kpb

Regulamin festiwalu Letnie Tanie Kinobranie 2018

REGULAMIN FESTIWALU LETNIE TANIE KINOBRANIE 2018

 

Zasady ogólne:
 
1. Regulamin dotyczy wakacyjnego festiwalu filmowego o nazwie Letnie Tanie Kinobranie 2018, w skrócie Kinobranie.
 
2. Kinobranie odbywa się w dniach: 29 czerwca - 30 sierpnia 2018 roku w Kinie Pod Baranami.
 
3. Organizatorem Kinobrania jest Kino Pod Baranami.
 
4. Cena biletu na film w ramach Kinobrania wynosi 8 zł.
 
a. W przypadkach wyszczególnionych w programie Kinobrania koszt biletu to 10 zł.
 
b. Bilet zakupiony na Kinobranie nie podlega zwrotowi.

5. Na seanse Kinobrania nie ma opcji rezerwacji miejsc.

6. Opłata internetowa za zakup biletu online wynosi 0,50 zł.

7. Uczestnikami Kinobrania są wszyscy Widzowie, którzy zakupili bilet wstępu na seans w ramach programu Kinobrania.

 

Akcja “Zbieraj KINO”:
 
1. Akcja pod hasłem “Zbieraj KINO" odbywa się w ramach Kinobrania i trwa od początku do końca festiwalu.
 
2. Każdy Widz, który zakupił bilet wstępu na seans w ramach programu Kinobrania ma prawo do otrzymania w kasie Kina kuponu Zbieraj KINO.
 
a. kupon jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie

b. po otrzymaniu kuponu należy podpisać go swoim imieniem i nazwiskiem (białe pole na kuponie)
 
3. Zakup jednego biletu na film z programu Kinobrania daje prawo do uzyskania jednej pieczątki na kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego kuponu z pieczątką.
 
a. w przypadku zakupu biletu w kasie Kina pieczątkę na kuponie uzyskuje się wyłącznie w chwili zakupu biletu na seans w ramach Kinobrania.

b. w przypadku zakupu biletu online pieczątkę na kuponie uzyskuje się wyłącznie podczas kontroli biletu przy wchodzeniu na salę kinową na seans w ramach Kinobrania.

4. Uzyskanie siedmiu pieczątek na jednym kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na dowolny film Kinobrania z wyjątkiem pokazów plenerowych odbywających się na terenie Pałacu pod Baranami.

5. Wymiana kuponu na bilet gratisowy odbywa się wyłącznie w kasie Kina.
 
6. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje się stempla na kuponie.
 
7. Po wydaniu biletu gratisowego kupon z siedmioma stemplami pozostaje w kasie Kina, a widz otrzymuje potwierdzenie oddania wypełnionego kuponu.

8. Po oddaniu wypełnionego kuponu, można rozpocząć wypełnianie kolejnego kuponu.
 
9. Pieczątki z różnych kuponów nie sumują się.
 
10. Osoba, która odda do kasy Kina najwięcej poprawnie wypełnionych kuponów edycji 2018 zostanie Mistrzem Kinobrania i jeżeli zostawi Kasjerowi swoje dane kontaktowe, może otrzymać specjalną nagrodę niespodziankę od Kina Pod Baranami.

Bookmark and Share