kpb

Weekend z Planete+ Doc 2014

WEEKEND Z PLANETE+ DOC
16-18 maja 2014

W dniach 16-18 maja Kino Pod Baranami zaprasza na weekend z PLANETE+ DOC.

W trakcie weekendu z PLANETE+ DOC w Kinie Pod Baranami mona bdzie zobaczy pi najciekawszych dokumentów prezentowanych podczas tegorocznej edycji festiwalu.

W programie przegldu znalaz si m.in.: Podejrzany: Ai Weiwei Andreasa Johnsena o jednym z najsynniejszych yjcych chiskich artystów i aktywistów, Ai Weiweiu, Brakujce zdjcie Rithy’ego Panha - wstrzsajca filmowa rekonstrukcja zbrodni popenionych przez Czerwonych Khmerów, pokazana za pomoc glinianych figurek i nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojzyczny oraz wyróniona Nagrod Peace Justice na tegorocznym Berlinale #chicagoGirl. Facebookowa rewolucja Joe Piscatelli o 19-latce, która za pomoc Facebooka kieruje rewolucj w Syrii z przedmie Chicago.

Pokazowi filmu Alfabet towarzyszy bdzie debata: Czy polska szkoa odpowiada na wspóczesne wyzwania?, zorganizowana przez krakowski oddzia Krytyki Politycznej.PROGRAM:

pitek, 16 maja
19.15  PODEJRZANY: AI WEIWEI
 | AI WEIWEI: THE FAKE CASE
re. Andreas Johnsen, Dania 2013, 89’


sobota, 17 maja
17.00  ALFABET
 | ALPHABET
re. Erwin Wagenhofer, Austria/Niemcy 2013, 113’


po filmie debata:  CZY POLSKA SZKOA ODPOWIADA NA WSPÓCZESNE WYZWANIA?

20.00  BY SOBIE LAS | IL ÉTAIT UNE FORÊT
re. Luc Jacquet, Francja 2013, 79’


niedziela, 18 maja
17.15  BRAKUJCE ZDJCIE
 | THE MISSING PICTURE
re. Rithy Panh, Kamboda/Francja 2013, 96’


19.15  #CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA 
| #CHICAGOGIRL - THE SOCIAL NETWORK TAKES ON A DICTATOR
re. Joe Piscatella, USA/Syria 2013, 74’
CENY BILETÓW:
normalny: 15 z
ulgowy: 12 z
karnet (5 filmów): 40 z

Aby zarezerwowa Karnet - prosimy o maila ( kasa@kinopodbaranami.pl ) lub telefon (12 423 07 68) lub info na Gadu-Gadu (5911809).O FILMACH:

ALFABET
 | ALPHABET
re. Erwin Wagenhofer, Austria/Niemcy 2013, 113’

Film pokazuje, w jaki sposób wspóczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na wiat i ksztatuje nasz osobowo. Sir Ken Robinson, ekspert od spraw edukacji, otwarcie przyznaje, e wspóczesny wiat w sposób systematyczny niszczy potencja wyobrani zarówno w dzieciach, jak i w dorosych. Yang Dongping, profesor z pekiskiego Institute of Technology, narzeka na coraz silniejsze traktowanie edukacji w Chinach w kategoriach rynkowych, co wciga dzieci w niebezpieczn spiral wspózawodnictwa. Z drugiej strony niemiecki specjalista w tej dziedzinie, Andreas Schleicher, dostrzega zalety wprowadzenia midzynarodowych standardów w zakresie testów, bo daj one równe szanse dzieciom. Tego typu rozwizanie krytykuje jednak niemiecki badacz mózgu Gerald Hüther, a take francuski kreatywny edukator dzieci Arno Stern, którego syn André nigdy nie chodzi do szkoy, a wietnie daje sobie dzi rad, jak równie Pablo Pineda Ferrer, znany z filmu Ja te! pierwszy student z syndromem Downa, któremu udao si ukoczy uniwersytet.


