kpb

Miejsce Przyjazne Maluchom 2015Kino Pod Baranami po raz dziewity zostao wyrónione tytuem Miejsca Przyjaznego Maluchom i nagrodzone specjalnym certyfikatem.

Dodatkowo z okazji jubileuszowej, dziesitej edycji akcji otrzymalimy tytu Miejsca Najbardziej Przyjaznego Maluchom wród krakowskich kin oraz pamitkow statuetk (wózek-filiank zaprojektowaa Dorota Kawecka)!Bardzo serdecznie dzikujemy za te wyrónienia!

Fina akcji mia miejsce w sobot, 28 listopada 2015, w Pauza in Garden przy ul. Rajskiej.


(foto Micha epecki, ródo: Gazeta.pl)

Zachcamy do lektury artykuu powiconego finaowi akcji, który znajdziecie TUTAJ!


Organizatorzy docenili prac, jak wkadamy w rozwój oferty dla dzieci i rodziców, która obejmuje m.in. pokazy z cyklu Baranki Dzieciom, Baranki w pieluchachseanse filmów w wersji oryginalnej dla dzieci anglojzycznych oraz dedykowane dzieciom wydarzenia specjalne (w tym roku po raz drugi mia miejsce w Baranach festiwal Kino Dzieci).  

Baranki Dzieciom to cykl filmowych poranków, w ramach którego prezentowany jest dorobek polskiej i zagranicznej kinematografii dziecicej. Baranki Dzieciom to równie okazja do ksztatowania kreatywnoci najmodszych widzów, którzy bior udzia w warsztatach autorskich, zajciach plastycznych i zabawach perkusyjnych. Mali widzowie maj take okazj poznania kina „od kuchni”, zwiedzajc kabin operatorsk. Szczególn atrakcj s spotkania cyklu Baranki Dzieciom, towarzyszce festiwalom czy przegldom filmowym, m.in. Festiwalowi Filmu Niemego, Tygodniowi Kina Hiszpaskiego czy Festiwalowi Conrada.

Baranki w pieluchach to z kolei cykl seansów stworzony z myl o modych rodzicach, którzy nie chc rezygnowa z ogldania najnowszych premier filmowych na duym ekranie, a czsto bywaj do tego zmuszeni z uwagi na konieczno opiekowania si dziemi. Dlatego na seanse z cyklu Baranki w pieluchach rodzice zapraszani s wraz z niemowlakami. Obsuga Kina natomiast pomaga Mamom wynie wózki na pitro. W sali panuje przyjemny pómrok, a filmy wywietlane s z odpowiednio przyciszonym dwikiem. Dziki warunkom sprzyjajcym dobremu samopoczuciu dzieci, rodzice mog bez obaw koncentrowa uwag na ekranie.


Akcja „Miejsce przyjazne maluchom” organizowana jest przez Agencj PR Inspiration i Gazet Wyborcz od 2006 roku. W 2012 r. partnerem akcji zosta portal Wrota Maopolski. W ramach akcji organizatorzy nagradzaj maopolskie firmy i instytucje, w których rodzice z dziemi s zawsze mile widziani.

Lista Miejsc przyjaznych maluchom 2015.

Wicej szczegóów na www.miejsceprzyjaznemaluchom.com.pl
Strona akcji nas Facebooku: TUTAJ


Patronat honorowy:
Prezydent Krakowa – prof. Jacek Majchrowski,
Marszaek Województwa Maopolskiego – Marek Sowa.

Patroni medialni:

KRK.FM , Telewizja Kraków , Kids in Kraków , Miasto Dzieci .
Bookmark and Share

archiwum