kpb

Regulamin festiwalu Letnie Tanie Kinobranie 2018

REGULAMIN FESTIWALU LETNIE TANIE KINOBRANIE 2018

 

Zasady ogólne:
 
1. Regulamin dotyczy wakacyjnego festiwalu filmowego o nazwie Letnie Tanie Kinobranie 2018, w skrócie Kinobranie.
 
2. Kinobranie odbywa si w dniach: 29 czerwca - 30 sierpnia 2018 roku w Kinie Pod Baranami.
 
3. Organizatorem Kinobrania jest Kino Pod Baranami.
 
4. Cena biletu na film w ramach Kinobrania wynosi 8 z.
 
a. W przypadkach wyszczególnionych w programie Kinobrania koszt biletu to 10 z.
 
b. Bilet zakupiony na Kinobranie nie podlega zwrotowi.

5. Na seanse Kinobrania nie ma opcji rezerwacji miejsc.

6. Opata internetowa za zakup biletu online wynosi 0,50 z.

7. Uczestnikami Kinobrania s wszyscy Widzowie, którzy zakupili bilet wstpu na seans w ramach programu Kinobrania.

 

Akcja “Zbieraj KINO”:
 
1. Akcja pod hasem “Zbieraj KINO" odbywa si w ramach Kinobrania i trwa od pocztku do koca festiwalu.
 
2. Kady Widz, który zakupi bilet wstpu na seans w ramach programu Kinobrania ma prawo do otrzymania w kasie Kina kuponu Zbieraj KINO.
 
a. kupon jest imienny i nie moe zosta przekazany innej osobie

b. po otrzymaniu kuponu naley podpisa go swoim imieniem i nazwiskiem (biae pole na kuponie)
 
3. Zakup jednego biletu na film z programu Kinobrania daje prawo do uzyskania jednej piecztki na kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego kuponu z piecztk.
 
a. w przypadku zakupu biletu w kasie Kina piecztk na kuponie uzyskuje si wycznie w chwili zakupu biletu na seans w ramach Kinobrania.

b. w przypadku zakupu biletu online piecztk na kuponie uzyskuje si wycznie podczas kontroli biletu przy wchodzeniu na sal kinow na seans w ramach Kinobrania.

4. Uzyskanie siedmiu piecztek na jednym kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na dowolny film Kinobrania z wyjtkiem pokazów plenerowych odbywajcych si na terenie Paacu pod Baranami.

5. Wymiana kuponu na bilet gratisowy odbywa si wycznie w kasie Kina.
 
6. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje si stempla na kuponie.
 
7. Po wydaniu biletu gratisowego kupon z siedmioma stemplami pozostaje w kasie Kina, a widz otrzymuje potwierdzenie oddania wypenionego kuponu.

8. Po oddaniu wypenionego kuponu, mona rozpocz wypenianie kolejnego kuponu.
 
9. Piecztki z rónych kuponów nie sumuj si.
 
10. Osoba, która odda do kasy Kina najwicej poprawnie wypenionych kuponów edycji 2018 zostanie Mistrzem Kinobrania i jeeli zostawi Kasjerowi swoje dane kontaktowe, moe otrzyma specjaln nagrod niespodziank od Kina Pod Baranami.

Bookmark and Share