kpb

51. Krakowski Festiwal Filmowy: 28 maja

51. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

PROGRAM projekcji w Kinie Pod Baranami
:

C - Sala Czerwona
N - Sala Niebieska


sobota, 28 maja

12.00  SHORT MATTERS 2
(110’)
wiataLights, re. Giulio Ricciarelli, Niemcy 2009, 14' (fab.) 

EFA Short Film Nominee Valladolid 2010
Film wiata jest komedi. Opowiada histori policjanta z maego miasteczka, który marzy o tym, aby zosta bohaterem. Jedyny szkopu ley w tym, e w tej spokojnej wiosce na kocu wiata nie ma moliwoci na wykazanie si bohaterstwem. A wic postanawia on wzi sprawy w swoje rce.
Droga Marii | Maria's Way, re. Anne Milne, Wielka Brytania / Hiszpania 2009, 16’ (dok.)

EFA Short Film Nominee Edinburgh 2010
Droga Marii
to dokument z kategorii obserwacji, w którym moemy zobaczy kim jest nowoczesny pielgrzym oraz kobieta oczekujca na ich przybycie na swoim maym odcinku Camino de Santiago.
Tu jestem | I’m Here, re. Bálint Szimler, Wgry 2010, 36' (fab.)
EFA Short Film Nominee Drama 2010
Viktor nie moe spa, a wic spaceruje po caym miecie. Spotyka rónych przyjació, jak równie nieznane osoby. Czego szuka. Podobnie jak my wszyscy.
Z mioci | Out of Love, re. Birgitte Staermose, Dania 2009, 29' (dok.)

EFA Short Film Nominee Rotterdam 2010
czc dokument i fabu, film Z mioci przedstawia ycie dzieci próbujcych przetrwa po wojnie w Kosowie sprzedajc papierosy na ulicach. Poprzez monologi dzieci wygaszane na tle upiornej Pristiny, poznajemy ich wcigajc i smutn histori pamici, utraty i strachu.
wiat zewntrzny | The External World, re. David O'Reilly, Niemcy 2010, 15' (anim.)

EFA Short Film Nominee Venice 2010
Chopiec uczy si gra na pianinie.

C  14.30  GDZIE W EUROPIE 5 (59’)
Cay wiat jest wskim mostem | The Whole World Is a Narrow Bridge, re. Dušan Hudec, Sowacja / Izrael, 59’ (dok.)

Osnuta wokó pamitkowych fotografii prywatna historia spoecznoci sowackich ydów; opowie powicona postaci Jána Mozoláka, który w trakcie wojny uratowa ycie czternastu sporód nich. Czy Jossi Steiner byby dzi rabinem Koszyc, gdyby nie znalaz schronienia w piwnicy "sowackiego Schindlera”? Wzruszajca i równoczenie gorzka opowie o przetrwaniu, intymna Lista Mozoláka.

N  15.30  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 8 (106’)
Niewidzialna granica, re. Haukur M Hrafnsson, Polska 2011, 9’ (dok.)
Mówi si, e jestemy narodem indywidualistów. Ten dokument pokazuje konsekwencje tak sformuowanej konstatacji. Ulica Cyganka, na której mieszkaj bohaterowie filmu, to wspóczesna Polska w piguce. Modzi i starzy, biedni yjcy naprzeciwko bogatych. Kady z inn histori, wszyscy pozamykani we wasnych, maych wiatach i nie potraficy zbudowa lokalnej spoecznoci. Obserwacje twórcy dokumentu, obcokrajowca, zdaj si sugerowa, e Polaków oddziela od siebie jaka niewidzialna granica.
wietlik. Spódzielnia usug wysokociowych, re. Jacek Knopp, Polska 2010, 52’ (dok.)
W 1983 roku, w czasie stanu wojennego, grupa absolwentów studiów prawniczych postanowia zaoy w Gdasku spódzielni usug wysokociowych „wietlik”, której celem byo w duej mierze pomaganie osobom represjonowanym. Nikt wtedy nie przypuszcza, e wród pracowników znajd si przyszli posowie, senatorowie, marszakowie Sejmu i Senatu oraz premier RP. Film opowiada histori spódzielni, która poczya losy wielu znanych ludzi. 
Wci wierz, re. Magdalena Mosiewicz, Polska 2011, 46’ (dok.)
Ewa Houszko to posta niezwyka. W latach 80. XX wieku, jeszcze jako Marek Houszko, bya czynnym dziaaczem Solidarnoci. Po 1989 roku nie skorzystaa jednak w peni z wywalczonej wolnoci – miejsce komunizmu zaj inny, trudniejszy do pokonania wróg: nietolerancja i wykluczenie. Dokonana korekcja pci uwiadomia jej, jak duo jeszcze brakuje polskiemu spoeczestwu do penej wolnoci. Mimo to wci wierzy, e moliwe jest ycie w innej Polsce – wolnej od stygmatyzacji, szykanowania i uprzedze wobec innych.

