kpb

Zamrażając lód + debata

tytuł oryginalny: Chasing Ice

reżyseria: Jeff Orlowski

czas trwania: 80 min.
produkcja: USA 2012

info: Weekend z Planete+ Doc

James Balog, fotograf przyrody i autor wielu okładek National Geographic, w swoim ostatnim projekcie pt. Extreme Ice Survey (EIS) postanowił pokazać globalne ocieplenie. W tym celu ustawił kilkadziesiąt aparatów fotograficznych w miejscach, gdzie znajdują się największe światowe lodowce (Grenlandia, Islandia, Alaska i Montana), aby dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, przez trzy kolejne lata rejestrować zachodzące zmiany. Następnie tysiące zdjęć otrzymanych metodą poklatkową skompresował do kilkusekundowych filmów.

Rezultat, który oglądamy w równej mierze zachwyca, co przeraża. O ile informacje i statystyki na temat wpływu działalności człowieka na zmianę klimatu coraz mniej ludzi przekonują, to ten film otwiera nam oczy na to, co dzieje się z naszą planetą.


Po seansie zapraszamy na debatę:

CZY LUDZKOŚĆ PRZETRWA BEZ LODOWCÓW?
- debata po filmie Zamrażając lód


Konsekwencje globalnego ocieplenia mają wymiar jak najbardziej ludzki i lokalny. Skutki topnienia lodowców znajdujących się „na krańcach naszego świata” dotykać będą każdego z nas - wpłyną na dostęp do wody pitnej, na częstotliwość i gwałtowność ekstremalnych zjawisk pogodowych, zagrozić mogą terenom położonym na brzegach oceanów i mórz. Jednocześnie zaś zapobiegać zmianom klimatycznym można nie tylko poprzez działania na forum globalnej polityki czy nauki, ale dla procesu tego niemniej kluczowe są zachowania pojedynczego człowieka. Jak zatem my wszyscy możemy próbować lokalnie odpowiedzieć na to globalne wyzwanie? W jaki sposób łączyć działania na różnych poziomach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych? Jakie korzyści przynieść nam może decyzja o zwrocie ku odnawialnym źródłom energii, a jakie przeszkody pojawić się mogą na drodze ku realizacji tej wizji?

Uczestnicy:
Artur Wieczorek
 - trener i konsultant specjalizujący się w tematyce edukacji rozwojowej i problematyce zrównoważonego rozwoju; pracuje w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce
Emilia Ślimko - koordynatorka kampanii „Wyżywić świat”; pracuje w Polskiej Zielonej Sieci
Michał Brennek - project manager w REC Polska. Kapitan jachtowy żeglujący namiętnie po Arktyce

Organizatorzy debaty: Greenpeace i Fundacja im. Heinricha Bölla


Pokaz filmu i debata w ramach festiwalu Planete+ Doc 2013.


ZWIASTUN:

Bookmark and Share