kpb

Klitschko - pokazy specjalne

KLITSCHKO - POKAZY SPECJALNE
pitek i niedziela, 9 i 11 wrzenia 2011, godz. 21.15

Niezwyka historia dwóch ukraiskich braci, którzy wstrzsnli wiatem boksu.

Jeden z nich - Witalij - w sobot, 10 wrzenia, zmierzy si we Wrocawiu z Tomaszem Adamkiem w walce, której stawk bdzie pas mistrza wiata WBC.


KLITSCHKO | KLITSCHKO
re. Sebastian Dehnhardt, Niemcy 2011, 110’

Prawdziwa historia dwóch najbardziej znanych braci w wiecie boksu: Vitalija i Wladimira Klitschko. Poznaj ich dziecistwo spdzone na Ukrainie, w okolicy skaonych terenów Czarnobyla, pierwsze sukcesy, poraki i cik drog do kariery w czasach rozpadu Zwizku Radzieckiego. Szans na midzynarodow karier bya dla braci przeprowadzka na Zachód, gdzie pod okiem pierwszych, profesjonalnych trenerów Wladimir trafi do czoowych zawodników warszawskiej Gwardii. Pasmo najwikszych sukcesów rozpoczyna si w 1996 roku pierwsz zawodow walk Vitalija i debiutem Wladimira na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie.

Poznajcie tajemnice tryumfalnej bokserskiej podróy - z ukraiskiej sali treningowej na najsynniejsze ringi bokserskie wiata. Unikatowe wypowiedzi rodziców braci Kliczko, ich przyjació oraz najwikszych rywali pozwol zrozumie fenomen ich spektakularnej drogi na szczyt. Waciciele pasów mistrzowskich najwaniejszych federacji bokserskich, posiadacze tytuów doktorskich Uniwersytetu w Kijowie, czynni uczestnicy ycia politycznego Ukrainy, przede wszystkim - bracia, którzy obiecali swojej matce, e nigdy, za adne pienidze, nie skrzyuj ze sob rkawic.


Bookmark and Share

archiwum