C  17.00  SPOJRZENIE NA HOLANDI 5 (73’)
Moja dugoletnia przyjacióka | My Long Distance Friend, re. Carina Molier, Maria Mok, 73’

OG jest pikn, mod kobiet, która bkaa si po Europie odkd wyjechaa z Zimbabwe w wieku 9 lat. Od tego czasu walczy o przetrwanie, cigle poszukujc równowagi w yciu. Stara si take odzyska opiek nad córk, któr jej odebrano w modoci. Reyserka Carina Molier - jej dugoletnia przyjacióka - towarzyszy swojej bohaterce w deniu do zjednoczenia z dzieckiem. Moja dugoletnia przyjacióka to film o wykorzenieniu, tsknocie za bezpieczestwem i bliskoci w zglobalizowanym i nieprzyjaznym wiecie.

N  18.15  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 9 (97’)
Protozoa, rez. Anita Kwiatkowska-Naqvi, Polska 2010, 6’ (anim.)

Przez okular mikroskopu obserwujemy rozgrywajcy si na laboratoryjnym szkieku niesamowity, abstrakcyjno-figuratywny spektakl. Jego bohaterem jest czowiek, który ogldany w tak duym powikszeniu odsania swoje zwierzce oblicze. Studentka Pastwowej Wyszej Szkoy Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w odzi w swoim pierwszorocznym filmie umiejtnie poczya klarowno narracji z eksperymentaln, animowan w kisielu, plastyk. 
Co si wydarzyo na wyspie Pam, re. Eliza Kubarska, Polska 2010, 30’ (dok.)

Eliza Kubarska i David Kaszlikowski to para polskich alpinistów - i para take w yciu. Wyruszaj w gb fiordów poudniowej Grenlandii, eby zdoby najwyszy klif wiata. ciana klifu dostpna jest tylko od strony morza: musz podpyn pod ni kajakami, eby rozpocz wspinaczk. S zdani tylko na siebie. Realizacja ich celu to tylko jeden z tematów filmu, ledzimy te histori o mioci, wolnoci, walce ze swoimi sabociami. Film realizowany by przez trzy lata, w trakcie dwóch wypraw na Grenlandi.
Twarze, re. Sylwester Mazurek, Polska 2010, 9’ (anim.)

Enigmatyczny, unikajcy dosownoci animowany traktat na temat unifikacji i problemu tosamoci. Zagubiony w labiryncie powiza i samotny w tumie jednakowych postaci bez twarzy, bohater próbuje ocali swoj podmiotowo. Surrealistyczna, nawizujca do mitologii, niepieszna narracja, rozegrana w czcej róne techniki animacji plastyce, rozbrzmiewa w peni dziki refleksyjnej muzyce Emila Wojtackiego.
Druga strona plakatu, re. Marcin Latao, Polska 2010, 52’ (dok.)

Film dokumen­talny o prze­mianach i wpywie przeszoci na wspóczesne spoeczestwo polskie. A wszystko opowiedziane przez pryzmat pol­skiego plakatu. Bohaterka, studentka grafiki odkrywa przed widzem teraniejszo, lecz równie dzieje jednego z istotniejszych nurtów grafiki XX wieku: polskiej szkoy plakatu. Film porusza zagadnienia artystyczne, które czsto s odzwierciedleniem sytuacji historycznej i opowiadaj o spo­ecze­stwie, kul­turze i historii we wspó­czesnej Europie.

C  19.30  KRAKOWSKIE PREMIERY DOKUMENTALNE 5 (72’)
Kochajc Sophi | Loving Sophia, re. Ohad Itach, Izrael, 72’

Sophia jest córk modawskich emigrantów, którzy na pocztku lat 90. przenieli si do Izraela. Dziewczyna, która wychowywaa si w rodzinie o artystycznych aspiracjach szybko zwizaa swoje losy z muzyk, wystpujc jako liderka kapeli folk-rockowej. Narkotykowe uzalenienie przerwao byskotliw karier zespou, a Sophi popchno do prostytucji. Film jest histori jej zmaga z naogiem, a nade wszystko przejmujcym wiadectwem stara matki, która walczy o ycie swojej jedynej córki.

