kpb

Relaxer

tytu oryginalny: Relaxer

reyseria: Joel Potrykus
aktorzy: Joshua Burge, David Dastmalchian, Andre Hyland, Mahfuz Rahman, Madigan Bachman

czas trwania: 91 min.
produkcja: USA 2018
jzyk: angielski
napisy: polskie
in English with Polish subtitles

Fantasia Film Festival – Najlepszy aktor (Joshua Burge)


Czwarty fabularny film Joela Potrykusa, cenionego reysera amerykaskiego kina niezalenego, to opowie o przetrwaniu, której akcja, paradoksalnie, w caoci dzieje si na kanapie w coraz bardziej zabrudzonym i zdemolowanym salonie.

Wszystko zaczyna si od tego, e pewnego dnia niejaki Cam (David Dastmalchian) stawia swemu modszemu bratu Abbiemu (Joshua Burge) niekonwencjonalne wyzwanie: pobi rekordowy wynik w pewn dobrze znan gr wideo, bez wstawania z sofy. Sprawa rozbija si oczywicie o honor, i to nie tylko zapalonego gracza, ale pojmowany znacznie szerzej – jako mska duma. Co jednak z podstawowymi czynnociami fizjologicznymi? Podczas gdy bohater wpada w trans i przyjmuje w mieszkaniu kolejnych goci, granice midzy noc a dniem, rzeczywistoci a fantazmatem coraz bardziej si zacieraj. Relaxer to z jednej strony film akcji, cho dziejcy si w zamknitym, klaustrofobicznym pomieszczeniu. Z drugiej, filozoficzny i spoecznie celny traktat o wspóczesnej, zinfantylizowanej czsto do granic mskoci. Z trzeciej wreszcie – momentami przeraajco zabawny hod zoony kinu lat dziewidziesitych i estetyce waciwej kultowym grom wideo tej epoki.


| The fourth feature from Joel Potrykus, the acclaimed American independent film director, is a story about survival in which the action, paradoxically, takes place in an increasingly dirty and trashed living room. It all starts one day when Cam (David Dastmalchian) gives his younger brother Abbie (Joshua Burge) an unusual but tempting challenge: to beat a high score in a well-known video game without ever getting off the couch. The whole point is about the honour of an enthusiastic player, of course, but also something much bigger—the male ego. But what about basic physiological functions? As Cam goes into a sort of a trance and a series of guests stop in to visit, the lines between night and day, reality and fantasy start to blur. Relaxer is on the one hand an action movie that takes place in a sealed-off, claustrophobic space. On the other hand it’s a philosophical and socially accurate story about modern, infantilised masculinity. And last but not least it’s an often terrifyingly funny tribute to ‘90s cinema and the aesthetics of cult video games of the era.


KUP BILET TUTAJ

 

Pokaz w ramach: Mastercard Off Camera 2019

 

 


ZWIASTUN oryginalny:

Bookmark and Share