kpb

AFGANISTAN w KRAKOWIE

AFGANISTAN  w  KRAKOWIE   26-28 padziernika

Wraz z Instytutem Francuskim w Krakowie zapraszamy na
spotkania z kinem i literatur Afganistanu.

Pokaemy dwa nagradzane na wiecie dziea kinematografii afgaskiej, spotkamy si z afgaskim reyserem i autorem, Atiqiem Rahimi.

Okolice Heratu, starzec z wnukami

Jak pisze Anna Minkiewicz, pomysodawczyni przegldu:

Afganistan nie produkuje wicej ni 40 filmów rocznie. Po 20 latach wojny, kraj jest doszcztnie wyniszczony, a za talibów sztuka by le widziana i nawet zrobienie zdjcia rodzinnego byo ciko karane. Tym wiksze wraenie robi wymienita jako pierwszych filmów afgaskich tego stulecia.

Pene wprowadzenie do pokazów kina afgaskiego Anny Minkiewicz mona przeczyta TUTAJ!


PROGRAM:

pitek, 26 padziernika, godz. 18.30
INSTYTUT FRANCUSKI
, ul. Stolarska 15

spotkanie z Autorem: ATIQ RAHIMI

ZIEMIA I POPIOY - wydanie angielskie

Afgaski pisarz i reyser Atiq Rahimi mieszka od ponad 20 lat w Paryu gdzie otrzyma azyl, ale od kilku lat wraca regularnie do Afganistanu, gdzie m.in. wykada na uniwersytecie. Jego ksiki zostay wydane w przeszo 20 krajach, w wielu jzykach europejskich, ale take w koreaskim, japoskim czy hebrajskim.


sobota, 27 padziernika, godz. 18.30

OSAMA | OSAMA
re. Siddiq Barmak, Holandia/Iran/Irlandia/Japonia/Afganistan 2003, 82'
(pokaz z DVD)


 
MFF w Cannes 2003
Zota Kamera - najlepszy debiut

nagroda AFCAE
Cannes Junior Award

Zote Globy 2004
najlepszy film obcojzyczny

MFF w Bratysawie 2003
specjalne wyrónienie

MFF w Valladolid 2003
gówna nagroda

Tytu Osama odnosi si do nastolatki, która w Kabulu za panowania talibów musi udawa chopca, by zapracowa na utrzymanie siebie, matki i babci.

Film pokazuje powicenie i nieustanny strach dziewczynki oraz bezsilno starszych kobiet, w których rodzinie nie zosta ju aden mczyzna. Rówienik Osamy podejmuje desperackie próby uratowania dziewczyny. Film pokazuje ludzk godno i solidarno w obliczu terroru.

Osama to pierwszy afgaski film nakrcony po wojnie (2003), w co a trudno uwierzy, bo jest to obraz dojrzay, pikny pod wzgldem i treci i formy, od pocztku do koca trzymajcy w napiciu. Otrzyma wiele nagród midzynarodowych, m.in. Zotego Globa za najlepszy film nieangielskojzyczny, nagrod specjaln w Cannes, nagrod za najlepszy debiut dugometraowy w Londynie.

Film nigdy nie trafi do polskich kin.

Reyser niestety nie móg przyjecha do Krakowa. Koczy wanie w Indiach monta swojego nowego filmu, Opium War. Bdzie to czarna komedia, w której dwóch amerykaskich onierzy spotyka afgask rodzin koczujc we wraku czogu, porodku pola makowego. Moe ten film spotka w naszym kraju lepszy los i Barmak przyjedzie na jego krakowsk premier.


sobota, 27 padziernika, godz. 20.15

ZIEMIA I POPIOY | KHAKESTAR-O-KHAK | EARTH AND ASHES
re. Atiq Rahimi, Francja/Afganistan 2004, 102’
(pokaz z DVD)


 

MFF w Cannes 2004
Regard Original Award

MFF we Flandrii  2004
najlepszy reyser

Festiwal Filmów Poudnia w Oslo 2004
nagroda FIPRESCI

Atiq Rahimi w 2004 roku nakrci ten film w oparciu o jedn z wasnych ksiek. Ksika, oprócz krótkich dialogów, skada si z monologu wewntrznego starca. Musi on powiadomi swojego syna pracujcego w odlegej kopalni, e ich wioska zostaa zbombardowana, a oprócz jego samego i wnuka, wszyscy nie yj. Wie, e musi to zrobi, ale ta wiadomo go przeraa, obawia si jego reakcji na mier praktycznie caej rodziny.

Film ma wicej wtków ni ksika, ale te jest wyciszony: cisza niepojtej, guchej rozpaczy, pomimo której wyczerpany starzec musi dokona pewnych wyborów, w zgodzie ze swym sumieniem i honorem. Wszyscy trzej, dziadek, syn i wnuk bd musieli od nowa nauczy si y, na gruzach wszystkiego co znali i kochali. Podobnie jak w Osamie, film ten pokazuje ludzk godno i prost yczliwo. Nie jest to przypadek, tacy wanie s Afgaczycy.

Obraz zosta wyróniony na festiwalach midzynarodowych, w Cannes i na festiwalu Filmów Poudnia w Oslo, a w Polsce by wywietlony na festiwalu 'Filmy wiata, Ale Kino!' w 2005 w Warszawie.

Po seansie spotkanie z Reyserem: ATIQ RAHIMI

Atiq Rahimi, autor i reyser, na planie filmu ZIEMIA I POPIOY (2003)

Atiq Rahimi i Siddiq Barmak s nie tylko wzajemnie szanujcymi si kolegami którzy regularnie ze sob wspópracuj, ale s te przyjaciómi. 
Rahimi bdzie móg odpowiedzie nie tylko na pytania na temat wasnego filmu, ale te na temat Osamy oraz kina afgaskiego.


POKAZY DODATKOWE:

niedziela, 28 padziernika, godz. 14.00

OSAMA | OSAMA
re. Siddiq Barmak, Holandia/Iran/Irlandia/Japonia/Afganistan 2003, 82' (pokaz z DVD)

niedziela, 28 padziernika, godz. 15.30

ZIEMIA I POPIOY | KHAKESTAR-O-KHAK | EARTH AND ASHES
re. Atiq Rahimi, Francja/Afganistan 2004, 102’ (pokaz z DVD)


INSTYTUT FRANCUSKI 
- wstp wolny
KINO POD BARANAMI
- bilety: 14 z (normalny), 12 z (ulgowy)
- bilet na 2 filmy: 20 zWspóorganizacja:

Instytut Francuski w Krakowie

Bookmark and Share

archiwum