a take rozbudza zainteresowanie filmem, uzupeniajc jednoczenie szkoln edukacj.


W ramach programu oferujemy cykle edukacyjne dostosowane do wszystkich poziomów ksztacenia.


Przedszkolaki zapraszamy do udziau w Filmowych przygodach – penych filmów aktorskich i animacji przeznaczonych wanie dla najmodszych kinomanów. Uczniowie z klas I-III szkoy podstawowej wybior si w Filmowe podróe oraz bd mogli pozna rónorodnych Filmowych bohaterów. Ich starsi koledzy z klas IV-VI przyjrz si penemu niezwykych historii Kinu wspóczesnemu oraz poznaj problemy Modych w obiektywie. Uczniowie z klas VII i VIII szkó podstawowych spojrz na trudny okres dojrzewana od zupenie nowej strony w ramach cyklu Dojrzewanie w kinie oraz przekonaj si jak rol w yciu czowieka peni wiat wartoci.


Szczególnie bogat ofert przygotowalimy dla uczniów szkó ponadpodstawowych, poniewa obecna formua egzaminu dojrzaoci wymaga od nich umiejtnoci zrozumienia rodków, jakimi operuj teksty kultury oraz otwartoci na zwizki intertekstualne. Te umiejtnoci rozwijaj cykle Midzy tekstami kultury oraz Analiza filmu. W ofercie dla tej grupy wiekowej znalaz si take cykl Trudne tematy, mierzcy si z najbardziej palcymi problemami wspóczesnego wiata oraz zamieszkujcych go ludzi. Ponadto od zbliajcego si roku szkolnego zapraszamy take na zupenie nowy cykl dla szkó ponadpodstawowych – Plastyka w filmie – przybliajcy ycie i twórczo artystów oraz przeomowe kierunki w sztuce wspóczesnej.


Kade spotkanie skada si z prelekcji wygoszonej przez zaproszonego gocia, projekcji filmu oraz dyskusji po seansie. Ponadto do wywietlanych filmów przygotowalimy interdyscyplinarne materiay dydaktyczne dla nauczycieli. Naszymi prelegentami s przede wszystkim filmoznawcy z Uniwersytetu Jagielloskiego.

 
Karnet na cay cykl liczcy 7 spotka, kosztuje 77 z.
Istnieje równie moliwo wykupywania biletów indywidualnych, osobno na kady z seansów – koszty wynosz wtedy 14 z.
Opiekunowie klas uczestnicz w spotkaniach nieodpatnie.


Zapisy do programu przyjmowane s do 5 padziernika 2020 roku.
Zgoszenia obywaj si online za porednictwem formularza na stronie: http://panel.nhef.pl/zgloszenie/


Szczegóowe informacje na temat programu oraz list prezentowanych filmów znajd Pastwo TUTAJ.

Bookmark and Share

archiwum