BRAKUJCE ZDJCIE | THE MISSING PICTURE
re. Rithy Panh, Kamboda/Francja 2013, 96’

Rithy Panh od lat ledzi i dokumentuje okruciestwa, popenione w Kambody przez Czerwonych Khmerów. Za ich czasów spdzi dziecistwo, przebywa w obozie koncentracyjnym i straci niemal ca rodzin. Tym razem postanowi odnale zdjcia, dokumentujce traumatyczne dla siebie zdarzenia, które Khmerowie pozostawili po sobie w latach 1975-1979. Szuka ich w starych archiwach, dokumentach, a nawet na kambodaskich wsiach. Niestety nie zachoway si adne z nich. Zamiast zaginionych zdj, Panh postanowi wykorzysta w filmie wasne rekonstrukcje miejsc, w których kiedy przebywa i osób, które zna. Wykonane przez niego gliniane figurki ustawione na tle krajobrazu oywaj na ekranie niczym prawdziwi ludzie i oddziauj na wyobrani znacznie silniej ni rzeczywiste postaci. Ci niemi wiadkowe traumatycznych dla reysera zdarze tworz ciche obrazy mierci, bdcej symbolem dyktatury Pol Pota. Pomagaj zrekonstruowa indywidualn i zbiorow pami o zbrodniach, popenionych w tamtych czasach i w niezwykle wstrzsajcy sposób dopowiadaj tragiczn histori Kambody. Panh wykorzysta równie fragmenty propagandowych filmów z okresu dyktatury Pol Pota, które silnie kontrastuj z wykonanymi przez niego rekonstrukcjami zdarze. Dziki temu powsta nie tylko wstrzsajcy film dokumentalny o kambodaskiej historii, lecz równie monumentalny jej pomnik, czcy w sobie lament i ból po traumatycznych dla reysera przeyciach.


BY SOBIE LAS | IL ÉTAIT UNE FORÊT
re. Luc Jacquet, Francja 2013, 79’

Jak tak naprawd wyglda gbia tropikalnych lasów i jakie tajemnice skrywa? Jakie roliny tam rosn i w jakim tempie? Po nagrodzonym Oscarem synnym Marszu pingwinów Luc Jacquet zabiera nas w kolejn fascynujc podró do wiata natury - tym razem w gb tajemniczych i mao znanych do tej pory lasów deszczowych, rosncych w Peru i Gabonie, uznanych za „zielone puca” naszej planety. Film zosta oparty na oryginalnym pomyle cenionego francuskiego przyrodnika Francisa Hallé, pioniera botaniki i ekologii, autora wielu ksiek przyrodniczych, którego komentarze stanowi istotny walor tego filmu. Ogromn rol odgrywaj efekty wizualne i dwikowe, w tym oywione na ekranie rysunki i animacje, pokazujce jak funkcjonuje i jakie odgosy wydaje fauna i flora lasów deszczowych. Po raz pierwszy kino tak silnie i na tak skal zaangaowao si w ruch na rzecz ochrony i zachowania dziewiczej przyrody najbardziej pierwotnych lasów na Ziemi.


#CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA | #CHICAGOGIRL - THE SOCIAL NETWORK TAKES ON A DICTATOR
re. Joe Piscatella, USA/Syria 2013, 74’

Ala'a Basatneh to charyzmatyczna dziewitnastolatka, która od 2011 roku za pomoc wasnego laptopa pomaga w koordynacji rewolucji w Syrii. Urodzia si w Damaszku, ale jako dziewczynka wyjechaa z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i mieszka obecnie na przedmieciach Chicago. Dziaa za pomoc mediów spoecznociowych, które okazuj si wanym czynnikiem wspierajcym syryjsk rewolucj. Na Facebooku ma 1200 znajomych, a na Twitterze jej profil ledzi 2000 osób. W ten sposób promuje na wiecie dziaania syryjskich rewolucjonistów. Oprócz niej poznajemy w filmie take kilku jej syryjskich przyjació-rewolucjonistów, w tym modego dziennikarza Mazhara Omara Tayara oraz modego filmowca Bassella Szahade, którzy zginli podczas zamieszek, a take Aousa al Mubaraka, który jak dotd jeszcze yje. Poznajemy te opini ekspertów na temat konfliktu w Syrii, w tym: dziennikarzy Kurta Andersena i Clay’a Shirky, a take wykadowcy Zeynepa Tufekci i programisty Davida Gorodyansky’ego. Dziki temu mamy szans obejrze nie tylko poruszajcy obraz heroizmu i odwagi modej dziewczyny, która z powiceniem próbuje wspiera z odlegego kraju opozycj we wasnej ojczynie, lecz równie ciekaw analiz konfliktu w Syrii i roli, jak odgrywa w nim Internet, a w szczególnoci media spoecznociowe.


