kpb

Amator + Gadające głowy

reżyseria: Krzysztof Kieślowski
aktorzy: Jerzy Stuhr, Małgorzata Ząbkowska, Ewa Pokas, Stefan Czyżewski, Jerzy Nowak, Tadeusz Bradecki

czas trwania: 117 min.
produkcja: Polska 1979

info: with English subtitles

Jeden z najważniejszych filmów zaliczanych do nurtu kina moralnego niepokoju. Bohater filmu Filip Mosz kupuje amatorską kamerę, aby filmować swoją nowo narodzoną córkę. Wkrótce zaczyna rejestrować także wydarzenia w swoim zakładzie pracy i bez reszty oddaje się nowej pasji bez względu na konsekwencje.

| Camera Buff is one of the most important films included in the "cinema of moral anxiety" movement. The film's protagonist, Filip Mosz , buys an amateur camera in order to film his newborn daughter. Soon, he begins to record also events in his workplace, and he gives himself totally to his new passion, regardless of consequences.


Pokaz filmu poprzedzi krótki metraż Gadające głowy (14')
| The screening will be preceded by a short film, Talking Heads (14'):


Głośny i ostatni dokument Kieślowskiego. Swoisty portret Polaków, który ujawnia się podczas zrealizowanego przez autora wywiadu-sondy. Kilkadziesiąt osób w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, odpowiada przed kamerą Kieślowskiego na kilka prostych pytań dotyczących ich samych oraz opowiada o swoich marzeniach.

| Famous and last documentary film by Kieślowski. A peculiar portrait of Poles, which gets revealed during the interview-survey made by the author. In front of Kieślowski's camera, several dozen people of different ages, different social status, answer a couple of simple questions about themselves and talk about their dreams.


Towarzyszące projekcji spotkanie z Jerzym Stuhrem, współautorem dialogów i odtwórcą głównej roli w Amatorze, aktorem innych dzieł reżysera oraz realizatorem filmu Duże zwierzę na podstawie scenariusza Kieślowskiego poprowadzi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

| The accompanying meeting with Jerzy Stuhr, the co-author of the dialogues and the lead actor in Camera Buff, the actor in other works by the director and the producer of the film Big Animal, based on the script by Kieślowski, will be hosted by Krzysztof Gierat, the president of Krakow Film Festival. (in Polish)


Pokaz specjalny. | Special screening.

Bookmark and Share