kpb

51. Krakowski Festiwal Filmowy: 27 maja

51. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

PROGRAM projekcji w Kinie Pod Baranami
:

C - Sala Czerwona
N - Sala Niebieska


pitek, 27 maja

N  8.30  FESTIWAL DZIECIOM
POLSKIE KINO MODEGO WIDZA. STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH PREZENTUJE.
Jutro bdzie lepiej, re. Dorota Kdzierzawska, Polska / Japonia, 118’

Historia trójki bezdomnych chopców, mieszkajcych na dworcu kolejowym w jednym z rosyjskich miast. Dwaj bracia i ich kolega, którego dnia postanawiaj uciec przez zielon granic do Polski. Wydaje im si, e czeka tam na nich lepsze ycie - dom, szkoa oraz yczliwi ludzie.

N  11.30  FESTIWAL DZIECIOM
POLSKIE KINO MODEGO WIDZA. STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH PREZENTUJE.
Jutro bdzie lepiej, re. Dorota Kdzierzawska, Polska / Japonia, 118’

C  12.00  SHORT MATTERS 1 (103’)
Tussilago, re. Jonas Odell, Szwecja, 15' (anim.)

EFA Short Film Nominee Krakow 2010
Norbert Kröcher, pochodzcy ze Wschodnich Niemiec lider Frakcji Czerwonej Armii, w 1976 roku planuje operacj Leo. Jej celem jest porwanie szwedzkiej minister ds. imigracji i wymienienie jej na osadzonych w wizieniu czonków grupy. Z punktu widzenia A, dziewczyny Kröchera, caa ta dziaalno przypomina dziecic zabaw. Jednak zabawa si koczy, a grup rozbija szwedzka policja. A zostaje aresztowana, osadzona w areszcie i przesuchiwana. Po ponad trzydziestu latach opowiada swoj histori.

asica | The Little Snow Animal, re. Miia Tervo, Finlandia 2009, 19' (dok.)

EFA Short Film Nominee Tampere 2010
Nie ma nic zego w pragnieniu mioci - wystarczy jej poszuka we waciwym miejscu.
Wenus kontra ja | Venus vs Me, re. Nathalie Teirlinck, Belgia 2009, 27' (fab.)

EFA Short Film Nominee Berlin 2010
Uwikana w wiat wasnych myli 12. letnia Marie ma problemy z dorastaniem. Kiedy jej moda matka przyprowadza do domu nowego przyjaciela, pytania pozostaj bez odpowiedzi, a komunikacja wydaje si niemoliwa. Marie szaleczymi wysikami próbuje odzyska uwag matki, a ciche ukojenie przynosi jej wiat wspomnie.
Odczep si | Stay, Away, re. Paloma Aguilera Valdebenito, Holandia 2009, 24' (fab.) 

EFA Short Film Nominee Angers 2010
Pi fragmentów opisujcych problemy wystpujce w relacjach pomidzy trzema czonkami rodziny, a zwaszcza szamotanie si matki rozdartej pomidzy partnerem a córk.
Randka w Stella Plage | Rendez-Vous in Stella-Plage, re. Shalimar Preuss, Francja 2009, 18' (fab.)

EFA Short Film Nominee Sarajevo 2010
Pochówki nieznanych lub zapomnianych osób, które zmary organizowane s przez ochotników. Stella-Plage. W budce telefonicznej na play dzwoni telefon. Para modych ludzi, która przechodzi obok, podnosi suchawk. Po drugiej stronie jest matka, usiujca skontaktowa si ze swoj córk.

C  14.30  GDZIE W EUROPIE 4 (60’)
Prawie polubiona | Almost Married, re. Fatma Bucak, Wochy / Turcja, 60’ (dok.)

25-letnia Fatma, reyserka filmu, podejmuje ogromne wyzwanie: po kilku latach nieobecnoci postanawia odwiedzi rodzin, by zakomunikowa, e wychodzi za m. Nie byoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, e Fatma jest Turczynk i pochodzi z rodziny, w której wci praktykowane jest tradycyjne aranowanie maestw. Film jest bardzo osobist prób nawizania kontaktu z autorytarnym ojcem, od którego kilka lat wczeniej dziewczyna ucieka. W tle obserwujemy ycie tureckich kobiet uwikanych w wizy kulturowych zalenoci.

N  15.30  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 5 (116’)
Poeta emeritus, re. Andrzej Sapija, Polska 2010, 59’ (dok.) 
Ja nie znam w caoci ani jednego mojego wiersza - wyznaje na pocztku dokumentu jego bohater, Tadeusz Róewicz. A my? Na ile znamy Róewicza? Okazuje si, e Poeta Emeritus, jak sam siebie okreli w jednym z wierszy, konsekwentnie unikajcy szumu wokó wasnej osoby, wcale nie pozostaje w spoczynku. Chwilami nostalgiczny, chwilami humorystyczny film pokazuje prawdziwego Tadeusza Róewicza, który tworzc - wci potrafi powiedzie duo o nas samych.
Trzeba uderza we waciwe klawisze, re. Ignacy Szczepaski, Polska 2011, 57’ (dok.)
Film nie tylko dla wielbicieli talentu Adama Makowicza. Dokument daje moliwo bliszego poznania wiatowej sawy jazzmana, pianisty i kompozytora. Bohater, który pod koniec lat siedemdziesitych XX wieku wyjecha do Nowego Jorku i do teraz yje w rozjazdach midzy Polsk i USA, opowiada m.in. o okolicznociach, w jakich znalaz si w mekce jazzu. Cao uzupeniaj wywiady z ludmi takimi jak Tomasz Stako czy Ryszard Horowitz, którzy mieli okazj pozna Makowicza na rónych etapach jego dugiej i owocnej kariery.

