kpb

54. KFF: Panorama filmu polskiego (28 maja): Odwiedziny; Pieśń pasterza; Skupienie; Wyspa

PANORAMA FILMU POLSKIEGO | PANORAMA OF THE POLISH FILM, 106' 


ODWIEDZINY
A VISIT
reż.|dir. Matej Bobrik, PL 2013, 11’ (dok.)

Krótki i oszczędny w środkach dokument o mieszkańcach domu opieki społecznej. Obserwujemy spokojne życie, jakie toczą z dala od cywilizacji: każdy kolejny dzień wydaje się kopią poprzedniego. Jedynie niedzielne odwiedziny urozmaicają tydzień – to okazja szczególna, więc mieszkańcy domu od rana przygotowują się na wizytę bliskich.

(opis na stronie KFF)


PIEŚŃ PASTERZA | SHEPHERD'S SONG
reż.|dir. Vahram Mkhitaryan, PL/AM 2014, 30’ (dok.)

Bohaterem tego wzruszającego dokumentu jest niewidomy pasterz, żyjący w wysokich górach w Armenii. Każdego dnia samodzielnie wypasa kozy na stromych stokach i opiekuje się rodziną. Największy dramat spotyka go, gdy jego jedyny syn traci wzrok i musi wyjechać do szkoły dla niewidomych. Teraz bohater staje na rozdrożu: pozostać przy dotychczasowym życiu, czy wyjechać za synem do Erywania? Film porusza pięknem przyrody i refleksją nad niespotykaną siłą człowieka.

(opis na stronie KFF)


SKUPIENIETENSION
reż.|dir. Jakub Charon, PL 2013, 30’ (fab.)

Robert, krakowski gangster, próbuje zerwać ze światem przestępczym, ale nie może się odnaleźć w nowej sytuacji. Wszystko, co dotychczas osiągnął, przypomina mu mafijną przeszłość. Pewnego dnia znajomi z gangu pozostawiają w jego garażu samochód, który powoli staje się przedmiotem obsesji Roberta. Scenariusz oparty został na autentycznej historii, w rolach głównych wystąpili wyłącznie naturszczycy.

(opis na stronie KFF)


WYSPA | THE ISLAND
reż.|dir. Dominga Sotomayor, Katarzyna Klimkiewicz, PL/CL 2013, 30’ (fab.)

Wyspa to portret rodziny, która spotyka się w letnim domku na wyspie. Dzika, nieposkromiona, a jednocześnie pogrążona w niezmąconym spokoju przyroda staje się milczącym świadkiem wydarzeń. Oczekując na przyjazd ostatniej osoby rodzina jest zaabsorbowana przygotowaniami do wspólnej kolacji. Wraz z nadejściem wieczoru wśród krewnych pojawia się dziwny niepokój. Przesiąknięty atmosferą wyczekiwania film Katarzyny Klimkiewicz i Domingi Sotomayor pokazuje jak bardzo nieświadomi i bezbronni pozostajemy w obliczu nieuniknionego.

(opis na stronie KFF)


Pokaz w ramach 54. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Fotos: Wyspa

Bookmark and Share