kpb

Regulamin przeglądu Letnie Tanie Kinobranie 2013

REGULAMIN Przeglądu Letnie Tanie Kinobranie 2013

Zasady ogólne:

1. Regulamin dotyczy wakacyjnego przeglądu filmowego o nazwie Letnie Tanie Kinobranie 2013, w skrócie Kinobranie.

2. Kinobranie odbywa się w dniach: 5 lipca - 5 września 2013 roku w Kinie Pod Baranami.

3. Organizatorem Kinobrania jest Kino Pod Baranami.

4. Cena biletu na film w ramach Kinobrania to 7 zł.

a. W przypadkach wyszczególnionych w programie Kinobrania koszt biletu to 10 zł.

b. Bilet zakupiony na Kinobranie nie podlega zwrotowi.

5. Uczestnikami Kinobrania są wszyscy Widzowie, którzy zakupili bilet wstępu na seans w ramach programu Kinobrania.

* 6. Bilety gratisowe z Filmowego Indeksu nie obowiązują podczas Kinobrania.


Akcja “Zbieraj KINO”:

1. Akcja pod hasłem “Zbieraj KINO" odbywa się w ramach Kinobrania i trwa od początku do końca przeglądu.

2. Każdy Widz, który zakupił bilet wstępu na seans w ramach programu Kinobrania ma prawo do otrzymania od kasjera kuponu Zbieraj KINO z jedną pieczątką (startową).

a/ kupon można otrzymać tylko i wyłącznie w chwili zakupu biletu na Kinobranie (można się upomnieć jeszcze przed odejściem od Kasy :) )

3. Zakup jednego biletu na film z programu Kinobrania daje prawo do uzyskania jednej pieczątki na kuponie. Zakup kolejnego biletu na ten sam film oznacza prawo do uzyskania kolejnego kuponu z pieczątką.

a) pieczątkę na kuponie można uzyskać tylko i wyłącznie w chwili zakupu biletu na Kinobranie.

4. Uzyskanie pięciu pieczątek na jednym kuponie daje prawo do otrzymania jednego biletu gratisowego na dowolny film Kinobrania.

5. W wypadku otrzymania biletu gratisowego nie otrzymuje się stempla na kuponie.

6. Po wydaniu biletu gratisowego kupon z pięcioma stemplami pozostaje w kasie Kina.

7. Pieczątki z różnych kuponów nie sumują się.

8. Osoba, która odda do kasy Kina najwięcej poprawnie wypełnionych kuponów edycji 2013 zostanie Mistrzem Kinobrania i jeżeli zostawi Kasjerowi swoje dane kontaktowe może otrzymać specjalną nagrodę niespodziankę od Kina Pod Baranami.


LETNIE TANIE KINOBRANIE 2013

Bookmark and Share