PODEJRZANY: AI WEIWEI | AI WEIWEI: THE FAKE CASE
re. Andreas Johnsen, Dania 2013, 89’

Chiski artysta, architekt i kurator Ai Weiwei to znaczcy gos chiskiej opozycji, od lat aktywnie krytykujcy wadze w Chinach i walczcy o prawa czowieka. Wspótwórca wielu konceptualnych instalacji, w tym synnej ekspozycji Sunflower Seeds w Tate Modern, a take konsultant budowy Stadionu Narodowego w Pekinie, zaangaowany by w ujawnienie szeregu naduy przy budowie szkó, które zawaliy si podczas trzsienia ziemi w prowincji Syczuan w 2008 roku. . W kwietniu 2011 roku zosta aresztowany przez chiskie wadze, a nastpnie przez 81 dni przetrzymywany w nieznanym miejscu i przesuchiwany w sprawie rzekomego przestpstwa gospodarczego, unikania pacenia podatków, niszczenia dokumentów ksigowych, a take bigamii i rozpowszechniania pornografii w Internecie. Po rzekomym przyznaniu si do winy, zosta w czerwcu 2011 roku zwolniony z wizienia za kaucj, pod warunkiem, e nie bdzie wypowiada si publicznie i nie opuci Pekinu. Film pokazuje ycie Ai Weiweia po wyjciu z wizienia. Widzimy zarówno jego ycie prywatne w domowym areszcie z on i synem, o których losy obawia si coraz bardziej, jak równie usiln prób ponownego wejcia w rol zaangaowanego aktywisty. Nie jest to atwe zadanie, bo po wyjciu z wizienia Ai Weiwei nie tylko cierpi na bezsenno i zaniki pamici, a policja ledzi kady jego ruch, lecz musi równie odnale si pomidzy yciem rodzinnym a nieustannym zainteresowaniem mediów i wiata sztuki.


CZY POLSKA SZKOA ODPOWIADA NA WSPÓCZESNE WYZWANIA?
- debata po filmie Alfabet

Krakowski Klub Krytyki Politycznej zaprasza na dyskusj, podczas której wspólnie zastanowimy si, czy polska edukacja odpowiada na problemy wspóczesnego wiata. Co mona zrobi eby dziaaa lepiej? Czy cige "dostosowywanie systemu edukacji do rynku pracy" ma sens?

Obecni gocie opowiedz w czym pomaga, a w czym przeszkadza obecny system edukacji, jakie idee le u jego podstaw oraz jakie s potencjalne kierunki jego rozwoju.

W debacie udzia wezm:
- Sylwia Winiarska: polonistka, filmoznawczyni, nauczycielka w krakowskim liceum.
- dr hab. Joanna Haderek: wykadowczyni w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagielloskim, prowadzia zajcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz prowadzi zajcia dla licealistów, opiekun koa naukowego studentów filozofii UJ. Prowadzi wraz z Dari Gosek autorsk audycje „Przypisy” w Radiofonii, gdzie popularyzuje filozofi i analizuje problemy wspóczesnej kultury.

Prowadzenie: Justyna Drath, czonkini krakowskiego klubu Krytyki Politycznej, polonistka z krakowskiego liceum.
Bookmark and Share

archiwum