kpb

59. KFF: Konkurs polski 3: Cienie imperium + Duszyczka

KONKURS POLSKI 3 | POLISH COMPETITION 3

 

CIENIE IMPERIUM | SHADOWS OF THE EMPIRE
(Karol Starnawski) PL, 76’


Na rubieach dawnego Imperium Rosyjskiego trwaj konflikty, o których zapomniaa ju wiatowa opinia publiczna. Ludzie zamieszkujcy te rejony pragn tylko jednego: spokojnego ycia. W tym sensie historie Aleksieja, Timura i Aleksandra s podobne, mimo e ich ojczyzny oddalone s od siebie o wiele kilometrów.

Q&A: Karol Starnawski


DUSZYCZKA | THE LITTLE SOUL
(Barbara Rupik) PL, 9’


Wdrówka przez krain umarych z Duszyczk, która opucia swoje rozkadajce si ciao. Turpistyczna animacja pena malarskich odniesie, religijnych wierze i pradawnych symboli, która moe powodowa u odbiorcy dyskomfort, jednoczenie wcigajc go w mroczny, ale fascynujcy wiat mierci.

Q&A: Barbara Rupik

 

Zakup biletu online na stronie 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Pokaz w ramach 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.


Bookmark and Share