C  17.00  SPOJRZENIE NA HOLANDI 4 (78’)
Wród koni i ludzi | Among Horses and Men, re. Marjoleine Boonstra, 2010, 78' (dok.)

Pooony w bezludnym centrum pustyni Nevada orodek poprawczy prowadzi program resocjalizacji skierowany do winiów koczcych dugoletni odsiadk. Ostatnim krokiem powrotu do ycia na wolnoci ma by dla nich praca przy tresurze dzikich mustangów. Wielomiesiczny trening i konfrontacja ze zwierztami stanie si dla mczyzn szko charakteru i nauczy ich, jak ponownie budzi i zdobywa zaufanie.

N  18.15  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 6 (107’)
Mroek i Baltazar, re. Tadeusz miarowski, Polska 2010, 54’ (dok.)

Dokument ten jest niecodzienn okazj do odbycia ze Sawomirem Mrokiem podróy przez jego ycie - od lat szedziesitych XX wieku a po chwil obecn. Przedstawia wybitnego dramatopisarza i prozaika przez pryzmat jego dzienników i opowieci znajomych. Rozterki modego pisarza, póniejsze rozczarowania i sukcesy, ostre, satyryczne spojrzenie na rzeczywisto - to wszystko splata si z obrazem ycia osobistego twórcy Emigrantów, seri przystanków na jego nomadycznej drodze.
tadeusz.kantor@europa.pl, re. Krzysztof Miklaszewski, Polska 2010, 53’ (dok.) 

Tadeusz Kantor niezmiennie cieszy si mianem jednego z najbardziej oryginalnych i wpywowych artystów w historii powojennej Polski. Film podejmuje prób wytumaczenia fenomenu Kantora, stawiajc kwestie nieustajcej fascynacji jego twórczoci i wielkiego zainteresowania jego podejciem do sztuki poza granicami Polski.

C  19.30  KRAKOWSKIE PREMIERY DOKUMENTALNE 4 (70’)
Szedziesitka w wielkim miecie | Sixty and the City, re. Nili Tal, Izrael 2010, 70’

ycie zaczyna si po szedziesitce - tak przynajmniej twierdzi Nili Tal, reyserka i bohaterka filmu, która zamiast niaczy wnuki, postanowia znale przez Internet partnera na reszt swoich dni. Chtnych nie brakowao - na ofert odpowiedziao a 1300 mczyzn. W ten sposób atrakcyjna starsza pani odbya ponad 50 randek w rónych czciach wiata. Czy byy to poszukiwania owocne? Jedno udao si na pewno: Nili zarejestrowaa kamer swoje perypetie, tworzc film przeamujcy stereotypy zwizane z podeszym wiekiem.

N  20.45  PANORAMA FILMU POLSKIEGO 7 (84’)
Koniec lata, re. Piotr Stasik, Polska 2010, 32’ (dok.)
Film Piotra Stasika to spojrzenie na wspóczesn Rosj poprzez obserwacj codziennego ycia uczniów szkoy kadetów w Penzie oddalonej 700 km od Moskwy. Reyser skupia si na kilku bohaterach, pokazujc, jak pobyt w szkole wpywa na ich ycie, jak si zmieniaj, jakie s ich pragnienia. Szkoa jawi si tutaj jako powana instytucja, która w pewien sposób kadzie kres beztroskiemu dziecistwu. Znakomite zdjcia zapewniy Stasikowi Zot ab na Festiwalu PLUS CAMERIMAGE.
May lalkarz | La machina, re. Thierry Paladino, Polska/Francja 2010, 52’ (dok.)
Niezwyka opowie o wyobrani, wraliwoci i sztuce. Oto may chopiec z rozbitej rodziny trafia na dwa wakacyjne tygodnie pod opiek mistrza sztuki lalkarskiej. Razem wdruj z przedstawieniami po miasteczkach poudniowej Francji. W midzyczasie opiekun odkrywa przed chopcem magiczny wiat jego wasnej wyobrani. Sny i sztuka staj si dla modego adepta prawdziw terapi, pomagajc mu zapomnie o problemach i ograniczeniach.

C  22.00  DWIKI MUZYKI 6 (117’)
Pieni ulicy | Songs from the Street, re. Mali Finborud Nøren, Norwegia 2010, 58’

Kent, Clas i Charlie yj na ulicy i kadego dnia zmagaj si ze skutkami uzalenienia narkotykowego oraz obojtnoci przechodniów. Z inicjatywy magazynu „Oslo”, który powsta z myl o pomocy rodowiskom narkomanów, mczyni bior udzia w muzycznym projekcie The Street Record. Wykonane przez nich piosenki, klucz do zrozumienia ich dowiadcze, zostaj wydane w formie albumu i skierowane do sprzeday. Zaangaowany dokument Mali Finborud Nøren ledzi losy tego nowatorskiego projektu.
Z serca Odessy | From the Heart of Odessa, re. Andre Schreuders, Holandia / Ukraina 2007, 59’

Alec Kopyt, muzyk z Amsterdamu, przyjeda do Odessy na zaproszenie towarzysza z dawnych lat, by ponownie piewa pieni na Modawiance - w dawnej ydowskiej dzielnicy. Alec kompletuje zespó, by wystpi w nowo otwartej przez przyjaciela restauracji. Wspólnie z nim wdrujemy po Odessie odwiedzajc miejsca, które opuci 15 lat temu. Odywaj jego wspomnienia - i to one stanowi o sile tego bardzo osobistego filmu.

Filmy prezentowane w ramach 51. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share