kpb

Zamówienie publiczne 3 - zawiadomienie o wyborze oferty

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Kino Pod Baranami ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2018 (numer: 585565-N-2018).


PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (.pdf) POBIERZ
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.pdf) POBIERZ
3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (.pdf) POBIERZ
4. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (.doc) POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert (19.07.2018) - POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty (3.08.2018) - POBIERZ

Bookmark and Share

archiwum