kpb

51. Krakowski Festiwal Filmowy: 23 maja

51. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

PROGRAM projekcji w Kinie Pod Baranami
:

C - Sala Czerwona
N - Sala Niebieska


poniedziaek, 23 maja

C
  22.00  DWIKI MUZYKI 1 
Inni Europejczycy | The Other Europeans
re. Yvonne Andrä, Wolfgang Andrä, Niemcy 2011, 122’ (dok.)

Kiszyniów, Budapeszt, Jerozolima, Kraków, Austin - miejsca te odwiedzamy wspólnie z grup muzyków ydowskich i romskich, którzy w ramach muzycznego projektu The Other Europeans próbuj odnale niegdysiejsz symbioz midzy kultur swoich narodów. Wspólne muzykowanie to dla nich powrót do przeszoci przerwanej brutalnie przez II wojn wiatow. W filmie rozbrzmiewaj nostalgiczne rytmy Wschodniej Europy znane krakowskiej publicznoci z Festiwali Kultury ydowskiej.

N  20.45  NOC ETIUD STUDENCKICH 1 (113’)
Wydzia Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kielowskiego Uniwersytetu lskiego w Katowicach

(Ostatni pocig)
RyszardRichard, re. Mateusz Gowacki, Polska 2011, 26’ (fab.)
Ryszard jest alkoholikiem i mieszka z kolegami na melinie. Wygrana w totka pomaga mu speni marzenia o lepszym yciu. Dawni koledzy nie daj jednak o sobie zapomnie, a nieszczliwy wypadek zmusza go do powrotu do punktu wyjcia.
Zabawy dziecice | Children’s Games, re. Olga Kaagate 2011, Polska, 9’ (fab.)
Mae lskie miasteczko, w którym ycie pynie swoim wasnym rytmem, a dzieci wci jeszcze mog bawi si na niezbyt ruchliwej ulicy. W tej spokojnie yjcej spoecznoci nawet drobny incydent urasta do rangi wielkiego wydarzenia.
Ostatni pocig | Last Train, re. Weronika Tofilska, Polska 2010, 14’ (fab.)
Antoni ma oty on, przygnbiajc prac i gbokie poczucie niespenienia. Od duszego czasu nie moe zasn. Wanie zorientowa si, e prawdopodobnie nic lepszego ni dotychczas ju go w yciu nie spotka. yje wspomnieniem pierwszej mioci.
Spóka z pen odpowiedzialnoci | Family Company, re. Micha Wawrzecki, Polska 2010, 14’ (dok.)
56-letnia, schorowana Ewa opiekuje si swoim starszym bratem. Ewa i Jan, mimo nieatwych relacji, s nierozczni. Nigdy nie zaoyli wasnych rodzin. Mieszkaj w jednopokojowym mieszkaniu. Zarabiaj, pozujc studentom ASP. Ewa marzy o lepszym losie.
Wierno | The Fidelity, re. Daria Woszek, Polska 2011, 30’ (fab.)
Film o pisarzu, który wybiera si w podró sentymentaln do swojego rodzinnego miasteczka. Wspomnienia i rzeczywisto zaczynaj si ze sob miesza: co jest przeszoci, a co realnym wydarzeniem?
12 i ½ | 12 and ½, re. Olga Kaagate, Polska 2011, 20’ (dok.)
Kuba i Jdrek s ssiadami i przyjani si, odkd siga ich pami. Cho maj dopiero po 12 lat, przeprowadzka jednego z nich na inne osiedle staje si impulsem do wspomnie i podsumowa. Ale take - do snucia planów na przyszo.

Filmy prezentowane w ramach 51. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share