kpb

Filmowy Indeks 2019/2020

od padziernika 2019 do czerwca 2020

 

 

Od 1 padziernika 2019 roku trwa kolejna edycja akcji FILMOWY INDEKS, któr od wielu lat organizujemy z myl o licznej grupie krakowskich studentów (w tym doktorantów!). Kady obejrzany w Baranach film nagradzany jest „zaliczeniem”, a odpowiednia ich liczba premiowana darmowymi biletami. Akcja potrwa do koca czerwca 2020 roku.

 

Od pocztku padziernika posiadacze wanej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej mog odbiera specjalne Filmowe Indeksy - imienne druki, w których bd zbiera “zaliczenia” za kady obejrzany w Kinie Pod Baranami film. Zgromadzenie odpowiedniej liczby “zalicze” uprawnia posiadacza Indeksu do odbioru darmowych biletów.
 
Akcja Filmowy Indeks pozwala studentom by na bieco z najciekawszymi i najbardziej odwanymi premierami filmowymi, które od lat przycigaj widzów do Kina Pod Baranami, gdzie bilety dla studentów (równie doktorantów!) kosztuj jedynie 17 z.
 
Filmowy Indeks to doskonay sposób na spdzenie roku akademickiego w kinie!
 
Filmowy Indeks mona otrzyma w jednej z kas Kina (Rynek Gówny 27 lub Maopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12) lub u wybranych partnerów Akcji.

Po raz kolejny partnerem strategicznym akcji jest Education First - International Language Centers - szkoa jzykowa, która czy nauk jzyków obcych z wymian kulturow, prac naukow i podróami edukacyjnymi. Ich misj jest przede wszystkim amanie barier jzykowych i kulturowych. Z Filmowym Indeksem Education First oferuje kursy jzykowe za granic 5% taniej!

Education First od ponad 50 lat organizuje kursy jzykowe w 46 szkoach na caym wiecie. Wybra mona jeden z 7 jzyków (angielski, niemiecki, francuski, woski, hiszpaski, japoski i chiski), skorzysta z kursów egzaminacyjnych oraz praktyk. Nauka z EF to wietny pomys na niezapomniane wakacje, a take moliwo poznania rówieników z caego wiata!

We wrzeniu 2017 roku Education First otworzyo swoje krakowskie biuro - w ssiedztwie Kina Pod Baranami - w Paacu pod Baranami.

 

REGULAMIN akcji FILMOWY INDEKS 2019/2020

ZASADY OGÓLNE:

1. Regulamin dotyczy akcji Filmowy Indeks.

2. Akcja trwa od 1.10.2019 do 30.06.2020.

a. Druki Filmowych Indeksów wydawane s do 30 czerwca 2020 lub do wyczerpania druków.

b. Od 1 lipca do 30 wrzenia 2020 mona uzupenia indeksy otrzymane w okresie 1.10.2019 - 30.06.2020

3. Organizatorem akcji jest Kino Pod Baranami.

4. Uczestnikami akcji s Widzowie posiadajcy aktualn legitymacj studenck lub legitymacj doktoranck, którzy zakupili bilet na dowolny seans w Kinie Pod Baranami.


AKCJA“FILMOWY INDEKS”:

1. Kady student/studentka akcji, który zakupi bilet na dowolny seans w Kinie Pod Baranami moe uzyska druk Filmowego Indeksu, w którym na start otrzymuje jedn piecztk.

2. Filmowy Indeks mona otrzyma w jednej z kas Kina (Rynek Gówny 27 lub Maopolski Ogród Sztuki, Rajska 12) lub u wybranych partnerów Akcji.

3. Filmowe Indeksy s imienne i wane jedynie z podpisem waciciela.  

4. Zakup jednego biletu na dowolny seans w Kinie Pod Baranami daje prawo do uzyskania JEDNEJ piecztki w Filmowym Indeksie. W przypadku, kiedy Widz (student/studentka) kupuje kilka biletów na ten sam seans, otrzymuj TYLKO jedn piecztk w posiadanym Indeksie.

a. w przypadku zakupu biletu w kasie Kina piecztk w Filmowym Indeksie uzyskuje si wycznie w chwili zakupu biletu na seans.

b. w przypadku zakupu biletu online piecztk w Filmowym Indeksie uzyskuje si wycznie podczas kontroli biletu przy wchodzeniu na sal kinow na seans.

5. W chwili odbierania biletu gratisowego, Widz (student/studentka) nie otrzymuje piecztki w Indeksie.

6. Piecztki z rónych Indeksów nie sumuj si.

7. Wypeniony Filmowy Indeks mona zwróci do kasy Kina lub zachowa.

8. Po oddaniu wypenionego Indeksu, mona rozpocz wypenianie kolejnego Filmowego Indeksu.

9. Akcja nie obejmuje projekcji w ramach studenckiego Nocnego Klubu Filmowego (osobny program lojalnociowy, szczegóy: regulamin Studenckiego Nocnego Klubu Filmowego).

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI:

1. Po „zaliczeniu” 3 filmów, Widz zyskuje moliwo zakupu dwóch biletów w cenie jednego (do zakupionego biletu drugi - na ten sam film - otrzymuje gratis*).

2. Po „zaliczeniu” 6 filmów, Widz otrzymuje jeden bilet gratis* na dowolny film.

* Kino Pod Baranami zastrzega sobie moliwo wyczenia wybranych filmów z akcji promocyjnej.

 

PARTNER:

    

Bookmark and Share

archiwum