N  20.45  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 10 (102’)

(Za czapk gruszek)
3 dni wolnoci, re. ukasz Borowski, Polska 2011, 27’ (dok.)
Spojrzenie na wiat z perspektywy gównego bohatera uzmysawia, jak atwo przywykamy do cigle zmieniajcej si rzeczywistoci. Po pitnastu latach spdzonych za wiziennymi murami Piotr wychodzi na swoj pierwsz przepustk. Trzy dni wolnoci, które mu przysuguj, okazuj si niezwykle intensywne. Bohatera na kadym jego kroku zaskakuje otaczajcy wiat, który w cigu tych kilkunastu lat bardzo si zmieni. Zreszt tak jak i on sam, co uwiadamia sobie podczas wizyty u swojej siostry.
Konkurs, re. Jakub Cuman, Polska 2010, 11’ (dok.)
Konkurs jest dokumentaln obserwacj eliminacji Konkursu Chopinowskiego odbywajcego si w 2010 roku. Reyser wietnie uchwyci wielkie emocje, jakie towarzysz uczestnikom konkursu. W swoim filmie stawia jednak pytanie o celowo i sens rywalizacji w sztuce, która oceniana kategoriami sportowymi i pozbawiana jest swoich najwaniejszych cech: intymnoci, niezalenoci i indywidualnoci.
Przyjcie, re. Maciej Bochniak, Polska 2011, 11’ (dok.)
Te dni zalicz z pewnoci do najwaniejszych w swoim yciu: modzi ludzie gromadz si w pewnym miejscu w ustalonym wczeniej czasie, by odprawia dziwne rytuay. Przechadzaj si dugimi korytarzami, tacz, wydaj nieartykuowane dwiki, by ostatecznie znikn w czeluci za budzcymi trwog drzwiami. Tam dostan swoj szans, która moe zdecydowa o ich przyszoci. Wielu z nich pewnie wróci tu za rok, tylko na nielicznych czeka nagroda - adnotacja przy swoim nazwisku: „przyjty”.
Za czapk gruszek, re. Dominika Montean, Polska 2010, 17’ (dok.)
Film o trzech hokejowych weteranach, sdziwych panach koo osiemdziesitki, którzy od ponad pówiecza zwizani s z zespoem Cracovii. Przez te wszystkie lata nie wygasa w nich ani (czasem uszczypliwa) przyja, ani pasja do hokeja. T drug staraj si teraz zarazi najmodszych adeptów tego sportu. Zdawao by si, e przepa pokoleniowa uniemoliwi dotarcie do chopców wychowanych w innej epoce. A jednak - pewne wartoci, takie jak sportowy duch, okazuj si uniwersalne.
Zagraj ze mn, re. Rafa Skalski, Polska 2010, 30’ (fab.)
Hania i Pawe to mode maestwo, które przeywa swój pierwszy powany kryzys. On jest wyronitym rockandrollowcem marzcym o nagraniu pyty, ona myli o ustatkowaniu si i zaoeniu rodziny. Niemono pogodzenia tych dwóch wiatów sprawia, e Hania ucieka w wiat gry komputerowej, w której stwarza swoj wizj idealnego faceta - Lucjana. Sytuacja komplikuje si jeszcze bardziej, gdy pewnego dnia Lucjan materializuje si... i zamieszkuje z Hani i Pawem.

22.00  DWIKI MUZYKI 2 (105’)
Klezmatics: na witej ziemi | The Klezmatics: On Holy Ground, re. Erik Greenberg Anjou, USA 2010, 105’

The Klezmatics to nowojorski, „za duy na mae sale koncertowe” zespó, który czy muzyk klezmersk z elementami jazzu, gospel i rocka. Ich energetyczne koncerty porywaj do taca tumy, o czym kilkakrotnie mona byo si przekona na ulicy Szerokiej w Krakowie, podczas Festiwalu Kultury ydowskiej. Dokument portretuje czonków grupy, którzy staraj si pogodzi swoj pasj do muzyki z innymi zainteresowaniami i yciem rodzinnym. Podczas wiatowej trasy zdobywcy nagrody Grammy odwiedzili te Polsk.

Filmy prezentowane w ramach 51. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share