kpb

Cząstka Podlasia - pokazy specjalne

CZĄSTKA PODLASIA - pokazy specjalne:

najbliższe pokazy:
piątek, 1 maja 2015, godz. 12.30
sobota, 2 maja 2015, godz. 11.55
niedziela, 3 maja 2015, godz. 11.55


minione pokazy:
środa, 22 kwietnia 2015, g. 18.15
(pokaz z okazji Dnia Ziemi)
środa, 22 kwietnia 2015, g. 13.30
poniedziałek, 27 kwietnia 2015, g. 20.30
środa, 29 kwietnia 2015, g. 14.00

Zapraszamy na specjalne pokazy filmu Cząstka Podlasia, odkrywającego piękno natury i bogactwo kulturowe wschodnich terenów Polski.

Film został zrealizowany przez trzech lokalnych twórców, którzy pracowali nad nim trzy lata. Zdążył wzbudzić duże zainteresowanie na długo przed swoją oficjalną premierą, zarówno w tradycyjnych mediach, jaki i pośród licznej publiczności w Internecie. Od kilku tygodni pokazy w całej Polsce odbywają się przy kompletach publiczności.

Obraz przedstawia nie tylko naturę, ale i ludzi. Natura i czło­wiek od zawsze byli nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zani - mówili twórcy w rozmowie z Piotrem Suszczyńskim (strefazrzutu.com). Czło­wiek kształ­to­wał w pew­nym sen­sie kra­jo­braz, w któ­rym żył i jed­no­cze­śnie musiał pod­po­rząd­ko­wać się pra­wom przy­rody. Mimo że cywi­li­za­cja i postęp docie­rają coraz dalej, to na Pod­la­siu są jesz­cze enklawy, gdzie te więzy są dość mocne. Tak więc obraz pod­la­skiej przy­rody bez czło­wieka byłby nie­pełny i na odwrót. Film prezentuje ostatnie enklawy ludzi, któ­rych rytm dnia wyzna­cza wschód i zachód słońca, dla któ­rych jedyną miarą życia jest sens śmierci i któ­rzy uży­wają pro­stych narzę­dzi.


BILETY: 10 zł


O FILMIE:


CZĄSTKA PODLASIA | CZĄSTKA PODLASIA
reż. Paweł Jankowski, Zdzisław Folga, Polska 2014, 37’

Cząstka Podlasia to film dokumentalny, a w zasadzie etiuda filmowa operująca wyłącznie muzyką i obrazem. Jest to swego rodzaju podróż, chwilami oniryczna, czasami bardzo realistyczna, ukazująca unikalne walory przyrodnicze, różnorodność kulturową oraz magię Podlasia i wschodnich kresów Polski.

Film został zrealizowany przez trzech lokalnych twórców, którzy pracowali nad nim trzy lata. Zdążył wzbudzić duże zainteresowanie na długo przed swoją oficjalną premierą, zarówno w tradycyjnych mediach, jaki i pośród licznej publiczności w Internecie. Dwa zwiastuny filmu obejrzało już ponad 150 tys. osób.

Fanpage filmu: www.facebook.com/czastkapodlasia
Strona wydarzenia na Facebooku: TUTAJ


ZWIASTUN pokazów w Kinie Pod Baranami:

Bookmark and Share

archiwum